Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Æres den som æres bør?

  Nobelprisen. Hun knekket den teoretiske nøtten, men fikk ingen anerkjennelse for sin innsats innen forskning om atomspalting, da prisen ... tiden og mye motstand i -akademiske kretser vant Meitner anerkjennelse. Hun ble den første kvinnelige professor i fysikk i Tyskland

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-1/ Æres den som æres bør?/

 2. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  offentlige er blitt mye mer kompliserte. Når skal man innhente samtykke for å bruke data hentet fra nett? Elgesem fremevet flere faktorer ... faktorer som påvirker behovet for å hente inn samtykke: Grenselandet mellom det private og det offentlige Graden av sensitivitet

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 3. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt utad. Sidene ... nyhetsbrev, som sendes ut omtrent én gang i måneden. Her informeres det om nyheter på nettsidene, nye publikasjoner, nylig publiserte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 4. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... fra planlegging til publisering og ser over prosjekter, samtykkeskriv og protokoller for å sikre kvalitet og etikk, og at regelverket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 5. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers ... begrepsinnhold i «sykdom og helse» og om vurderinger knyttet til samtykkebestemmelsene. I tillegg opplever jeg at de fleste rapporterer om

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 6. - Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata

  Dynamisk og digitalt samtykke Hølen forklarte at samtykket tradisjonelt vært papirbasert, men at slik samtykkehåndtering ikke er egnet ... informasjonsflyt, deltakerinvolvering og samtykkehåndtering i denne forskningen. - Det såkalte dynamiske samtykket er et lovende alternativ som

  /Aktuelt/Nyheter/2016/- Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata/

 7. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, mangelfullt ... deltagere i forskningen og deres integritet, etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 8. - Lovverket håndterer genforskning godt

  - Lovverket håndterer genforskning godt Genforskning utfordrer skillet mellom helseforskningsloven og bioteknologiloven. ... tatt i behandlingsøyemed kan benyttes i forskning uten deres samtykke. Det er derfor svært viktig at potensielle deltakere får god

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 9. - Også ”uønskede” resultater bør publiseres

  - Også ”uønskede” resultater bør publiseres Mindre enn halvparten av alle kliniske studier blir ... myndigheter trenger resultatene fra kliniske studier for å kunne ta informerte beslutninger om medisinsk behandling. All Trials-kampanjen

  /Aktuelt/Nyheter/- Også ”uønskede” resultater bør publiseres/

 10. – Akademia må ta definisjonsmakten

  utgangspunkt i biomedisinsk forskning. Her fikk vi også krav om samtykke, risikovurdering og forhåndsgodkjenning fra forskningsetiske ... handler ikke lenger om samfunnsansvar, sannhetssøken eller samtykke. En av de største utfordringene med denne prosessen med regulering

  /Aktuelt/Nyheter/2018/– Akademia må ta definisjonsmakten/

 11. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  denne innsamlingen og databehandlingen uten de registrertes samtykke. Norge har over 50 medisinske kvalitetsregistre for alt fra ... folk informeres, er dataene i de sentrale helseregistrene og helseundersøkelsene samlet inn med de registrertes samtykke. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 12. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mindre ordrett det Bjørgo hadde sagt. – Det er for så vidt en anerkjennelse av at jeg hadde en god analyse, men det er samtidig et paradoks ... kjente eller mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 13. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken ... situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 14. – Jeg måtte trøste og forklare

  ble stilt overfor. For eksempel var samtykke en stor utfordring. Hvor informert kan et samtykke være når man forsker med barn som ... tydelig på det. Det viser at man ikke kan tro at fritt informert samtykke er en engangshendelse – det er en prosess hvor man kontinuerlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/– Jeg måtte trøste og forklare/

 15. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 16. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom ... følge av anonym fagfellevurdering slik: Forskere får ikke anerkjennelse for jobben de gjør, det blir vanskeligere å rekruttere fagfellevurderere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 17. – Vi må forske på syke barn

  utfordringer?  Legemiddelverket krevde i begynnelsen at vi måtte ha samtykke fra begge foreldrene til barna vi ville inkludere. Det høres ... forelderen var hjemme med et sykt storesøsken. Med sånne krav til samtykke ville de fleste studier på akutt syke barn ikke kunne gjennomføres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 18. «Experiment eleven»

