Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Informert samtykke

  Informert samtykke Informert samtykke [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... underveis. I forkant av intervjuene skal forskeren innhente samtykke fra informantene ellers deres foresatte. Hvilke rutiner for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 2. 2. Informert og fritt samtykke

  2. Informert og fritt samtykke I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer personer i hovedsak bare ... bare settes i gang etter deltakernes informerte og fri samtykke (punkt 8). Forskeren må med andre ord vurdere relevante hensyn og

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 3. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... forskeren gå frem for å sikre et fritt informert samtykke i hvert av de to tilfellene? Og bør samtykkene være skriftlige eller muntlige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 4. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer ... tillater at forskningen kan finne sted. At dette samtykket skal være fritt og informert, innebærer at de det forskes på ikke skal være

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 5. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for ... inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 6. Lange og vanskelige samtykkeskriv

  Lange og vanskelige samtykkeskriv Samtykkeskrivene til pasienter som deltar i kreftforskning, har på 20 år blitt dobbelt så lange ... lange. Dette er et problem for et reelt samtykke, skriver Ola Berger i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening

  /Aktuelt/Nyheter/Lange og vanskelige samtykkeskriv/

 7. Medisineren om samtykke

  Medisineren om samtykke Når forskere ber om en bit av kroppen din, og det er en risiko for at du kan dø av denne forskningen ... forskningen, da bør du i det minste bli skikkelig informert på forhånd, mener professor Pål Gulbrandsen. Det kan høres ut som en selvfølge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Medisineren om samtykke/

 8. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk Rekruttering av deltakere er et av de områdene som erfaringsmessig kan by ... forskningsetiske prinsippet om frivillig deltakelse basert på et informert samtykke. Slik deltakelse er normalt basert på skriftlig informasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 9. Fra strengere til slakkere samtykkekrav

  Fra strengere til slakkere samtykkekrav Flere fryktet at EUs personvernforordning skulle gjøre det vanskeligere å drive registerforskning ... oppmyking av norske regler. Fra strengere til slakkere samtykkekrav Det norske folk er gjennomregistrert, i alt fra Kreftregisteret

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Fra strengere til slakkere samtykkekrav/

 10. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... tillegg må det antas at prosjektet ikke kan gjennomføres med foreldresamtykke fordi det kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 11. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... myndige personer har formell rettslig handleevne, herunder samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning. Myndige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 12. Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt

  Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som ... sier også den skeptiske seg imidlertid til slutt villig til å samtykke til at også denne informasjonen brukes. 1. Er det tillatelig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt/

 13. Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?

  kan forskning skje uten samtykke? Mye av forskningen er basert på et informert og frivillig samtykket. Men noen ganger er ikke ... noen sammenhenger. I mye forskning regner vi det informerte, frivillige samtykket som en slags gullstandard. Før man i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?/

 14. 12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?/

 15. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) ... levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 16. 13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke? ... Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?/

 17. Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142)

  Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142) Last ned brevet som pdf Utsendelse av biologisk ... biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke Sendt til: REK Nord Dato: 4.7.2012 Det er reist spørsmål om REK har kompetanse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142)/

 18. Det skjøre samtykket

  Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner ... finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener filosof. Jakob Elster jobber i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 19. Forskningsbiobanker og brede samtykker

  Forskningsbiobanker og brede samtykker [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... avgir samtykke for inklusjon i en forskningsbiobank vil ofte avgi det som i helseforskningsloven kalles ”bredt samtykke”. Informasjonen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskningsbiobanker og brede samtykker/

 20. Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908)

  Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908) ... departementets vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908)/

 21. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen ... vevsprøver (mRNA/DNA). Informert samtykke: Når man skal forske på mennesker, er kravet om fritt og informert samtykke til deltakelse vesentlig

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 22. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 23. Innledning

  forskningsetikken er at forskere skal innhente et frivillig avgitt og informert samtykke til deltakelse i forskning. Denne normen bygger på respekten ... menneskers autonomi og forutsetter at mennesker som har samtykkekompetanse, er de som best ivaretar egne interesser og selv må kunne

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Innledning/

 24. ENRIO får nye nettsider

  internasjonal. Det samme er forskningsetikken, sier Vinther. Økt anerkjennelse Vinther påpeker at ENRIO har vokst betydelig siden opprettelsen ... utenfra. I dag får ENRIO støtte fra EU, hvilket kan ses som anerkjennelse av behovet for et europeisk nettverk som, tross økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2017/ENRIO får nye nettsider/

 25. Tuskegee-eksperimentet (3:04)

  Tuskegee-eksperimentet (3:04) Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon. ... Tuskegee-eksperimentet (3:04) Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Filmer/Dokumentarer/Tuskegee-eksperimentet (3:04)/