Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Informert samtykke

  Informert samtykke Informert samtykke [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... underveis. I forkant av intervjuene skal forskeren innhente samtykke fra informantene ellers deres foresatte. Hvilke rutiner for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 2. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... forskeren gå frem for å sikre et fritt informert samtykke i hvert av de to tilfellene? Og bør samtykkene være skriftlige eller muntlige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 3. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer ... tillater at forskningen kan finne sted. At dette samtykket skal være fritt og informert, innebærer at de det forskes på ikke skal være

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 4. Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt

  Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som ... sier også den skeptiske seg imidlertid til slutt villig til å samtykke til at også denne informasjonen brukes. 1. Er det tillatelig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt/

 5. Forskningsbiobanker og brede samtykker

  Forskningsbiobanker og brede samtykker [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... avgir samtykke for inklusjon i en forskningsbiobank vil ofte avgi det som i helseforskningsloven kalles ”bredt samtykke”. Informasjonen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskningsbiobanker og brede samtykker/

 6. Tuskegee-eksperimentet (3:04)

  Tuskegee-eksperimentet (3:04) Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon. ... Tuskegee-eksperimentet (3:04) Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Filmer/Dokumentarer/Tuskegee-eksperimentet (3:04)/

 7. Utviklingshemmede

  små utvalg. Innledende tall Frivillig informert samtykke Frivillighet Informerthet Samtykke Anonymisering Metodespesifikke etiske ... ligge vesentlig lavere enn reell prevalens Frivillig informert samtykke En betingelse for å inkludere noen i et forskningsstudie

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Utviklingshemmede/

 8. Skærbæk (2012)

  Skærbæk (2012) Skærbæk, Eva (2012): Ansvar, anonymitet och kunnskapsanspråk. I: Kahlman och Lövgren (red): Etiska ... och Lövgren (red): Etiska dilemman. Forskningsdeltagande, samtykke och utsatthet. Gleerups Utbildning AB

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Skærbæk (2012)/

 9. Nagell (2004)

  Nagell, Hilde W. 2004. Erfaringen med samtykke i samfunnsvitenskaplig forskning. Innlegg på Personvernkonferansen 2004. Tilgjengelig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Nagell (2004)/

 10. Utprøving av ny teknologi for personer med Downs syndrom

  utviklingshemmete. De som melder sin interesse blir bedt om å samtykke til testingen og intervju. Utprøvingen skal foregå ved at en ... Hvordan kan forskerne best sikre at kravet om fritt og informert samtykke ivaretas i startfasen av dette prosjektet? Er det noe

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Utprøving av ny teknologi for personer med Downs syndrom/

 11. Nagoya-protokollen

  tilgangen til slike ressurser. Det innebærer blant annet at informert samtykke eller godkjennelse og involvering fra urfolket eller lokalsamfunnet ... lokalsamfunn innenfor en parts territorium skjer med informert samtykke eller godkjennelse og involvering fra urfolket eller lokalsamfunnet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Nagoya-protokollen/

 12. Helseforskningsloven

  forsvarlig medisinsk og helsefaglig  forskning” Jus og etikk Samtykke fra deltagerne ”Etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig  ... profesjonene. Samtykke fra deltagerne Den klare hovedregelen ved deltagelse i medisinsk og helsefaglig forskning er ”informert, frivillig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 13. Personvern

  Opplysningenes art Grunnleggende prinsipper Personopplysninger og samtykke Informasjonssikkerhet (datasikkerhet) Opplysningenes art Behovet ... Personopplysninger og samtykke Hvem som kan ha tilgang til opplysningene, skal bestemmes av deg ved samtykke, eller av en lovgiver

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personvern/

 14. Forskning om ulovlig innvandring

  Tilbudet om penger vil dermed gå utover kravet om fritt og informert samtykke.  Det er svært vanskelig for en person som trenger penger ... andre utfordringer med å oppfylle kravet om fritt og informert samtykke i prosjektet.  For eksempel var det vanskelig å forklare

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskning om ulovlig innvandring /

 15. Forskningsbiobanker

  Skriftlig informert samtykke: spesifisert eller bredt? Er gjentatt samtykke nødvendig? Aktivt eller passivt samtykke til nye forskningsprosjekter ... studier er fullt informert om studien, gir aktivt samtykke, og  har en reeell mulighet til å trekke samtykket tilbake. I de store

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 16. Sårbare grupper

  Sårbare grupper [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som ... fremstilling hun her reagerer på? Burde forskeren ha innhentet informert samtykke fra forfatteren? Les mer om sårbare grupper i Forskningsetisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Sårbare grupper/

 17. Pengeeksperiment blant elever

  veier for og imot? Hvor viktig er beløpets størrelse? Hvordan informerer man på forhånd? Er det sannsynlig at noe av barna vil oppleve ... Hvem skal samtykke—foreldrene og/eller barna? Hva er forskjellene i hvordan man bør sikre et fritt informert samtykke overfor 5

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Pengeeksperiment blant elever/

 18. Desepsjonsforskning

  forskningen ut på at deltakerne ikke kan være fullstendig informert om hva studien går ut på. Samtidig kan man få verdifull innsikt ... skjedde. Samtidig kan deltakelse i studier der man ikke er informert om hva forskerne egentlig skal studere, gi alvorlige følger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Desepsjonsforskning/

 19. Ansvar for den enkelte

  mellom forsker og den det forskes på Hvor frivillig og hvor informert? Anonymisering som vern eller som underkjennelse? Forskerens ... uttrykk i måten det frivillige informerte samtykke forvaltes på. Det handler om hvem som gir samtykket, hvordan det gis, aktivt eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 20. Stressforskning under langvarige militære operasjoner

  seg villige til å delta og er svært motiverte. Fritt, informert samtykke til deltakelse i forskning er grunnleggende. Hvordan skal ... situasjonen? Kadettene er under kommando og hvor fritt blir samtykket da? Hvordan skal man håndtere at det skal være mulig å trekke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Stressforskning under langvarige militære operasjoner/

 21. Etniske grupper

  forstått. Dette er en forutsetning for at kravet om fritt og informert samtykke kan oppfylles. På den annen side kan ønsket om beskyttelse ... disiplin.) Dette gjelder også på et politisk plan, idet anerkjennelse som selvstendig gruppering kan gi muligheter til politisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/

 22. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  ble Per informert om at det biologiske materialet han hadde avgitt ville kunne bli brukt i forskning uten hans samtykke, etter ... reservere seg mot at blodprøven kan benyttes i forskning uten samtykke. Tre år etter har Lise Lege fått mistanke om at infarktet Per

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 23. Et møte med vietnamesiske migrantkvinner

  Kvinnene blir kontaktet gjennom tolk for at man skal få deres samtykke til å bli intervjuet. De bor ganske langt utenfor byen og forskerne ... Kunne en tale om et frivillig informert samtykke? (De var jo så smilende, nikkende, samtykkende!) Kunne en tenke seg at kvinnene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Et møte med vietnamesiske migrantkvinner/

 24. Innsatte og ADHD

  Innsatte og ADHD [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... vegne av de innsatte? Hvordan kan forsker sikre fritt og informert samtykke? Og hvorfor bruker forsker innsatte? Kunne prosjektet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Innsatte og ADHD/

 25. Menneskelig biologisk materiale

  domstol. Dette gjelder selv om den materialet stammer fra samtykker til utlevering, av hensyn til å unngå at utsatte personer ... eksempel klinisk forskning), og kravet til frivillig informert samtykke gjør seg derfor gjeldende med stor tyngde. Hva gjelder

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelig biologisk materiale/