Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  annen forskning. Last ned Marika Lüders' presentasjon Hva gjør barn på nett? Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis ved Institutt for ... har vært med for å undersøke barn nettvaner til barn mellom 9-16 år. I hvert land ble 1000 barn og 1000 foreldre intervjuet. Det

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 2. – Akademia må ta definisjonsmakten

  – Akademia må ta definisjonsmakten – En av de største utfordringene med regulering av forskningsetikken, ... ikke alle fikk vaksinen. Folk i eksperimentet ble syke og døde, barn ble født med sykdom. – Konklusjonen var at samfunnet ikke lenger

  /Aktuelt/Nyheter/2018/– Akademia må ta definisjonsmakten/

 3. «Apekvinnens» unike historie

  «Apekvinnens» unike historie Julia Pastranas lik ble utstilt helt frem til 1970-tallet. Tiden er inne for ... døde i barsel i 1860 mens de var på turné i Russland. Også barnet døde. Lent solgte likene til Universitetet i Moskva, hvor begge

  /Aktuelt/Nyheter/«Apekvinnens» unike historie /

 4. 3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav

  3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav The Council of British Druid Orders har fått avslag fra Alexander Keiller Museum ... Museum, Avebury, om å gi barneskjelettet "Charlie" en verdig gravlegging. Det er viktig for forskning og forståelse av gammel tid at

  /Aktuelt/Nyheter/3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav/

 5. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Kun 3 % av den helsefaglige forskningen ... av forskningen gjøres på syke. 20 % av forskningen gjøres på barn under 18 år. Bare 3 % av studiene omfatter spesifikt minoritetsgrupper

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 6. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... juli, stiller imidlertid klare betingelser for prosjekter der barn er forskningsdeltagere. Prosjektet må, som normalt, godkjennes

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 7. Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset

  Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset Mer forskning er nødvendig, vi vet for lite om hva barnehagen ... ble tatt opp var: - Det gjøres ikke nok forskning med de små barna. Det etterlyses særlig longitudinelle studier, hvor barnehagebarn

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset/

 8. Barnehager - et sosialt eksperiment?

  Barnehager - et sosialt eksperiment? Hva vet vi om barnehagens betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig ... Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Forskningsetiske komiteer inviterer til debattmøte om de etiske utfordringer dette

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehager - et sosialt eksperiment?/

 9. Cross-cultural child research: ethical challenges

  Cross-cultural child research: ethical challenges Minutes from the seminar March 18th 2011 Anne-Trine Kjørholt, Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) Ethical challenges in ... researchers and the agendas of policy-makers. forskning på barn

  /Aktuelt/Nyheter/Cross-cultural child research: ethical challenges/

 10. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale ... Snarere gis det inntrykk av at forskere tar hele organer fra døde barn til bruk i forskning og deretter legger organene i «dypfrysere

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 11. En gravehistorie fra København

  Denne kirkegården ble brukt til å begrave kvinner, menn og barn fra alle sosiale lag i perioden 1805 – 1990. Gravingen skiller ... levde kvinner lengst. Kvinnene var lavere enn mennene. Mange barn ser ut til å ha hatt c-vitaminmangel. Forskerteamet har analysert

  /Aktuelt/Nyheter/En gravehistorie fra København/

 12. Forskerens taushet

  Forskerens taushet At forskere kan love de som deltar i forskning taushet, er avgjørende for at en del forskning ... spissen. Forsker Arne Grønningsæter forteller i boken om eldre barns svar på spørreskjemaer som kunne tyde på at enkelte var utsatt

  /Aktuelt/Nyheter/Forskerens taushet/

 13. Gen-redigering mer akseptert

  Holdningene til gen-redigering endres raskt En forskergruppe i USA har forandret gener i menneskeembryoer ... internasjonalt samarbeid, streng regulering og langsiktig oppfølging av barn med redigerte gener. Og enn så lenge har forskningen på feltet

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Gen-redigering mer akseptert/

