Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Informert samtykke

  Informert samtykke Informert samtykke [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... underveis. I forkant av intervjuene skal forskeren innhente samtykke fra informantene ellers deres foresatte. Hvilke rutiner for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 2. 2. Informert og fritt samtykke

  2. Informert og fritt samtykke I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer personer i hovedsak bare ... bare settes i gang etter deltakernes informerte og fri samtykke (punkt 8). Forskeren må med andre ord vurdere relevante hensyn og

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 3. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... forskeren gå frem for å sikre et fritt informert samtykke i hvert av de to tilfellene? Og bør samtykkene være skriftlige eller muntlige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 4. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer ... tillater at forskningen kan finne sted. At dette samtykket skal være fritt og informert, innebærer at de det forskes på ikke skal være

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 5. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for ... inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 6. Lange og vanskelige samtykkeskriv

  Lange og vanskelige samtykkeskriv Samtykkeskrivene til pasienter som deltar i kreftforskning, har på 20 år blitt dobbelt så lange ... lange. Dette er et problem for et reelt samtykke, skriver Ola Berger i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening

  /Aktuelt/Nyheter/Lange og vanskelige samtykkeskriv/

 7. Medisineren om samtykke

  Medisineren om samtykke Når forskere ber om en bit av kroppen din, og det er en risiko for at du kan dø av denne forskningen ... forskningen, da bør du i det minste bli skikkelig informert på forhånd, mener professor Pål Gulbrandsen. Det kan høres ut som en selvfølge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Medisineren om samtykke/

 8. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk Rekruttering av deltakere er et av de områdene som erfaringsmessig kan by ... forskningsetiske prinsippet om frivillig deltakelse basert på et informert samtykke. Slik deltakelse er normalt basert på skriftlig informasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 9. Fra strengere til slakkere samtykkekrav

  Fra strengere til slakkere samtykkekrav Flere fryktet at EUs personvernforordning skulle gjøre det vanskeligere å drive registerforskning ... oppmyking av norske regler. Fra strengere til slakkere samtykkekrav Det norske folk er gjennomregistrert, i alt fra Kreftregisteret

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Fra strengere til slakkere samtykkekrav/

 10. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... tillegg må det antas at prosjektet ikke kan gjennomføres med foreldresamtykke fordi det kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 11. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... myndige personer har formell rettslig handleevne, herunder samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning. Myndige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 12. Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt

  Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som ... sier også den skeptiske seg imidlertid til slutt villig til å samtykke til at også denne informasjonen brukes. 1. Er det tillatelig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt/

 13. Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?

  kan forskning skje uten samtykke? Mye av forskningen er basert på et informert og frivillig samtykket. Men noen ganger er ikke ... noen sammenhenger. I mye forskning regner vi det informerte, frivillige samtykket som en slags gullstandard. Før man i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?/

 14. 12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/12. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til samtykke?/

 15. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) ... levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 16. 13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke? ... Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?

  /Aktuelt/GDPR og forskning/13. Forskning i praksis: Finnes det tilfeller der man kan forske uten samtykke?/

 17. Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142)

  Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142) Last ned brevet som pdf Utsendelse av biologisk ... biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke Sendt til: REK Nord Dato: 4.7.2012 Det er reist spørsmål om REK har kompetanse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142)/

 18. Det skjøre samtykket

  Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner ... finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener filosof. Jakob Elster jobber i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 19. Forskningsbiobanker og brede samtykker

  Forskningsbiobanker og brede samtykker [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... avgir samtykke for inklusjon i en forskningsbiobank vil ofte avgi det som i helseforskningsloven kalles ”bredt samtykke”. Informasjonen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskningsbiobanker og brede samtykker/

 20. Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908)

  Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908) ... departementets vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908)/

 21. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen ... vevsprøver (mRNA/DNA). Informert samtykke: Når man skal forske på mennesker, er kravet om fritt og informert samtykke til deltakelse vesentlig

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 22. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 23. Innledning

  forskningsetikken er at forskere skal innhente et frivillig avgitt og informert samtykke til deltakelse i forskning. Denne normen bygger på respekten ... menneskers autonomi og forutsetter at mennesker som har samtykkekompetanse, er de som best ivaretar egne interesser og selv må kunne

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Innledning/

 24. ENRIO får nye nettsider

  internasjonal. Det samme er forskningsetikken, sier Vinther. Økt anerkjennelse Vinther påpeker at ENRIO har vokst betydelig siden opprettelsen ... utenfra. I dag får ENRIO støtte fra EU, hvilket kan ses som anerkjennelse av behovet for et europeisk nettverk som, tross økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2017/ENRIO får nye nettsider/

