Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Lange og vanskelige samtykkeskriv

  Lange og vanskelige samtykkeskriv Samtykkeskrivene til pasienter som deltar i kreftforskning, har på 20 år blitt dobbelt så lange ... lange. Dette er et problem for et reelt samtykke, skriver Ola Berger i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening

  /Aktuelt/Nyheter/Lange og vanskelige samtykkeskriv/

 2. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... tillegg må det antas at prosjektet ikke kan gjennomføres med foreldresamtykke fordi det kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 3. Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?

  kan forskning skje uten samtykke? Mye av forskningen er basert på et informert og frivillig samtykket. Men noen ganger er ikke ... noen sammenhenger. I mye forskning regner vi det informerte, frivillige samtykket som en slags gullstandard. Før man i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?/

 4. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) ... levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 5. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen ... vevsprøver (mRNA/DNA). Informert samtykke: Når man skal forske på mennesker, er kravet om fritt og informert samtykke til deltakelse vesentlig

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 6. ENRIO får nye nettsider

  internasjonal. Det samme er forskningsetikken, sier Vinther. Økt anerkjennelse Vinther påpeker at ENRIO har vokst betydelig siden opprettelsen ... utenfra. I dag får ENRIO støtte fra EU, hvilket kan ses som anerkjennelse av behovet for et europeisk nettverk som, tross økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2017/ENRIO får nye nettsider/

 7. Små deltakere – store spørsmål

  til feilbehandling og skader. I dag er det derfor økende anerkjennelse av at barn må delta i forskning. Det skal være trygt å delta ... (REK). Informert samtykke er hovedregelen for deltakelse i medisinsk forskning. Barn har ikke selv rett til å samtykke, så deres

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 8. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Forskningsetikk Høstens første nummer har tematisert det informerte samtykket, både gjennom en filosofisk tilnærming og gjennom at ... forteller om sine erfaringer fra hvert sitt fagfelt. Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 9. Kronikk: Forskerne ser deg

  Internettforskning. Frivillig og informert samtykke? Når er et frivillig og informert samtykke påkrevd fra forskningsdeltakere ... hvis man benytter Internett som datakilde? Frivillig og informert samtykke er et sentralt forskningsetisk prinsipp, og handler blant

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 10. Macchiarinis medforfattere uredelige

  ikke har blitt forevist manuskripter eller de har blitt feilinformert om innhold. Ekspertgruppen mener de i så fall burde bedt ... følger med medforfatterskap. - Som medforfatter kan man høste anerkjennelse for et arbeid. Det kan ikke være slik at den samme medforfatteren

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Macchiarinis medforfattere uredelige/

 11. Ny bok: Cross-cultural Child Research – Ethical Issues

  sammenhenger møter en rekke utfordringer – når det gjelder samtykke, metodologi, risiko og ansvar. I en fersk bok deler erfarne ... forskningsprosessen og i forskningsdesignet.  Å innhente informert samtykke, å være bevisst de ofte komplekse rollebyttene som finner

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Cross-cultural Child Research – Ethical Issues/

 12. Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning

  forskningsdata med personopplysninger uten samtykke fra de berørte personene. Såkalte brede samtykker vil kunne bli umulig. Bjørn Hvinden ... - Hvis det ikke er mulig å kunne avveie innhenting av informert samtykke mot samfunnshensyn, vil en del typer av viktig forskning

  /Aktuelt/Nyheter/Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning/

 13. Færre langvarige plager for innsatspersonellet enn antatt

  helseproblemer i etterkant, men også på opplevelse av egen innsats, anerkjennelse etter innsatsen, følelse av mestring og tilfredshet med ... og fleksibilitet i alle ledd, og de fleste opplevde å få anerkjennelse for innsatsen, hovedsakelig fra nære kolleger. På tross

  /Aktuelt/Nyheter/Færre langvarige plager for innsatspersonellet enn antatt/

 14. Vil diskutere deling av data

  deling av forskningsdata en plikt? Og hva med personvern og samtykke? Dette er utfordringer som tas opp på konferansen som De ... grad omfattende datadeling også kan ivareta krav til informert samtykke, sier hun. Ennå langt igjen – Teknologisk sett blir det

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Vil diskutere deling av data/

 15. Reservasjonsregister for biologiske prøver

  Reservasjonsregister for biologiske prøver Et sentralt register hvor pasienter kan reservere seg ... helsetjenesten uten pasientenes samtykke til forskningen. En forutsetning er at pasientene på forhånd er blitt informert om at biologisk materiale

  /Aktuelt/Nyheter/Reservasjonsregister for biologiske prøver/

 16. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye ... forskning på barn i et globalt perspektiv. Skade og nytte Informert samtykke Personvern og konfidensialitet Betaling og kompensasjon

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 17. Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit?

  er det i den aktuelle situasjonen avgitt et frivillig, informert samtykke? Både ja og nei Komiteen mener at det finnes etiske grunner ... spørsmålet om fritt, informert samtykke er det vanskelig å vite omstendighetene rundt Jernigans samtykke og om han var innforstått

  /Aktuelt/Nyheter/Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit?/

 18. Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt? I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har ... nytt lignende forskningsprosjekt der de, uten å innhente informert samtykke, infiserte mennesker i Guatemala med seksuelt overførbare

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?/

 19. Registerforskning – gullgruve med utfordringer

  betydning for demokratisk legitimitet, som grunnlag for gode, informerte beslutningsprosesser, forteller Hallvard Fossheim, sekretariatsleder ... forskning er at man ofte avviker fra gullstandarden om fritt, informert samtykke, sier Fossheim. - Registerforskning er den enkleste formen

  /Aktuelt/Nyheter/Registerforskning – gullgruve med utfordringer/

 20. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien ... frivillig informert samtykke. I dag må vi tenke gjennom på nytt: Når er det på sin plass å innhente frivillig informert samtykke, og

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 21. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale, men det er ... vurderer at virksomheten er ulovlig. Men vedkommende har kun informert om det juridiske grunnlaget for slik forskning og har hverken

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 22. Helseforskningsloven vedtatt

  Legemiddelverket. Brede samtykker Loven åpner for det som blir omtalt som brede samtykker. Med dette menes at man kan gi samtykke til at for ... likevel sette vilkår for forskerne for bruken av slike brede samtykker. Forskning på ungdom Et annet omstridt område i lovarbeidet

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 23. Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale

  visse betingelser skal kunne forske uten et på forhånd informert samtykke. - På dette området har Norge vært et foregangsland, kan ... Slik forskning kan da blant annet baseres på at det innhentes samtykke i etterkant fra de pasientene som friskner til, eventuelt fra

  /Aktuelt/Nyheter/Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale/

 24. Ny veileder for internettforskning

  mennesker er hovedregelen at man skal innhente et såkalt informert samtykke fra dem man forsker på, forklarte Staksrud, men viste ... sa Staksrud. Så er det også en særlig utfordring med informert samtykke fra informanter på nett: Hvordan vet du hvem folk er,

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 25. Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent

  individet kortslutter i den nye konteksten ved at det informerte samtykke gjør et arbeid som det ikke er ment å gjøre og det etablerer ... Skeptisk til brede samtykker Karlsen mener at utviklingen av brede samtykker, det vil si at man gir samtykke til bruk av eget biologisk

  /Aktuelt/Nyheter/Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent/