Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Medisineren om samtykke

  Medisineren om samtykke Når forskere ber om en bit av kroppen din, og det er en risiko for at du kan dø av denne forskningen ... forskningen, da bør du i det minste bli skikkelig informert på forhånd, mener professor Pål Gulbrandsen. Det kan høres ut som en selvfølge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Medisineren om samtykke/

 2. Fra strengere til slakkere samtykkekrav

  Fra strengere til slakkere samtykkekrav Flere fryktet at EUs personvernforordning skulle gjøre det vanskeligere å drive registerforskning ... oppmyking av norske regler. Fra strengere til slakkere samtykkekrav Det norske folk er gjennomregistrert, i alt fra Kreftregisteret

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Fra strengere til slakkere samtykkekrav/

 3. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... myndige personer har formell rettslig handleevne, herunder samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning. Myndige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 4. Det skjøre samtykket

  Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner ... finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener filosof. Jakob Elster jobber i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 5. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 6. Rethinking informed consent in bioethics

  gjennomsnitt publiseres seks artikler per arbeidsdag om ”informert samtykke” (data fra 2002-3). Hvorfor da nok en publikasjon om dette ... tendens til å tenke for snevert om det som foregår i en samtykkesituasjon. Spesielt begrepet informasjon er problematisk. Det er

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Rethinking informed consent in bioethics/

 7. e-læring

  e - læring Hovedprinsipper som vil bli omtalt i e-læringen om helseforskningsloven 1. Formålet med loven   2. Forsvarlighetsprinsippet, at forskningen ... deltaker i forskning som hovedregel skal avgi et skriftlig informert samtykke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/e-læring/

 8. Leder: Forskning på liv og død

  fritt og informert samtykke. Datidens hendelser kan virke fjernt for oss, men ferske hendelser understreker samtykkets betydning ... de hadde gjort på krigsfanger. Betydningen det frie informerte samtykket har i dagens forskningsetikk, er i stor grad en følge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Leder: Forskning på liv og død/

 9. 2002-4

  2002-4 I dette nummeret kan du balnt annet lese om: Skam i medisinsk forskning Forskning i U-land og etisk regnskap Forskning ... Forskningsetiske normer settes under press Samtykkeideen utfordres Samtykkeavtalen - juridisk styrke Et "Fangens dilemma"

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2002-4/

 10. Leder: Forfedre på avveie

  museumsdirektør Martin Biehl at repatriering generelt sett er en anerkjennelse fra museer i dag om at de tar avstand fra tidligere tiders ... (Skjelettutvalget) maner til forsiktighet. Tvunget inn i forskning Samtykke er et aktuelt spørsmål også når myndigheter og offentlig forvaltning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Leder: Forfedre på avveie/

 11. Begge formulerte evolusjonsteorien. Bare én fikk den oppkalt etter seg.

  hevder det var like uakseptabelt å publisere andres verk uten samtykke da som nå, mens enkelte mener dette var helt vanlig praksis ... Wallace Det var likevel ikke slik at Wallace aldri fikk noen anerkjennelse for sitt arbeid. Mens han levde, snakket man ofte om «D

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Begge formulerte evolusjonsteorien. Bare én fikk den oppkalt etter seg./

 12. Grublet over gråsoner

  regnes som offentlig? Og i hvilke sammenhenger trengte hun samtykke? – En krevende prosess – Jeg brukte mye tid på å sette meg ... og mye som er uklart for eksempel når det gjelder krav til samtykke. For en fersk forsker som jobber med doktorgradsprosjektet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Grublet over gråsoner/

 13. En underkjent doktorgrad

  En underkjent doktorgrad Til tross for stor anerkjennelse internasjonalt ble ikke nevrokirurgen Arne Torkildsen profet i sitt ... Torkildsens nærmiljø som hadde interesse av at han ikke fikk den anerkjennelse som han fortjente. En slik tolkning kan tenkes riktig ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/En underkjent doktorgrad/