  «Experiment eleven» - mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin Dette er historien ... Universitet, nemlig Rutgers medaljen. Til tross for Rutgers anerkjennelse er Albert Schatz, i dag 60 år senere, fortsatt ikke inkludert

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/«Experiment eleven»/

 19. «God tro» ikke lenger godt nok

  «God tro» ikke lenger godt nok Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap til forskningsetiske ... som plagiat og fusk? Eller kan de også omfatte for eksempel samtykke, samfunnsansvar og å vise respekt for deltagere i forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/«God tro» ikke lenger godt nok/

 20. «Ikke at penger betyr noe, men ...»

  «Ikke at penger betyr noe, men ...» Last ned pdf av  artikkelen her – Kunne dere tenke dere å ... økonomiske blant tidsskriftsbidragsytere. Ikke minst status og anerkjennelse, det være seg her og nå eller under evighetens synsvinkel:

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/«Ikke at penger betyr noe, men ...»/

 21. »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning

  noen tilfeller undergrave det frie samtykket til deltakeren, og øke sjansene for at man samtykker til noe man egentlig ikke ønsker ... hovedregel, bare skal gjennomføres med deltakernes frie samtykke. At samtykket er fritt, betyr at det er avgitt uten ytre press eller

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/»A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning/

 22. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk og helsefaglig ... enkelte. Det stilles krav om genetisk veiledning og krav om samtykke både før undersøkelsen gjøres og før resultater fra genetiske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 23. 1. Offentlig eller privat?

  hovedregel fritt benytte materiale fra åpne fora uten å innhente samtykke fra dem opplysningene gjelder (punkt 8). Samtidig må dette ... til forskningsformål uten at forskeren innhenter deltakernes samtykke. Jo strengere forumets adgangsbegrensninger er, både når det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 24. 12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?/

 25. 13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke? ... Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?/

 26. 2. Informert og fritt samtykke

  2. Informert og fritt samtykke I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer personer i hovedsak bare ... bare settes i gang etter deltakernes informerte og fri samtykke (punkt 8). Forskeren må med andre ord vurdere relevante hensyn og

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 27. 2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?

  informasjonen som fremskaffes er informasjon som pasienten bør informeres om. I internasjonale anbefalinger er dette formulert som et ... informasjonen som fremskaffes er informasjon som deltakeren bør informeres om fordi den kan gi en vesentlig helsegevinst. Det er ikke

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?/

 28. 200 dollar hvis du dør

  dollarene til dine etterlatte. Dette var innholdet i samtykkeskjemaet brukt under Walter Reeds forskning på gulfeber på Cuba ... signeres før eksperimentene ble satt i gang. Utdrag av samtykkeskjemaet: ”Undertegnede er inneforstått med at i tilfelle feberen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/200 dollar hvis du dør/

 29. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 30. 2002-4

  2002-4 I dette nummeret kan du balnt annet lese om: Skam i medisinsk forskning Forskning i U-land og etisk regnskap Forskning ... Forskningsetiske normer settes under press Samtykkeideen utfordres Samtykkeavtalen - juridisk styrke Et "Fangens dilemma"

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2002-4/

 31. 2003-4

  2003-4 I dette nummeret kan blant annet du lese om: Hjerneforbedring bør ikke bli en "vare" ... Helsinkideklarsjonen - En deklarasjon uten status? For å kunne samtykke må du forstå Forskningsetiske komiteer krever fengslet professor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-4/

 32. 2005-3

  2005-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume ... blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume og samtykkekompetanse Jeg kjemper mot 3. person! Signaturen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-3/

 33. 2016-1

  2016-1 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene ... du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til samtykke. Hvordan kan barn og unges rett til å bli hørt gjennom forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/

 34. 2018-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2018 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske ... frenetiske jakten på Nobelprisen og diskusjonen om kollektivt samtykke i samisk helseforskning. God lesing!