 25. Tuskegee-eksperimentet (3:04)

  Tuskegee-eksperimentet (3:04) Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon. ... Tuskegee-eksperimentet (3:04) Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Filmer/Dokumentarer/Tuskegee-eksperimentet (3:04)/

 26. e-læring

  e - læring Hovedprinsipper som vil bli omtalt i e-læringen om helseforskningsloven 1. Formålet med loven   2. Forsvarlighetsprinsippet, at forskningen ... deltaker i forskning som hovedregel skal avgi et skriftlig informert samtykke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/e-læring/

 27. Rethinking informed consent in bioethics

  gjennomsnitt publiseres seks artikler per arbeidsdag om ”informert samtykke” (data fra 2002-3). Hvorfor da nok en publikasjon om dette ... tendens til å tenke for snevert om det som foregår i en samtykkesituasjon. Spesielt begrepet informasjon er problematisk. Det er

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Rethinking informed consent in bioethics/

 28. Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)

  vurderinger som gjøres for å ta stilling til om pasienter bør kunne samtykke til deltakelse i slike prosjekter. I brev datert 27.1.14 ba ... risiko (uten egen-nytte) er begrenset til personer uten samtykkekompetanse. Det påpekes i brevet at NEMs utlegning av prinsippet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)/

 29. Små deltakere – store spørsmål

  til feilbehandling og skader. I dag er det derfor økende anerkjennelse av at barn må delta i forskning. Det skal være trygt å delta ... (REK). Informert samtykke er hovedregelen for deltakelse i medisinsk forskning. Barn har ikke selv rett til å samtykke, så deres

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 30. Henvendelse om registerdelen av prosjektet “Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2012/114)

  gjeldende i denne saken: en samtykkeproblematikk og en reidentifiseringsproblematikk. Samtykkeproblematikken En utfordring ved bruk ... bruk av registerdata er ofte at et fritt og informert samtykke ikke foreligger (jf NESH’ retningslinjer § 9). Når det gjelder VPV

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse om registerdelen av prosjektet “Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2012/114)/

 31. Generelle prinsipper

  manglende samtykkekompetanse, i den utstrekning de er relevante. 2. Personer som ikke er i stand til å avgi et informert samtykke, skal ... som: a: ikke kan utføres på personer som er i stand til å samtykke, og b: kan sannsynliggjøre at den aktuelle forskningen er til

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Generelle prinsipper/

 32. Bakgrunn

  helsefaglig forskning er at de avgir et gyldig samtykke. Innhenting av samtykke til forskning skal beskytte mennesker mot fysiske ... fysiske og mentale integritetskrenkelser. Samtykket skal ivareta menneskers selvråderett og deres mulighet til, så langt som mulig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 33. Leder: Forskning på liv og død

  fritt og informert samtykke. Datidens hendelser kan virke fjernt for oss, men ferske hendelser understreker samtykkets betydning ... de hadde gjort på krigsfanger. Betydningen det frie informerte samtykket har i dagens forskningsetikk, er i stor grad en følge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Leder: Forskning på liv og død/

 34. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Forskningsetikk Høstens første nummer har tematisert det informerte samtykket, både gjennom en filosofisk tilnærming og gjennom at ... forteller om sine erfaringer fra hvert sitt fagfelt. Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 35. Høringsuttalelse om samisk helseforskning

  hvilken måte involveringen skal skje. • Forslaget om kollektivt samtykke (7.2.1) er problematisk og bør utredes og konkretiseres nærmere ... individuelt samtykke er en grunnleggende forskningsetisk norm, som skal sikre individets selvbestemmelse. Et kollektivt samtykke kan ikke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om samisk helseforskning/

 36. 2002-4

  2002-4 I dette nummeret kan du balnt annet lese om: Skam i medisinsk forskning Forskning i U-land og etisk regnskap Forskning ... Forskningsetiske normer settes under press Samtykkeideen utfordres Samtykkeavtalen - juridisk styrke Et "Fangens dilemma"

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2002-4/

 37. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen involverer mennesker som forskningsobjekt ... hovedregel innhente fritt og informert samtykke. Alminnelige krav til fritt og informert samtykke innebærer at forskeren forsikrer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 38. Faglig prioriterte områder i 2016: Interessekonflikter og vitenskapelig integritet

  Faglig prioriterte områder i 2016: Interessekonflikter, samtykke og vitenskapelig integritet I året som kommer vil De nasjonale ... nasjonale forskningsetiske komiteene rette søkelyset mot samtykke, interessekonflikter og research integrity. Her vil vi presentere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder i 2016: Interessekonflikter og vitenskapelig integritet/

