Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Forskningsetikk

  diskusjon om og utvikling av retningslinjene. Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et mangfoldig sett av verdier, ... konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Feltet forskningsetikk inneholder mange elementer. Det grunnleggende etos for

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsetikk/

 2. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter ... erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig og privat regi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 3. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut tre ganger i 2012 hvorav ett dobbeltnummer ... 2012: Etikk i PhD. - utdanningen Nr. 4 – 2012: Helseregistre til debatt – hva med personvernet? Fagbladet Forskningsetikk er medlem

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon /Fagbladet Forskningsetikk/

 4. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at ... ble gjennomført ved alle landets 7 universitet. Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Fagbladet Forskningsetikk /

 5. Kliniske etikkomiteer

  Kliniske etikkomiteer (KEK) Kliniske etikk-komiteer (KEK) er tverrfaglige sammensatte komiteer med klinisk kompetanse og kompetanse ... kompetanse i etikk. Det er pr. i dag etablert 38 kliniske etikk-komiteer ved norske helseforetak (Seksjon for medisinsk etikk 2007a)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Kliniske etikkomiteer/

 6. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Utgis fire ganger i året av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Ansvarlig redaktør: Elin ... Fagbladet Forskningsetikk Utgis fire ganger i året av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Ansvarlig redaktør: Elin

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/

 7. Forskningsetikkens politikk

  Forskningsetikkens politikk Hva er forskningsetikk? Hvilke spørsmål om forskning er “etiske”, hvilke er “rent vitenskapelige” ... anliggende for forskningsetikken? Hva er forskningsetikk? “Forskningsetikkens politikk” i smal forstand “Forskningsetikkens politikk”

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Forskningsetikkens politikk/

 8. Etikkom/REK

  /Etikkom/REK/

 9. Forskningsetikkens historie

  Forskningsetikkens historie Til alle tider – og særlig etter den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet – har det blant forskere ... vise respekt for allmenn etikk og samfunnets normer. Dette er selvfølgelig en del av forskningsetikken. [Denne teksten er hentet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 10. Bladet Forskningsetikk

  Bladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at ... - 2011: 22. juli Tema nr. 4 – 2011: Svalbard Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Bladet Forskningsetikk/

 11. Patenter, forskningsetikk og annen etikk

  Patenter, forskningsetikk og annen etikk Last ned pdf av artikkelen her Hva er patent? Et patent gir enerett til å utnytte en ... finner primært sted på bioteknologiens område. Patentlovens «etikkparagraf» Patenter er gjerne ansett som etisk problematiske primært

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Patenter, forskningsetikk og annen etikk/

 12. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken VG «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer ... 7.2014 To dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 13. Etikk og tall

  Etikk og tall Statistikk er til god hjelp for å se mønster av spesielle fenomener i samfunnet. Tallene sier mest om grupper; ... norske samfunnet er Statistisk sentralbyrå (SSB). Derfor har Forskningsetikk invitert seg inn til noen statistikere som har lang erfaring;

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Etikk og tall/

 14. Forskningsetikk i nyhetsbildet

  Forskningsetikk i nyhetsbildet Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ... 2011 fikk vi inn disse artiklene: Ledere må fremme god forskningsetikk Romdyr i kaldt kappløp Global matvaresikkerhet i perspektiv

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Forskningsetikk i nyhetsbildet/

 15. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt utad. Sidene er felles informasjonskanal ... på 19 % sammenliknet med året før. Til sammen ble sider på etikkom.no vist mer enn 372,733 ganger på en skjerm ett eller annet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 16. Film om forskningsetikk

  Lær forskningsetikk fra film En dramatisk historie fortalt gjennom en av Nederlands største regissører: Leiden Universitet har ... har gjort forskningsetikk til film. En prisbelønnet professor ønskes velkommen tilbake til universitetet. Men er det virkelig

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Film om forskningsetikk/

 17. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Kan én artikkel ha tusen forfattere Dette er et av spørsmålene som diskuteres i det nye nummeret av ... et av spørsmålene som diskuteres i det nye nummeret av Forskningsetikk. Noen forskere opplever skråblikk dersom de skriver sammen

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 18. Internett – www. etikkom.no

  Internett – www. etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal ... leste enkeltartikkel i 2010 var en artikkel fra bladet Forskningsetikk nr. 4 - 2003, som fikk flere tusen treff i slutten av oktober

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Internett – www. etikkom.no/

 19. Innføring i forskningsetikk

  Innføring i forskningsetikk ... Innføring i forskningsetikk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/

 20. Hva er forskningsetikk?

  Hva er forskningsetikk? Etikk dreier seg blant annet om visjonen om det gode liv. På samme måte dreier forskningsetikk seg om ... om visjonen om den gode forskningen. Begrepet «forskningsetikk» viser til et sett av verdier og normer som skal bidra til å konstituere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Hva er forskningsetikk?/

 21. Etikk og gamle skjeletter

  Etikk og gamle skjeletter Denne artikkelen tar i detalj for seg etiske dimensjoner ved forskning på menneskelige levninger. ... Gamle skjeletter i Norge Etikk og dilemmaer Etikkens relativitet Eksempler Etiske retningslinjer og regelverk Tilbakeføring og

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelige levninger/Etikk og gamle skjeletter/

 22. Mange stemmer i etikkdiskusjonen

  Mange stemmer i etikkdiskusjonen Både etikere og forskere har mye sunt folkevett. Men når man skal diskutere etikk, er det viktig ... også å fortelle at vi har et godt system for å ivareta forskningsetikk i Norge. Det viktigste er at forskerne vet at komiteene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Mange stemmer i etikkdiskusjonen/

 23. Lange linjer for forskningsetikken

  Lange linjer for forskningsetikken Forskningsmeldingen: Bio- og nanoteknologi, genetikk, urfolksrelaterte temaer, forskning på ... på sosiale medier og Internett fremheves som områder der forskningsetikk er spesielt viktig. - Dette er temaer vi i høyeste grad

  /Aktuelt/Nyheter/Lange linjer for forskningsetikken/

 24. Vil bygge nordisk etikkbro

  Vil bygge nordisk etikkbro Den globale konkurransen om å tiltrekke seg legemiddelstudier er sterk. Én felles nordisk komité for ... for å få til dette, forklarer han. Høie mener et nordisk etikksamarbeid vil kunne støtte opp om det nordiske samarbeidet om kliniske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Vil bygge nordisk etikkbro/

 25. Kontroversielle patenter bør etikkvurderes

  Kontroversielle patenter bør etikkvurderes Er det uproblematisk å ta patent på brokkoli? Hvem som helst ... patenter bør etikkvurderes Er det uproblematisk å ta patent på brokkoli? Hvem som helst bør kunne be om etikkvurdering av patenter

  /Aktuelt/Nyheter/Kontroversielle patenter bør etikkvurderes/