Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Æres den som æres bør?

  Nobelprisen. Hun knekket den teoretiske nøtten, men fikk ingen anerkjennelse for sin innsats innen forskning om atomspalting, da prisen ... tiden og mye motstand i -akademiske kretser vant Meitner anerkjennelse. Hun ble den første kvinnelige professor i fysikk i Tyskland

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-1/ Æres den som æres bør?/

 2. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... fra planlegging til publisering og ser over prosjekter, samtykkeskriv og protokoller for å sikre kvalitet og etikk, og at regelverket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 3. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, mangelfullt ... deltagere i forskningen og deres integritet, etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 4. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  denne innsamlingen og databehandlingen uten de registrertes samtykke. Norge har over 50 medisinske kvalitetsregistre for alt fra ... folk informeres, er dataene i de sentrale helseregistrene og helseundersøkelsene samlet inn med de registrertes samtykke. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 5. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mindre ordrett det Bjørgo hadde sagt. – Det er for så vidt en anerkjennelse av at jeg hadde en god analyse, men det er samtidig et paradoks ... kjente eller mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 6. – Jeg måtte trøste og forklare

  ble stilt overfor. For eksempel var samtykke en stor utfordring. Hvor informert kan et samtykke være når man forsker med barn som ... tydelig på det. Det viser at man ikke kan tro at fritt informert samtykke er en engangshendelse – det er en prosess hvor man kontinuerlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/– Jeg måtte trøste og forklare/

 7. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 8. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom ... følge av anonym fagfellevurdering slik: Forskere får ikke anerkjennelse for jobben de gjør, det blir vanskeligere å rekruttere fagfellevurderere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 9. – Vi må forske på syke barn

  utfordringer?  Legemiddelverket krevde i begynnelsen at vi måtte ha samtykke fra begge foreldrene til barna vi ville inkludere. Det høres ... forelderen var hjemme med et sykt storesøsken. Med sånne krav til samtykke ville de fleste studier på akutt syke barn ikke kunne gjennomføres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 10. «Experiment eleven»

  «Experiment eleven» - mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin Dette er historien ... Universitet, nemlig Rutgers medaljen. Til tross for Rutgers anerkjennelse er Albert Schatz, i dag 60 år senere, fortsatt ikke inkludert

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/«Experiment eleven»/

 11. «God tro» ikke lenger godt nok

  «God tro» ikke lenger godt nok Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap til forskningsetiske ... som plagiat og fusk? Eller kan de også omfatte for eksempel samtykke, samfunnsansvar og å vise respekt for deltagere i forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/«God tro» ikke lenger godt nok/

 12. 200 dollar hvis du dør

  dollarene til dine etterlatte. Dette var innholdet i samtykkeskjemaet brukt under Walter Reeds forskning på gulfeber på Cuba ... signeres før eksperimentene ble satt i gang. Utdrag av samtykkeskjemaet: ”Undertegnede er inneforstått med at i tilfelle feberen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/200 dollar hvis du dør/

 13. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 14. 2002-4

  2002-4 I dette nummeret kan du balnt annet lese om: Skam i medisinsk forskning Forskning i U-land og etisk regnskap Forskning ... Forskningsetiske normer settes under press Samtykkeideen utfordres Samtykkeavtalen - juridisk styrke Et "Fangens dilemma"

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2002-4/

 15. 2003-4

  2003-4 I dette nummeret kan blant annet du lese om: Hjerneforbedring bør ikke bli en "vare" ... Helsinkideklarsjonen - En deklarasjon uten status? For å kunne samtykke må du forstå Forskningsetiske komiteer krever fengslet professor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-4/

 16. 2005-3

  2005-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume ... blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume og samtykkekompetanse Jeg kjemper mot 3. person! Signaturen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-3/

 17. 2016-1

  2016-1 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene ... du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til samtykke. Hvordan kan barn og unges rett til å bli hørt gjennom forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/

 18. 2018-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2018 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske ... frenetiske jakten på Nobelprisen og diskusjonen om kollektivt samtykke i samisk helseforskning. God lesing!

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/

 19. 2019-2

  Forskningsetikk nr. 2, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke. Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/

 20. 22. juli - forskning

  22. juli - forskning Det er med ydmykhet og respekt jeg går på en slik oppgave. En så stor tragisk hendelse ... meg optimistisk i så måte. I tillegg må vi arbeide for at samtykkene som innhentes, er utformet på en slik måte at datamaterialet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/22. juli - forskning /

 21. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse med utprøving ... kunne lese informasjonsskriv eller signere samtykkeerklæring, ble muntlig samtykke benyttet. [2] Trovan var et nytt antibiotikum

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/

 22. Å vite eller ikke vite…

  uklar juss – Utfordringene handler om både personvern, informert samtykke, datadeling og ikke minst tilbakemelding av funn, sier ... elektronisk MinSide-løsning hvor alt fra samtykke til tilbakemelding kan håndteres. Samtykket i HUNT 4 inneholder også et spørsmål

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 23. Aktuelt

  Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke. Vatikanet vil ha «algor-etikk» På initiativ fra pave ... Han mener forskerne ikke har innhentet tilstrekkelig informert samtykke fra deltakerne. Verdens helseorganisasjon, WHO, hevder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 24. Ambisjon og handling

  isolasjon. Haave viser også til en begynnende vilje til å innhente samtykke fra de pårørende ved risikofylte inngrep allerede på 30-tallet ... og lobotomi, bidro til å videreføre tvang og disiplinering. Samtykket var heller ikke basert på pasientens autonomi, men handlet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Ambisjon og handling/

 25. Avslørte biskopens hemmeligheter

  Avslørte biskopens hemmeligheter Slitasjegikt, dårlige tenner og et foster i kisten. Svenske forskere har ... vi var i kontakt med slektninger av Winstrups kone. De ble informert, og har fulgt prosjektet med interesse, forteller Wilhelmsson

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Avslørte biskopens hemmeligheter/

 26. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal ... overfor noen helt spesielle etiske grenseoppganger i forhold til samtykke og beskyttelse. Slik vi ser det, skal ikke kriminalomsorgen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 27. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... myndige personer har formell rettslig handleevne, herunder samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning. Myndige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 28. Barn og unge må få bestemme mer

  bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser. Dette er uhensiktsmessig ... og ungdommer mellom 11 og 16 år, uten at foresatte skulle samtykke på deres vegne. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om vanlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 29. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  eksempel ytringer fra åpne disku­sjonsgrupper på Facebook uten samtykke? Hva er den rette framgangs­måten når det gjelder å informere ... alle som deltar i forskning forvente å bli informert, og i noen tilfeller kreves samtykke. Det gjøres imidlertid ofte unntak for offentlige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 30. Begge formulerte evolusjonsteorien. Bare én fikk den oppkalt etter seg.

  hevder det var like uakseptabelt å publisere andres verk uten samtykke da som nå, mens enkelte mener dette var helt vanlig praksis ... Wallace Det var likevel ikke slik at Wallace aldri fikk noen anerkjennelse for sitt arbeid. Mens han levde, snakket man ofte om «D

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Begge formulerte evolusjonsteorien. Bare én fikk den oppkalt etter seg./

 31. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  på friske personer. Det ga alvorlige bivirkninger. I samtykkeformularet som deltakerne måtte skrive under, sto det at: Hvis du ... Norge, sier hun. – Slike vilkår undergraver et frivillig, informert samtykke. At honorarer til en viss grad tilpasses den faktiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 32. Big data utfordrer forskningen

  med forskningsetikken? Må man be alle som har ytret seg om samtykke? Bernard Enjolras peker på at det foreløpig er svært uklart ... har ytret seg i debatten som vi er interessert i, offentlig samtykke i at deres ytringer brukes i forskning? Det samme gjelder for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Big data utfordrer forskningen/

 33. Ble ikke fortalt at de var forsøkspersoner

  var laget for å hindre kvinnene i å bli gravide ble de ikke informert om. Flere i studien tolererte ikke bivirkningene og nesten ... motsatt. Abort var lovlig. Flere kvinner ble sterilisert uten samtykke eller tilstrekkelig informasjon i løpet av 1950 og 60-tallet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Ble ikke fortalt at de var forsøkspersoner/

 34. Blogg og private tekster på Internett

  kunne trekke seg fra studien når som helst. Jeg fikk informert samtykke fra samtlige og gjorde kvalitative intervju med dem. Dette ... kommentarspalte på dagbladet.no. Tekstene der brukte jeg uten samtykke i tråd med retningslinjene fra AOIR. Mine informanter ble derimot

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 35. Bok - etiske utfordringer

  forskning, deriblant forskningsmotiv, kompetanse, autonomi og samtykke, skade, risiko og nytte, gjensidighet, åpenhet og tillit, fortrolighet ... knyttet til sårbarhet, autonomi og samtykkekompetanse hos brukere og behovet for prosessuelt samtykke. Det er en overvekt av kapitler

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 36. Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil

  Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil Ved å bruke gode alternativer, kan man i enkelte tilfeller ... for brukeren. I årenes løp har databasen høstet en god del anerkjennelse og har vært med på å få flere priser, både i inn - og utland