 39. Leder: Forfedre på avveie

  museumsdirektør Martin Biehl at repatriering generelt sett er en anerkjennelse fra museer i dag om at de tar avstand fra tidligere tiders ... (Skjelettutvalget) maner til forsiktighet. Tvunget inn i forskning Samtykke er et aktuelt spørsmål også når myndigheter og offentlig forvaltning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Leder: Forfedre på avveie/

 40. Utviklingshemmede

  små utvalg. Innledende tall Frivillig informert samtykke Frivillighet Informerthet Samtykke Anonymisering Metodespesifikke etiske ... ligge vesentlig lavere enn reell prevalens Frivillig informert samtykke En betingelse for å inkludere noen i et forskningsstudie

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Utviklingshemmede/

 41. Kronikk: Forskerne ser deg

  Internettforskning. Frivillig og informert samtykke? Når er et frivillig og informert samtykke påkrevd fra forskningsdeltakere ... hvis man benytter Internett som datakilde? Frivillig og informert samtykke er et sentralt forskningsetisk prinsipp, og handler blant

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 42. UtNEM990219

  epidemiologisk forskning. Norge nyter da også stor internasjonal anerkjennelse særlig innen kreft- og hjerte/kar epidemiologi. Likevel ... til lovforslaget. Samtykke til registrering Vi slutter oss fullt ut til prinsippet om at informert samtykke som hovedregel bør

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM990219/

 43. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  Forskning i andre kulturer og 24) Grenser for kulturell anerkjennelse. Dette rammeverket er også relevant for medisinsk forskning ... samisk forskning på lik linje med annen forskning. Kollektivt samtykke  NESH anerkjenner at samene er et folk. Det samiske folk har

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 44. Vedrørende forskningsprosjekt om den internasjonale traktaten om gjensidig frøutveksling (Saksnr. 2013/123)

  Komiteen merker seg at forskerne mener spørsmålet om informert samtykke er irrelevant i denne konteksten fordi traktaten pålegger ... NENT legger imidlertid til grunn at kravet om fritt og informert samtykke er aktuelt i vurderingen av dette prosjektet all den tid

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende forskningsprosjekt om den internasjonale traktaten om gjensidig frøutveksling (Saksnr. 2013/123)/

 45. Begge formulerte evolusjonsteorien. Bare én fikk den oppkalt etter seg.

  hevder det var like uakseptabelt å publisere andres verk uten samtykke da som nå, mens enkelte mener dette var helt vanlig praksis ... Wallace Det var likevel ikke slik at Wallace aldri fikk noen anerkjennelse for sitt arbeid. Mens han levde, snakket man ofte om «D

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Begge formulerte evolusjonsteorien. Bare én fikk den oppkalt etter seg./

 46. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  innsettes raskt. For bevisstløse pasienter er det selvsagt at samtykke ikke kan innhentes. Men også bevisste akuttmedisinske pasienter ... angst og tidsnød, som gjør det umulig å innhente et gyldig samtykke. Som regel er det heller ikke tid til å orientere eller konsultere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 47. Grublet over gråsoner

  regnes som offentlig? Og i hvilke sammenhenger trengte hun samtykke? – En krevende prosess – Jeg brukte mye tid på å sette meg ... og mye som er uklart for eksempel når det gjelder krav til samtykke. For en fersk forsker som jobber med doktorgradsprosjektet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Grublet over gråsoner/

 48. En underkjent doktorgrad

  En underkjent doktorgrad Til tross for stor anerkjennelse internasjonalt ble ikke nevrokirurgen Arne Torkildsen profet i sitt ... Torkildsens nærmiljø som hadde interesse av at han ikke fikk den anerkjennelse som han fortjente. En slik tolkning kan tenkes riktig ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/En underkjent doktorgrad/

 49. Risikofaktorer for korsbåndskader blant ungdom

  forhåndsgodkjenning. Stikkord: foreldresamtykke, nytt samtykke av mindreårige når de oppnår alder for selvstendig samtykke (16 år). I søknaden ... sine tall på årlig innsidens. Begge registre er samtykkebaserte, og samtykkene inneholder informasjon om kobling med andre registre

  /Søk i NEMs vedtak/Risikofaktorer for korsbåndskader blant ungdom/

 50. Macchiarinis medforfattere uredelige

  ikke har blitt forevist manuskripter eller de har blitt feilinformert om innhold. Ekspertgruppen mener de i så fall burde bedt ... følger med medforfatterskap. - Som medforfatter kan man høste anerkjennelse for et arbeid. Det kan ikke være slik at den samme medforfatteren

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Macchiarinis medforfattere uredelige/