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/

 35. 2019-2

  Forskningsetikk nr. 2, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke. Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/

 36. 22. juli - forskning

  22. juli - forskning Det er med ydmykhet og respekt jeg går på en slik oppgave. En så stor tragisk hendelse ... meg optimistisk i så måte. I tillegg må vi arbeide for at samtykkene som innhentes, er utformet på en slik måte at datamaterialet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/22. juli - forskning /

 37. 3. Barns krav på beskyttelse

  klar. Dette reduserer ikke kravene til å innhente foreldres samtykke til barns deltakelse i forskning, selv om det er praktisk vanskeligere ... faktiske, biologiske alder. I tillegg må barna selv gi sitt informerte samtykke til å delta i forskningen. I noen tilfeller kan det være

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 38. 3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren

  3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren Hvis man gir tilbakemelding ... i del 2, kan terskelen for hva slags funn deltakeren bør informeres om variere avhengig av hvor klinikknært et prosjekt er. Er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren/

 39. 4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser

  genomsekvenser ikke regnes som anonyme I informasjonsskriv/samtykkeerklæringer må det opplyses om at biologisk materiale, forutsatt ... Særlig gjelder dette informasjon forut for, eller etter at samtykke er gitt. Et særtrekk ved genetiske data, er initiativene for

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser/

 40. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle ... måter den enkelte ikke har kunnskap om eller har gitt informert samtykke til. Mulighetene for å spore informantenes identitet er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 41. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk Rekruttering av deltakere er et av de områdene som erfaringsmessig kan by ... forskningsetiske prinsippet om frivillig deltakelse basert på et informert samtykke. Slik deltakelse er normalt basert på skriftlig informasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 42. 40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt

  40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt Det visar den siste delrapporten frå RINO-prosjektet – om forskingsintegritet ... går ut over vitskapeleg kvalitet (salamisering) Å unnlata å informera om avgrensingar eller usikkerheit i datagrunnlag, analyse

  /Aktuelt/Nyheter/2019/40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt/

 43. 41. Formidling som faglig oppgave

  41. Formidling som faglig oppgave Både forskerne og forskningsinstitusjonene skal sørge for å formidle ... til opprettholdelse og utvikling av kulturelle tradisjoner, informert offentlig meningsdannelse og til spredning av samfunns­relevant

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/41. Formidling som faglig oppgave/

 44. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse med utprøving ... kunne lese informasjonsskriv eller signere samtykkeerklæring, ble muntlig samtykke benyttet. [2] Trovan var et nytt antibiotikum

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/

 45. 6. Risiko og gevinster for informantene

  Jo mer en forsker viser av empati, forståelse, åpenhet og anerkjennelse, jo mer sårbare ting kan mennesker komme til å fortelle ... viktig med en som møter dem med interesse, forståelse og anerkjennelse. Forskeres fortolkninger av informanters bidrag kan også

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 46. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene ... av opptaksutstyr i forskning er at det er innhentet et informert samtykke på forhånd der deltakeren gjøres kjent med sin rett til

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 47. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  er derfor av stor betydning. Derfor skal pasienten alltid informeres om hvordan et opptak skal brukes videre, og hvem som får tilgang ... kan bygge på informantens ønske alene. Selv om informanten samtykker i publisering av data som kan representere gjenkjennbarhet

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 48. Å vite eller ikke vite…

  uklar juss – Utfordringene handler om både personvern, informert samtykke, datadeling og ikke minst tilbakemelding av funn, sier ... elektronisk MinSide-løsning hvor alt fra samtykke til tilbakemelding kan håndteres. Samtykket i HUNT 4 inneholder også et spørsmål

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 49. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom NEM 2016/130,REK sør-øst A 2015/2424 Klagesak Ole ... vitenskapelig publikasjon. Revidert informasjonsskriv og samtykkeerklæring skal sendes REK sør-øst A for endelig godkjenning. Vedtaket

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/

 50. AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling

  atrieflimmer (NOAF) hos intensivpasienter. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for ca. 50 pasienter som skal rekrutteres ved innkomst intensivavdelingen ... at det skulle lages et eget samtykkeskriv til de pårørende, og et eget skjema for ettertidig samtykke fra pasienten der denne har