 14. Global barneforskning – åpent seminar 18. mars

  Global barneforskning – åpent seminar 18. mars Når barn deltar i forskning har de krav på ekstra beskyttelse. Hvordan skal dette

  /Aktuelt/Nyheter/Global barneforskning – åpent seminar 18. mars/

 15. Helseforskningsloven vedtatt

  omstridt område i lovarbeidet har vært spørsmålet om hvorvidt barn og ungdom kan samtykke til å delta i forskning uten at foreldrene ... inngrep eller legemiddelutprøving, må foreldrene samtykke hvis barna er under 18. Hvis det derimot dreier seg om helseopplysninger

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 16. Internettforskning – hva er rett på nett?

  de involverte er, eller kan være, mindreårige og barn. Her må ikke bare barna, men også deres foresatte, være informert og gi samtykke ... forskningsprosjekt. Forskning med barn på Internett er ekstra komplisert, etter som det ikke alltid er mulig å bekrefte barnas faktiske eller biologiske

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Internettforskning – hva er rett på nett?/

 17. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) ... (NEM) har levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 18. Kan forskning bli ”skyldig”?

  når media hiver seg over resultatene ”som ulver?” Hva tåler barn og unge å bli spurt om? Når må man varsle om det man får til ... forskningsleder, NOVA, snakket om spørreundersøkelser med fokus på barn og unge. – Når det gjelder anonyme undersøkelser, spiller varslingsplikten

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 19. Livet etter katastrofen – sorg på vent

  foreløpige resultater fra prosjektet Etterlatte foreldre, partnere, barn, søsken og venner etter 22. juli for en fullsatt sal på Litteraturhuset ... komiteene. I studien er et utvalg etterlatte foreldre, partnere, barn, søsken og venner av avdøde fra Utøya blitt dybdeintervjuet,

  /Aktuelt/Nyheter/Livet etter katastrofen – sorg på vent/

 20. Mest frykt blant unge etter terrorhandlingene 22. juli

  Mest frykt blant unge etter terrorhandlingene 22. juli Terrorangrepene 22. juli førte til at frykten økte noe i befolkningen, spesielt hos de under 25, ... om koordineringsfunksjonen her. 22. juli 22/7 forskning barn terrorangrep traume frykt

  /Aktuelt/Nyheter/Mest frykt blant unge etter terrorhandlingene 22. juli/

 21. Minnematerialet etter 22. juli

  Minnematerialet etter 22. juli Mange tusen barn og voksne la ned en siste hilsen til dem som mistet livet 22. juli 2011. Hva

  /Aktuelt/Nyheter/Minnematerialet etter 22. juli/

 22. Myndighetene i USA beklager uetisk forskning

  Myndighetene i USA beklager uetisk forskning Flere enn tusen friske mennesker fra Guatemala ble bevisst infisert ... komplikasjoner. Førti kvinner var blitt smittet av sine menn og nitten barn ble født med syfilis. Dette prosjektet ble offisielt beklaget

  /Aktuelt/Nyheter/Myndighetene i USA beklager uetisk forskning /

 23. NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år

  inkluderes. REK Sør-Øst mente at det ikke var nødvendig å inkludere barn helt ned i 9 års alder for å få svar på sikkerhet og immunrespons ... både HPV og hepatitt-B. NEM mener at nytten for det enkelte barn ved å delta i studien overstiger risikoen. Godtgjørelse til prosjektleder

  /Aktuelt/Nyheter/NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år/

 24. Nettforskning og 22. juli

  Internettforskning og 22. juli Hvordan ivareta anonymitet og personvern når det går et uklart skille mellom ... forskning på barn er relevante i denne sammenhengen. Hvordan kan forskerne på best mulig måte balansere mellom barns rett til å

  /Aktuelt/Nyheter/Nettforskning og 22. juli/

 25. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i forskning. Dette ... sekretariatsleder for NENT og en av redaktørene bak den nye boka Barn i forskning - etiske dimensjoner som ble lansert på et frokostmøte

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/