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil/

 37. Brukte slaver til kirurgiske eksperiment

  ble rollen som helt, problematisert. For hvor frivillig er samtykket fra en slave? Og hvorfor fikk de ikke bedøvelse? Og hvorfor ... som fulgte med en slik operasjon. (5,6) Når det gjelder informert samtykke, er dette en moderne ”oppfinnelse”. Slaver var i utgangspunktet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Brukte slaver til kirurgiske eksperiment/

 38. Contesting Human Remains in Museum Collections: The Crisis of Cultural Authority

  Contesting Human Remains in Museum Collections: The Crisis of Cultural Authority Forfatter: Tiffany Jenkins Forlag: ... kroppsdeler fra avdøde ble holdt tilbake på sykehuset uten samtykke fra pårørende. Disse hendelsene hadde store innvirkninger både

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Contesting Human Remains in Museum Collections: The Crisis of Cultural Authority/

 39. Datadeling krever erfaring

  i gang, og data ble innsamlet. – Vi praktiserer alltid samtykkebaserte studier selv om informantene er anonyme. For oss er det ... ikke er anonyme. Vi opplevde at i prosessen med å innhente samtykke, var det ingen som reserverte seg i forhold til deltakelse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 40. Datadeling krever erfaring

  i gang, og data ble innsamlet.  – Vi praktiserer alltid samtykkebaserte studier selv om informantene er anonyme. For oss er det ... ikke er anonyme. Vi opplevde at i prosessen med å innhente samtykke, var det ingen som reserverte seg i forhold til deltakelse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 41. Datatilsynet støtter forslaget

  sier hun.  – Krav om samtykke vil fortsatt være hovedregelen. Eventuelle unntak fra kravet om samtykke må også i fremtiden begrunnes ... dersom kravet til informert og eksplisitt samtykke blir  absolutt. – Et absolutt krav til informert samtykke vil selvsagt være

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Datatilsynet støtter forslaget/

 42. De skjulte straffede

  og samtykke I og med at barnet er subjektet for forskningen, møter vi raskt forskningsetiske dilemma. For hva med samtykke, hva ... krav, har Egge erfart. – Jeg minner meg selv og barnet på hva samtykket innebærer flere ganger underveis. Forskeren i meg har et stort

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 43. Debatt

  opprinnelig stammer fra. Bruk av anonyme data krever derfor ikke samtykke, jf. helseforskningsloven § 20. Anonyme opplysninger defineres ... forskningsprosjektet. Følgelig kreves REK godkjenning og deltakersamtykke, uavhengig av om opplysningene som samles inn behandles

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Debatt/

 44. Deling av data og 22. juli-forskning

  Deling av data og 22. juli-forskning Nils Olav Refsdal i De nasjonale forskningsetiske komiteene leder arbeidet med ... det første forutsetter deling at forskningsdeltakeren har samtykket i at data kan brukes i andre sammenhenger enn i det spesifikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Deling av data og 22. juli-forskning/

 45. Deltagende observasjon

  Deltagende observasjon DELTAGENDE OBSERVASJON Forfatter: Katrine Fangen Forlag: Fagbokforlaget, 2. utgave Antall sider: ... synes relevant. Forfat-teren retter særlig fokus mot informert samtykke og konfidensialitet. Skjult observasjon blir i så måte

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Deltagende observasjon/

 46. Den barmhjertige samaritan

  "Den barmhjertige samaritan" Eksperimentet «Den barmhjertige samaritan» er et eksempel på en type ... narr, og der det sentrale forskningsetiske kravet om informert samtykke dermed ikke oppfylles.  Historien er en lignelse fra

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Den barmhjertige samaritan/

 47. Det skjøre samtykket

  Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner ... finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener filosof. Jakob Elster jobber i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 48. Dødens gener

  Dødens gener Jesse Gelsinger meldte seg frivillig til et forsøk innen genterapi for å hjelpe andre ... ikke gitt opplysninger om. Informasjonen som ble gitt i samtykkeformularet var mangelfulle og ga ikke et fullstendig bilde av risiki

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Dødens gener/

 49. Dømt til forsøkskanin

  Dømt til forsøkskanin Sentenced to science. One black man’s story of imprisonment in America. Av Allen M. ... et nostalgisk tilbakeblikk: ”Det var enklere den gang. Informert samtykke var ukjent. Ingen spurte meg hva jeg holdt på med. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Dømt til forsøkskanin/

 50. e-læring

  e - læring Hovedprinsipper som vil bli omtalt i e-læringen om helseforskningsloven 1. Formålet med loven   2. Forsvarlighetsprinsippet, at forskningen ... deltaker i forskning som hovedregel skal avgi et skriftlig informert samtykke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/e-læring/