Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Æres den som æres bør?

  Nobelprisen. Hun knekket den teoretiske nøtten, men fikk ingen anerkjennelse for sin innsats innen forskning om atomspalting, da prisen ... tiden og mye motstand i -akademiske kretser vant Meitner anerkjennelse. Hun ble den første kvinnelige professor i fysikk i Tyskland

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-1/ Æres den som æres bør?/

 2. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  offentlige er blitt mye mer kompliserte. Når skal man innhente samtykke for å bruke data hentet fra nett? Elgesem fremevet flere faktorer ... faktorer som påvirker behovet for å hente inn samtykke: Grenselandet mellom det private og det offentlige Graden av sensitivitet

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 3. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt utad. Sidene ... nyhetsbrev, som sendes ut omtrent én gang i måneden. Her informeres det om nyheter på nettsidene, nye publikasjoner, nylig publiserte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 4. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... fra planlegging til publisering og ser over prosjekter, samtykkeskriv og protokoller for å sikre kvalitet og etikk, og at regelverket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 5. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers ... begrepsinnhold i «sykdom og helse» og om vurderinger knyttet til samtykkebestemmelsene. I tillegg opplever jeg at de fleste rapporterer om

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 6. - Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata

  Dynamisk og digitalt samtykke Hølen forklarte at samtykket tradisjonelt vært papirbasert, men at slik samtykkehåndtering ikke er egnet ... informasjonsflyt, deltakerinvolvering og samtykkehåndtering i denne forskningen. - Det såkalte dynamiske samtykket er et lovende alternativ som

  /Aktuelt/Nyheter/2016/- Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata/

 7. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, mangelfullt ... deltagere i forskningen og deres integritet, etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 8. - Lovverket håndterer genforskning godt

  - Lovverket håndterer genforskning godt Genforskning utfordrer skillet mellom helseforskningsloven og bioteknologiloven. ... tatt i behandlingsøyemed kan benyttes i forskning uten deres samtykke. Det er derfor svært viktig at potensielle deltakere får god

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 9. - Også ”uønskede” resultater bør publiseres

  - Også ”uønskede” resultater bør publiseres Mindre enn halvparten av alle kliniske studier blir ... myndigheter trenger resultatene fra kliniske studier for å kunne ta informerte beslutninger om medisinsk behandling. All Trials-kampanjen

  /Aktuelt/Nyheter/- Også ”uønskede” resultater bør publiseres/

 10. – Akademia må ta definisjonsmakten

  utgangspunkt i biomedisinsk forskning. Her fikk vi også krav om samtykke, risikovurdering og forhåndsgodkjenning fra forskningsetiske ... handler ikke lenger om samfunnsansvar, sannhetssøken eller samtykke. En av de største utfordringene med denne prosessen med regulering

  /Aktuelt/Nyheter/2018/– Akademia må ta definisjonsmakten/

 11. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  denne innsamlingen og databehandlingen uten de registrertes samtykke. Norge har over 50 medisinske kvalitetsregistre for alt fra ... folk informeres, er dataene i de sentrale helseregistrene og helseundersøkelsene samlet inn med de registrertes samtykke. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 12. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mindre ordrett det Bjørgo hadde sagt. – Det er for så vidt en anerkjennelse av at jeg hadde en god analyse, men det er samtidig et paradoks ... kjente eller mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 13. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken ... situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 14. – Jeg måtte trøste og forklare

  ble stilt overfor. For eksempel var samtykke en stor utfordring. Hvor informert kan et samtykke være når man forsker med barn som ... tydelig på det. Det viser at man ikke kan tro at fritt informert samtykke er en engangshendelse – det er en prosess hvor man kontinuerlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/– Jeg måtte trøste og forklare/

 15. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 16. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom ... følge av anonym fagfellevurdering slik: Forskere får ikke anerkjennelse for jobben de gjør, det blir vanskeligere å rekruttere fagfellevurderere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 17. – Vi må forske på syke barn

  utfordringer?  Legemiddelverket krevde i begynnelsen at vi måtte ha samtykke fra begge foreldrene til barna vi ville inkludere. Det høres ... forelderen var hjemme med et sykt storesøsken. Med sånne krav til samtykke ville de fleste studier på akutt syke barn ikke kunne gjennomføres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 18. «Experiment eleven»

  «Experiment eleven» - mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin Dette er historien ... Universitet, nemlig Rutgers medaljen. Til tross for Rutgers anerkjennelse er Albert Schatz, i dag 60 år senere, fortsatt ikke inkludert

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/«Experiment eleven»/

 19. «God tro» ikke lenger godt nok

  «God tro» ikke lenger godt nok Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap til forskningsetiske ... som plagiat og fusk? Eller kan de også omfatte for eksempel samtykke, samfunnsansvar og å vise respekt for deltagere i forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/«God tro» ikke lenger godt nok/

 20. «Ikke at penger betyr noe, men ...»

  «Ikke at penger betyr noe, men ...» Last ned pdf av  artikkelen her – Kunne dere tenke dere å ... økonomiske blant tidsskriftsbidragsytere. Ikke minst status og anerkjennelse, det være seg her og nå eller under evighetens synsvinkel:

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/«Ikke at penger betyr noe, men ...»/

 21. »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning

  noen tilfeller undergrave det frie samtykket til deltakeren, og øke sjansene for at man samtykker til noe man egentlig ikke ønsker ... hovedregel, bare skal gjennomføres med deltakernes frie samtykke. At samtykket er fritt, betyr at det er avgitt uten ytre press eller

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/»A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning/

 22. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk og helsefaglig ... enkelte. Det stilles krav om genetisk veiledning og krav om samtykke både før undersøkelsen gjøres og før resultater fra genetiske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 23. 1. Offentlig eller privat?

  hovedregel fritt benytte materiale fra åpne fora uten å innhente samtykke fra dem opplysningene gjelder (punkt 8). Samtidig må dette ... til forskningsformål uten at forskeren innhenter deltakernes samtykke. Jo strengere forumets adgangsbegrensninger er, både når det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 24. 12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?/

 25. 13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke? ... Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?/