Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD? NEM 2020/75 REK NORD 91790 Klagesak Per Morten Fredriksen ... fysisk aktivitet i klasserommet for barn med ADHD. Det er planlagt å rekruttere 20 barneskolebarn med ADHD til en overkrysningsstudie

  /Søk i NEMs vedtak/Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?/

 2. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge NEM 2020/61 REK Sør-øst A 2018/1646 Klagesak Oslo universitetssykehus ... transseksualisme (NBTS)-barn og unge i perioden 2000-2019. Prosjektet har som formål å beskrive barn og ungdom som søker behandling

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 3. Leder: Forskningsetikk i koronaens tid

  Leder: Forskningsetikk i koronaens tid Denne utgaven av bladet skulle være en grunn til å feire: nytt design, ... var Forskningsetikk gjennom en «makeover». For det første har barnet fått nytt navn – nå heter det ikke lenger bare Forskningsetikk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Leder: Forskningsetikk i koronaens tid/

 4. Referat fra møte i NESH 13. desember 2019

  Referat fra møte i NESH 13. desember 2019 Tid: 10:00 - 16:00 Sted: Kongens gate 14, Oslo Til stede: Elisabeth ... rmuleringer på deres nettsider om samtykke og forskning i barnehage og skole. Vidar følger opp dialogen med NSD.  10. Revisjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. desember 2019/

 5. Aktuelt

  Aktuelt Korte nyheter fra hele verden: Paven med initiativ til etisk kunstig intelligens. Publisering skal ... China Morning Post   Slår alarm om WHO-studie 720 000 afrikanske barn skal vaksineres i en studie av verdens første godkjente malariavaksine

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 6. Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019

  og er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Etaten har ansvar for ordningen Den kulturelle ... er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Mandatet fra 2017, fastsatt av Kulturdepartementet og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019/

 7. Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim

  forsøkskaniner? […] Er det lov at politikere skal drive forskning på våre barn? Er det ikke noen etiske regler her? Vi føler oss utrolig overkjørt ... prosjektet er det sendt ut en spørreundersøkelse til foreldre og barn og lærere. Spørreskjemaet som benyttes er utviklet gjennom et

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim/

 8. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  KS 18 SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom  Saksordfører la frem ... frem klagesak om behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standarisk medulloblastom.  Klagesaksvedtaket er tilgjengelig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 9. Året med CRISPR-babyer og oljeskam

  Leder: Året med CRISPR-babyer og oljeskam Sjokkbølgene fra Kina duvet fortsatt da verden gikk inn ... to tvillingjenter før de var født. Målet var å forhindre at barna ble smittet med hiv fra sien foreldre, men de langsiktige konsekvensene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Året med CRISPR-babyer og oljeskam/

 10. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og klør ... Johannes Paul i 1981, og at rike amerikanere kjøper fattige barn fra Latin-Amerika for å bruke organene deres, krediteres KGB

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 11. Sett og hørt

  Sett og hørt Vil redigere bort hørselsskader Den russiske biologen Denis Rebrikov har satt i gang et ... Målet med forskningen er å finne ut hvordan døve par kan få barn uten at de blir født med en genetisk mutasjon som kan gi hørselsskader

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Sett og hørt/

 12. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom NEM 2019/207 REK Midt 2016/1589 ... isert multisenterstudie hvor det er planlagt å inkludere 60 barn og unge med lav biologisk risikoprofil (PNET5 BM-LR) og 300 pasienter

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 13. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  Referat fra møte i NEM 4. september, 2019 Sted: Kongens gt. 14. Tid: 11-15. Til stede: Grete Dyb (leder); Berge ... deres pasientjournaler. Flere av de aktuelle pasientene er også barn, noe som gjør at det bør utvises ekstra varsomhet. Fritak fra

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 14. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole» Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole». Prosjektet har vært til behandling hos Norsk senter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 15. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  forskningsformål   6. Sak 2019/89 Henvendelse om forskning med kamera i barnehage  Kirsten innleder om henvendelsen, og NESH drøftet saken i ... å delta.» NESH presiserer at det dreier seg om forskning på barn og at det ikke er forskningsetisk forsvarlig at de som ikke ønsker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 16. Referat fra møte i NESH 11. september 2019

  Referat fra møte i NESH 11. september 2019 Tid: 10:00 - 16:00 Sted: Kongens gt. 14, Oslo Tilstede: Ivar Kolstad ... om Udir, etterlyste Hadi en bredere diskusjon om hensynet til barn. Det er relevant også for revisjonen av retningslinjene, og vi

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 11. september 2019/

 17. – Tvilsam utlevering av elevdata

  sensitive og ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... skulen. Fordi det blir samla inn særleg sensitiv informasjon frå barn og unge, gjeld eit særskilt krav om varsemd, presiserer Den nasjonale

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 18. Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

  Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål Prøver av hårstrå fra «Angela» viste langvarig alkoholmisbruk. Dermed ble hun ... livet av meg. Jeg hadde sverget at jeg alltid ville være der for barna mine, og nå var det ingenting jeg kunne gjøre for dem, sa «Angela»

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål/

 19. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  til Medisinsk fødselsregister. Ved uthenting av informasjon om barns helse fra samme register må det også innhentes samtykke fra ... Endring: Utvidet deltagere til hele Helse Sør-Øst, inkludert barn. Søknad om å forlenge oppbevaring av data til 2035 ble avslått

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 20. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  mother care" på spedbarns inntak av morsmelk  Prosjektbeskrivelse «Kangaroo Mother Care» fremmer overlevelse hos barn med lav fødselsvekt ... prosjektet «Effekten av å fremme "Kangaroo Mother Care (KMC)" for barn med lav fødselsvekt i India.» Hovedprosjektet er godkjent av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 21. Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen

  anonym. Videre samles det inn særlig sensitiv informasjon, fra barn og unge, noe som innebærer et særskilt krav om varsomhet. Aggregerte ... identifisering, og det inngår sensitive opplysninger, innsamlet fra barn og unge. Med bedre rutiner for innsamling fra Udirs side, er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen/

 22. Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress

  Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon ... studie som undersøkte Kangaroo Mother Care (KMC) effekt på spedbarnsdødelighet i India. Formålet med underprosjektet er å undersøke

  /Søk i NEMs vedtak/Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress/

 23. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse ... longitudinell modell for tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn i alderen 7 – 12 år. Metoden skal testes ut i kommunale tjenester

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 24. Vil bidra til å redde liv med ny app

  som trenger slik behandling, forteller Anders Aune som er barnelege ved St. Olavs hospital og stipendiat ved NTNU. I den vestlige ... fargekalibrerings-kort i papp og en app på mobilen. Kortet legges på barnets bryst før det tas bilder med mobilkameraet. Små firkanter i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 25. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU Etiske mangler er utbredt blant søknadene til EUs mest ... mennesker og kjernefysikk og stråling. I ett prosjekt, som omfattet barn i flyktningleirer, skulle forskerne gjøre en rekke observasjoner

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/