  /Søk i NEMs vedtak/AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling/

 51. Aksepterer falske jobbsøknader

  forskningsetisk prinsipp er at de som deltar i forskning skal være informert om hva studien går ut på for så ta stilling til om de ønsker ... eller vil gi skjevhet i resultatet hvis deltakerne er fullt informert.  Dette er problemet NESH sto overfor da de ble bedt om å

  /Aktuelt/Nyheter/Aksepterer falske jobbsøknader/

 52. Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn

  søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord: forskning på barn, samtykke, informasjonsplikt, reservasjon. Formålet med studien er en ... skal innhentes samtykke fra pårørende om tilgang til opplysninger i pasientjournaler. REK viser til at samtykke er hovedregelen

  /Søk i NEMs vedtak/Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn/

 53. Aktuelt

  Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke. Vatikanet vil ha «algor-etikk» På initiativ fra pave ... Han mener forskerne ikke har innhentet tilstrekkelig informert samtykke fra deltakerne. Verdens helseorganisasjon, WHO, hevder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 54. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  innsettes raskt. For bevisstløse pasienter er det selvsagt at samtykke ikke kan innhentes. Men også bevisste akuttmedisinske pasienter ... angst og tidsnød, som gjør det umulig å innhente et gyldig samtykke. Som regel er det heller ikke tid til å orientere eller konsultere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 55. Alle publikasjoner utgitt

  forskning og etikk (1996) Nr. 4 Forskning, personvern og samtykke (1996) Nr. 3 Oppsøkende genetisk veiledning (1996) Nr. 2 Når ... forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009) Redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning (2005) Kliniske utprøvinger av

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 56. Ambisjon og handling

  isolasjon. Haave viser også til en begynnende vilje til å innhente samtykke fra de pårørende ved risikofylte inngrep allerede på 30-tallet ... og lobotomi, bidro til å videreføre tvang og disiplinering. Samtykket var heller ikke basert på pasientens autonomi, men handlet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Ambisjon og handling/

 57. Angående anmodning om vurdering av prosjekt NYKOS (Saksnr.2015/383)

  Angående anmodning om vurdering av prosjekt NYKOS (Saksnr.2015/383) Innledning Den nasjonale forskningsetiske ... var-prinsippet NYKOS-prosjektet reiser spørsmål knyttet til anerkjennelse og formidling av vitenskapelig usikkerhet. Vitenskapelig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående anmodning om vurdering av prosjekt NYKOS (Saksnr.2015/383)/

 58. Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

  lokalsamfunn innenfor en parts territorium, skjer med informert samtykke eller godkjennelse og involvering fra urfolket eller lokalsamfunnet ... tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale krever samtykke fra urfolket eller lokalsamfunnet som har utviklet, overført

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale/

 59. Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”

  viset. I en fase 2 skal man kontakte arbeidsgiverne, som blir informert om sin rolle i prosjektet og spurt om de er villige til å ... problematisk vis), gjorde det akseptabelt å gå mot kravet om informert samtykke.  Vurderingen fra 2008-2009 legges også til grunn for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”/

 60. Anmodning om gjenopptak av sak vedrørende tilrådning om fullføring av prosjekter/ studier

  datainnsamlingen var skjedd dels i strid med bestemmelsene om samtykke og i strid med konsesjonsbestemmelsene i personopplysningsloven ... avhengig av at det ble fullført. 3) Det er innhentet informert samtykke. Av søknaden til NSD (Personvernombudet for forskning)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Anmodning om gjenopptak av sak vedrørende tilrådning om fullføring av prosjekter/ studier/

 61. Ansvar for den enkelte

  mellom forsker og den det forskes på Hvor frivillig og hvor informert? Anonymisering som vern eller som underkjennelse? Forskerens ... uttrykk i måten det frivillige informerte samtykke forvaltes på. Det handler om hvem som gir samtykket, hvordan det gis, aktivt eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 62. Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

  deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd ... bruken av forskrift for å omgå det informerte samtykket spesielt. Det informerte samtykket er et hellige gral i forskningsetikken

