Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019 Sted og tid: Kongens gt. 14, Oslo. 09:30-13:00 Tilstede: Helge Alsaker Solheim, ... Det er planlagt å bruke opplysninger fra den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa). Det søkes om å inkludere opplysninger fra

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 2. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken en del av ... bli bundet når du har sex, synes du funksjonshemmede bør få barn, har du vært utro.. relativt sensitiv informasjon. – Jeg innser

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 3. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  til disse. Opplysninger fra spørreskjema fra den norske mor-barn sammen med genetiske fra «Harvest-prosjektet» er planlagt innhentet ...  Det er planlagt å bruke opplysninger fra den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa). Det søkes om å inkludere opplysninger fra

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 4. Årets aktiviteter

  Årets aktiviteter og resultater Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad oppfyller de mål ... status for redelighetsutvalg ved landets institusjoner, mens barns deltagelse i forskning og statistikkens fallgruver var blant

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 5. Forskere ber folk flest åpne lommeboka

  Forskere ber folk flest åpne lommeboka Christos Tziotas ba folk om støtte til å utvikle kunstig intelligens ... legemiddel kan forhindre at personer som tiltrekkes seksuelt av barn, begår overgrep. I 2016 fikk Rahm internasjonal presseomtale

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Forskere ber folk flest åpne lommeboka/

 6. Forskning blir markedsføring for «superfoods»

  Brus er ikke skyld i fedme, bare man har en aktiv livsstil. Barn som drikker sjokolademelk, er sunnere enn andre. Eksemplene er ... Favoritten min akkurat nå er en hvordan bruk av tyggegummi bedrer barns kognitive funksjon, selvsagt finansiert av en tyggegummiprodusent

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Forskning blir markedsføring for «superfoods»/

 7. EU har blitt strengare: Skreiv åtte sider om etikk - venta eit halvt år på pengane

  EU har blitt strengare: Skreiv åtte sider om etikk – venta eit halvt år på pengane Forskarar som søker ... samtykkeskjema, om kva eg skulle gjere dersom eg snakka med barn, om eg skulle ta opp film, om datasikkerheit og mange andre ting

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/EU har blitt strengare: Skreiv åtte sider om etikk - venta eit halvt år på pengane/

 8. Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»

  mottok 16. november 2018 en henvendelse fra en forelder til barn i grunnskolen, som hadde mottatt brev fra skolen om å delta i ... samarbeidsprosjekt i Hedmark fylke der alle grunnskoler (2016–2020) og barnehager (2017–2021) deltar. Formålet er å utvikle god kultur for læring

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»/

 9. Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study

  på gruppenivå innad i en klasse, kan ha negative følger for barna som deltar i kontrollgruppen. De peker på risikoen for demotivering ... bemerket at barns deltakelse alltid skal være frivillig for barnet selv om foreldrene har samtykket, og at barna måtte få informasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study/

 10. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  godkjenninga at båe foreldra, dvs. også far, skal samtykkje i at barnet deltek i studia. Klaga gjeld vilkåret i godkjenninga om at faren ... er normalt ikkje til stade under fødsel, og det å ta hand om barna er kvinnene sitt domene. Et krav om samtykke frå begge vil,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 11. Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

  Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn NEM 2018/352, REK sør-øst C 2018/417 Klagesak Anne-Lise ... foreldrene strengt tatt ikke samtykket til videre forskning på barna. Komiteen ber derfor om at det innsendes dokumentasjon på a)

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn/

 12. Lov om barn og foreldre (barnelova)

  Lov om barn og foreldre (barnelova)

  /Lov om barn og foreldre (barnelova)/

 13. Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar

  Elisabeth Darj, DMF/ISM, NTNU Pasient- og brukarrettslova §4-4; Barnelova §§ 37 og 42 andre ledd.    Klage på REKs vedtak av 19.9.18 ... 18 der søknaden vart avslått fordi forskingsprosjekt der barn er forskingsdeltakarar krev samtykke frå begge føresette. Avslaget

  /Søk i NEMs vedtak/Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar/

 14. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får flere tusen barn og unge fra hele landet mulighet ... på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Bakgrunnen er at kunnskapen om vold og overgrep mot barn og unge i Norge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 15. UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet

  UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet Barn må fortsatt ha foreldres samtykke for å delta i forskning på andre ... enn medisin og helsefag. Det er et unaturlig skille, mener barne- og ungdomsforskerne Svein Mossige og Kari Stefansen. Les også

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet/

 16. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern ... på, ikke utsettes for skade? Det er noen av spørsmålene barnevernforsker Edda Stang måtte stille seg. Hun har i sin doktorgrad undersøkt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 17. Sett og hørt

  Sett og hørt «Mini-hjerner» skaper hodebry Ved hjelp av stamceller fra mennesker kan forskere ... Danske forskere har spurt familier med barn som får kreft, om de ønsker kartlegging av barnets gener. Formålet er å finne mulige arvelige

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Sett og hørt/

 18. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  Referat møte i NEM 5. oktober, 2018 Sted: Son. Tid: 13-18. Til stede: Grete Dyb; Thorleiv Valen; Eva Skovlund; ... utvendig vannhode som mulig årsak til justismord i barnemishandlingssaker i norsk rett. NEM viser til brev fra prosjektleder Wester

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 19. Leder: Må få støtte til å stå i stormen

  Leder: Må få støtte til å stå i stormen Forskere forventes i økende grad å være ... folk flest og politikere kan ta gode valg. Skal vi vaksinere barna våre? Hvor mye klimagasser er det egentlig greit at Norge slipper

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Leder: Må få støtte til å stå i stormen/

 20. Sannhetens frontkjempere

  bruke fossile brensler i stor skala eller å la være å vaksinere barna våre. Samset er en av bidragsyterne i den kommende antologien ... vaksineskepsisen. – Vi vet ikke hva slags stoffer som sprøytes inn i barna våre, og ikke hva de gjør med kroppene våre. Dermed blir vi

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Sannhetens frontkjempere/

 21. Frelsende eller fatalt?

  Frelsende eller fatalt? Kunstig intelligens gir store muligheter på mange områder, men er også ... økende arbeidsledighet og robotisert eldreomsorg. «Vi er som små barn som leker med en bombe», uttalte filosofen Nick Bostrom ved Universitetet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Frelsende eller fatalt?/

 22. Et katastrofalt leserbrev

  Et katastrofalt leserbrev Et nesten 40 år gammelt leserbrev får mye av skylden for det som nå kalles ... hos barn med kreft, deriblant (...) myten om at bruken av potente opioider vil lede til høy risiko for avhengighet hos barn.» Ingrid

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Et katastrofalt leserbrev/

 23. Stipendiaten

  Fødselsasfyksi er blant de tre vanligste årsakene i verden til at nyfødte barn dør eller får varige hjerneskader. I sin doktoravhandling undersøkte ... først. Spedgris har imidlertid veldig mange likheter med nyfødte barn, og jeg mener derfor man kan forsvare bruken av dyrene. Jeg fikk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Stipendiaten/

 24. Referat fra NESH-møte 14.09.2018

  Referat fra NESH-møte 14.09.2018 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo. ... (2018/260) om vold og barn NESH behandlet henvendelsen fra Nord universitet om forskning på vold og barn i Nicaragua. Se egen uttalelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 14.09.2018/

 25. Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260)

  Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... av gjengmedlemmene blir rekruttert som barn, og at det derfor er viktig å inkludere barn i studien. Det understrekes også at det

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260)/