 14. Tviler seg fram

  Tviler seg fram Reelt, informert samtykke, er et krav. Men er det mulig å få til? Forskningssjef Anne Britt Djuve ved Fafo tviler ... og integrering. Men samtykke, dét synes hun fortsatt er like vanskelig. – Hva som er et informert samtykke, vil alltid bli et skjønnsspørsmål

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Tviler seg fram/

 15. – Jeg måtte trøste og forklare

  ble stilt overfor. For eksempel var samtykke en stor utfordring. Hvor informert kan et samtykke være når man forsker med barn som ... tydelig på det. Det viser at man ikke kan tro at fritt informert samtykke er en engangshendelse – det er en prosess hvor man kontinuerlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/– Jeg måtte trøste og forklare/

 16. Uklare roller-1

  innsamling av større data, sier Botnen Eide. - Kravet til samtykke settes på prøve spesielt i de prosessorienterte prosjektene ... deltagerne. Er det da godt nok å få et ja på et skriftlig informert samtykke i forkant, når vi ikke vet hvordan prosjektet vil utvikle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Uklare roller-1/

 17. 2005-3

  2005-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume ... blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume og samtykkekompetanse Jeg kjemper mot 3. person! Signaturen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-3/

 18. Æres den som æres bør?

  Nobelprisen. Hun knekket den teoretiske nøtten, men fikk ingen anerkjennelse for sin innsats innen forskning om atomspalting, da prisen ... tiden og mye motstand i -akademiske kretser vant Meitner anerkjennelse. Hun ble den første kvinnelige professor i fysikk i Tyskland

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-1/ Æres den som æres bør?/

 19. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mindre ordrett det Bjørgo hadde sagt. – Det er for så vidt en anerkjennelse av at jeg hadde en god analyse, men det er samtidig et paradoks ... kjente eller mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 20. Lukk opp din celledør

  problemstillingene vi har jobbet med, er å utvikle en passende modell for samtykke, forteller Michael Parker. Han er professor i bioteikk ved ... det forlokkende å være med i prosjektet. Men de som deltar, samtykker også til at ulike helseopplysninger om dem kan kobles med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Lukk opp din celledør/

 21. Hva er riktig spørsmål å stille dyr?

  Hva er riktig spørsmål å stille dyr? Boka What would animals say if we asked the right questions er ... tegn på en anerkjennelse av at dette er et komplekst og vanskelig område som er etisk potent. Den er også en anerkjennelse av at dyr

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Hva er riktig spørsmål å stille dyr?/

 22. Datatilsynet støtter forslaget

  sier hun.  – Krav om samtykke vil fortsatt være hovedregelen. Eventuelle unntak fra kravet om samtykke må også i fremtiden begrunnes ... dersom kravet til informert og eksplisitt samtykke blir  absolutt. – Et absolutt krav til informert samtykke vil selvsagt være

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Datatilsynet støtter forslaget/

 23. EU vil stramme inn registerforskningen

  EU vil stramme inn registerforskningen Norge har flere meget gode registre – om blant annet helsa vår og sosiale ... er at man ofte avviker fra gullstandarden om et fritt, informert samtykke når de norske registrene brukes til forskning. Vår rett

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/EU vil stramme inn registerforskningen/

 24. Etikk i politiforskning

  utfordringer. Det gjelder særlig spørsmål om taushetsplikt og samtykke i observasjon av politiets arbeid, om mulighetene for rolleblanding ... opphetede situasjoner er det ofte vanskelig å innhente vanlig samtykke. Aas søkte i januar 2004 Politidirektoratet om fritak fra taushetsplikt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Etikk i politiforskning/

 25. Barn og unge må få bestemme mer

  bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser. Dette er uhensiktsmessig ... og ungdommer mellom 11 og 16 år, uten at foresatte skulle samtykke på deres vegne. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om vanlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/