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk/

 63. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad oppfyller de mål ... forskrift til helseforskningsloven, for mindreåriges samtykkekompetanse til forskning, var på høring våren 2017 og er nå vedtatt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 64. Årets aktiviteter og resultater

  ivaretakelse av personvern og kravet om frivillig og informert samtykke ble satt på dagsorden. NENT jobbet med forskningsetiske ... debattinnlegg: Tittel Tema Kanal Når kan forskning skje uten samtykke Registerforskning forskning.no Working Against Plagiarism Plagiering

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2014/Årets aktiviteter og resultater/

 65. Årets aktiviteter og resultater

  Temaet var denne gangen integritet i forskning, og samtykkeproblematikk. Skjelettutvalget arrangerte en nordisk workshop om «Forskningsetiske ... Forskningsetikk kom med tre utgaver i 2016. Nummer 1 hadde samtykke som hovedtema Nummer 2 tok opp blant annet forskning på ekstremisme

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årets aktiviteter og resultater/

 66. Årets aktiviteter og resultater

  komme frem til den beste tilnærmingen når man skal sikre informert samtykke? Hvordan unngå skade på dem man forsker på når man intervjuer ... og ved bruk av Big Data i forskning. Når bør fritt og informert samtykke fra forskningsdeltakere innhentes? Hvordan kan forskere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 67. Årsrapport 2016

  Årsrapport 2016 Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Årsrapporten består ... 2016: • interessekonflikter • vitenskapelig uredelighet • samtykke Disse temaene ble belyst og fokusert gjennom diverse arrangementer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/

 68. Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”

  ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”, at det skal innhentes samtykke fra pårørende om tilgang til opplysninger i pasientjournaler ... følgende vedtak: «Klager gis delvis medhold. De pårørende skal informeres om studien og om at de kan reservere seg mot at avdøde skal

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”/

 69. Avgjørelse i klagesak: ”Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien”

  gjelder vilkår fastsatt av REK Sør Øst A om at deltakerne skal informeres om prosjektene og om retten til å reservere seg fra deltakelse ... (”utilfredsstillende”) samtykket som tross alt foreligger, best kan sammenlignes med det som i dag kalle ”bredt samtykke”. Det følger av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien”/

 70. Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

  forhåndsgodkjenning. Stikkord: omfang av registeropplysninger, samtykke, dispensasjon fra taushetsplikt, størrelse på kontrollgruppe ... Statistisk sentralbyrå. Prosjektleder søker om fritak fra kravet om samtykke og dispensasjon fra taushetsplikten for å innhente og bearbeide

  /Søk i NEMs vedtak/Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv/

 71. Avslørte biskopens hemmeligheter

  Avslørte biskopens hemmeligheter Slitasjegikt, dårlige tenner og et foster i kisten. Svenske forskere har ... vi var i kontakt med slektninger av Winstrups kone. De ble informert, og har fulgt prosjektet med interesse, forteller Wilhelmsson

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Avslørte biskopens hemmeligheter/

 72. B. Hensyn til personer (5-18)

  også en lovfestet informasjonsplikt og må dessuten innhente samtykke fra dem som deltar i eller er gjenstand for forskningen (jf ... for et personregister. Som regel vil dette kreve at folk informeres om at de blir forsket på, hvor lenge materialet blir oppbevart

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 73. Bakgrunn

  helsefaglig forskning er at de avgir et gyldig samtykke. Innhenting av samtykke til forskning skal beskytte mennesker mot fysiske ... fysiske og mentale integritetskrenkelser. Samtykket skal ivareta menneskers selvråderett og deres mulighet til, så langt som mulig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 74. Barn

  sentralt for de etiske vurderingene. Introduksjon Samtykke og samtykkekompetanse Avveiningen av nytte og skade når barn skal delta ... forskning kan grupperes under noen hovedoverskrifter: samtykke og samtykkekompetanse, nytte og skade av forskningen og hensynet til konfidensialitet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 75. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal ... overfor noen helt spesielle etiske grenseoppganger i forhold til samtykke og beskyttelse. Slik vi ser det, skal ikke kriminalomsorgen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/