Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter ... erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig og privat regi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 2. Forskningsetikk

  diskusjon om og utvikling av retningslinjene. Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et mangfoldig sett av verdier, ... konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Feltet forskningsetikk inneholder mange elementer. Det grunnleggende etos for

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsetikk/

 3. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut tre ganger i 2012 hvorav ett dobbeltnummer ... 2012: Etikk i PhD. - utdanningen Nr. 4 – 2012: Helseregistre til debatt – hva med personvernet? Fagbladet Forskningsetikk er medlem

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon /Fagbladet Forskningsetikk/

 4. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at ... ble gjennomført ved alle landets 7 universitet. Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Fagbladet Forskningsetikk /

 5. Forskningsetikkens politikk

  Forskningsetikkens politikk Hva er forskningsetikk? Hvilke spørsmål om forskning er “etiske”, hvilke er “rent vitenskapelige” ... anliggende for forskningsetikken? Hva er forskningsetikk? “Forskningsetikkens politikk” i smal forstand “Forskningsetikkens politikk”

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Forskningsetikkens politikk/

 6. Kliniske etikkomiteer

  Kliniske etikkomiteer (KEK) Kliniske etikk-komiteer (KEK) er tverrfaglige sammensatte komiteer med klinisk kompetanse og kompetanse ... kompetanse i etikk. Det er pr. i dag etablert 38 kliniske etikk-komiteer ved norske helseforetak (Seksjon for medisinsk etikk 2007a)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Kliniske etikkomiteer/

 7. Magasinet Forskningsetikk

  Magasinet Forskningsetikk Utgis fire ganger i året av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Ansvarlig redaktør: Elin ... Magasinet Forskningsetikk Utgis fire ganger i året av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Ansvarlig redaktør: Elin

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/

 8. Bladet Forskningsetikk

  Bladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at ... - 2011: 22. juli Tema nr. 4 – 2011: Svalbard Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Bladet Forskningsetikk/

 9. Forskningsetikkens historie

  Forskningsetikkens historie Til alle tider – og særlig etter den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet – har det blant forskere ... vise respekt for allmenn etikk og samfunnets normer. Dette er selvfølgelig en del av forskningsetikken. [Denne teksten er hentet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 10. Etikkom/REK

  /Etikkom/REK/

 11. Patenter, forskningsetikk og annen etikk

  Patenter, forskningsetikk og annen etikk Last ned pdf av artikkelen her Hva er patent? Et patent gir enerett til å utnytte en ... finner primært sted på bioteknologiens område. Patentlovens «etikkparagraf» Patenter er gjerne ansett som etisk problematiske primært

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Patenter, forskningsetikk og annen etikk/

 12. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken VG «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer ... 7.2014 To dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 13. Etikk og tall

  Etikk og tall Statistikk er til god hjelp for å se mønster av spesielle fenomener i samfunnet. Tallene sier mest om grupper; ... norske samfunnet er Statistisk sentralbyrå (SSB). Derfor har Forskningsetikk invitert seg inn til noen statistikere som har lang erfaring;

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Etikk og tall/

 14. Forskningsetikk i nyhetsbildet

  Forskningsetikk i nyhetsbildet Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ... 2011 fikk vi inn disse artiklene: Ledere må fremme god forskningsetikk Romdyr i kaldt kappløp Global matvaresikkerhet i perspektiv

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Forskningsetikk i nyhetsbildet/

 15. Film om forskningsetikk

  Lær forskningsetikk fra film En dramatisk historie fortalt gjennom en av Nederlands største regissører: Leiden Universitet har ... har gjort forskningsetikk til film. En prisbelønnet professor ønskes velkommen tilbake til universitetet. Men er det virkelig

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Film om forskningsetikk/

 16. Klimamanipulering og etikk

  Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpent møte om ... til åpent møte om klimamanipulering. Klimamanipulering og etikk «Klimamanipulering» brukes gjerne som samlebegrep om teknologier

  /Aktuelt/Klimamanipulering og etikk/

 17. Internett – www. etikkom.no

  Internett – www. etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal ... leste enkeltartikkel i 2010 var en artikkel fra bladet Forskningsetikk nr. 4 - 2003, som fikk flere tusen treff i slutten av oktober

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Internett – www. etikkom.no/

 18. Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk

  Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk Forskning på oppdrag har fått et betydelig omfang hvor universiteter, høgskoler ... for å tekkes oppdragsgiveren. Pengene taler høyere enn forskningsetikken. Offentliggjøring I prinsippet bør forskningsresultater

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk/

 19. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre ... bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også ulike verdisystemer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 20. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk Behandlingen av etikk og redelighet i forskning i de nordiske landene er tema for årets andre ... andre utgave av Forskningsetikk. Du kan også lese om industrisponsing av forskning, genetikk og raseforskning - og forslag til en vitenskapsed

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 21. Forskningsetikkens Janus-ansikt

  Forskningsetikkens Janus-ansikt Er forvaltningens føringer om en felles forskningsetikk forsvarlig? Den amerikanske historikeren ... Zachary M. Schrag kritiserer institusjonaliseringen av forskningsetikk som «etisk imperialisme» og forsvarer en etisk pluralisme

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningsetikkens Janus-ansikt/

 22. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ankemulighet. Det er de viktigste ... har vi én nasjonal komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Den har 12 medlemmer, men bare en lekrepresentant. Videre

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 23. Forskningsetikk – på ramme alvor

  Forskningsetikk – på ramme alvor Vi har gitt magasinet Forskningsetikk navn etter hva det handler om. I dette nummeret tar vi ... selv helt bokstavelig og har laget en fyldig reportasje om forskningsetikk i Norden. Det er nemlig ikke slik at Norge, Sverige, Danmark

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Forskningsetikk – på ramme alvor/

 24. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 25. Undergraver forskingsetikken forskningens frihet?

  Undergraver forskingsetikken forskningens frihet? - Påstanden om at forskningsetiske retningslinjer undergraver forskningens ... Bjerkes kritikk. Innlegg publisert på forskning.no-bloggen Forskningsetikken 30. mai 2016 Professor Paul Bjerke ved Høgskulen i Volda

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Undergraver forskingsetikken forskningens frihet?/