Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. [Omtale] Something the Lord Made (2004)

  Something the Lord Made (2004) Denne HBO-filmen handler om den første eksperimentelle kirurgi på hjertesyke ... handler om den første eksperimentelle kirurgi på hjertesyke barn. Regissør Joseph Sargent, skrevet av Peter Silvermann og Robert

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Filmer/Dokumentarer/[Omtale] Something the Lord Made (2004)/

 2. Backe-Hansen (2002)

  Backe-Hansen, E. (2002). Barns deltakelse i spørreskjemaundersøkelse sett i forhold til generelle, forskningsetiske krav. I D

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Backe-Hansen (2002)/

 3. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske ... retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning om barn og deres liv og levekår

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 4. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  Barnevernsbarns erfaringer med vold [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... av opplevelser med vold blant barn og ungdom mellom 8 og 18 år bosatt i barnevernsinstitusjoner, mens de har vært bosatt på institusjon

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 5. Bioteknologi og genteknologi

  funksjonshemning. Dette kan igjen påvirke rammene for støtte som tilbys barn og foreldre med alvorlige sykdommer.Siden forskningen som utføres ... egenskaper som skal sikre at vev eller organer fra et framtidig barn kan kurere dets bror eller søster for en alvorlig sykdom er et

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 6. Desepsjonsforskning

  Desepsjonsforskning Desepsjonsforskning, eller lureforskning, er i seg selv et etisk dilemma. Desepsjon, av engelsk ... kan gi innsikt i å forklare hvorfor ingen griper inn ved barnemishandling eller hvorfor overgrepene i Abu Ghraib-fengslet skjedde

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Desepsjonsforskning/

 7. Embryo, stamcelle og foster

  oppstår embryoet. Embryoet er betegnelsen på det fremtidige barnet frem til åtte uker etter befruktning. Forskning på stamceller ... egg og sædceller befruktes i laboratoriet i den hensikt å gi barn til ufrivillig barnløse, så vil man ofte sitte med et overskudd

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Embryo, stamcelle og foster/

 8. En faglig utfordring i innvandringsforskning

  En faglig utfordring i innvandringsforskning Dette debattinnlegget tar for seg en tendens til en form for ”politisk ... om ”hente-ekteskap” innebærer dårligere språkutvikling hos de barna som blir resultatet, mindre samhandling med andre norsktalende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/En faglig utfordring i innvandringsforskning/

 9. Etikk og gamle skjeletter

  restaureres på 1980-tallet ble det en stor debatt omkring tre barneskjeletter som ble avdekket av arkeologene under gulvet i kirken: ... publisert (Iregren and Redin 1995).  Spørsmålet om de tre barneskjelettene ble ikke løst på debattmøtet, men mange år senere ble skjelettene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelige levninger/Etikk og gamle skjeletter/

 10. Forskningsbiobanker

  store epidemiologiske forskningsstudier er Mor og barn-undersøkelsen der 100 000 barn og deres mødre og fedre er inkludert, og Kvinner ... og Folkehelseinstituttet deltar i CONOR-samarbeidet. Mor og barn-undersøkelsen og CONOR utgjør en FUGE-plattform under navnet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 11. Forskningsetikkens historie

  ble gjennomført mange eksperimentelle forsøk, ikke minst med barn (Grodin og Glantz 1994: 7-10), der forsøkspersoner ble utsatt ... fremmet også organisasjoner for å forhindre dårlig behandling av barn (Schultz 1968). På grunn av deres ideologiske ståsted ble de

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 12. Gråsoner i akademisk siteringspraksis

  Gråsoner i akademisk siteringspraksis Akademisk siteringspraksis fremstilles ofte i sort-hvitt, som noe man kan ... middagsstunder ved å mase på sine mer eller mindre anemiske barn for å få dem til å spise en vanligvis temmelig upopulær grønnsak

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Gråsoner i akademisk siteringspraksis/

 13. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store ... ikke en trussel, men en nødvendighet, også for demente, gamle, barn, gravide og døende. Men forskning på disse gruppene forutsetter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 14. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Når man skal utføre forskning i samfunnsfag, humaniora, juss ... der utviklingshemmede, rusmisbrukere, etniske grupper eller barn deltar som informanter. Det er for eksempel vesentlig at informasjonen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

 15. Informert samtykke

  familiesenter som blant annet tilbyr oppfølging og behandling av barn som lever i hjem med foreldre som har/har hatt psykiske- og/eller ... familiesenteret fungerer slik den er tenkt og i hvilken grad barna synes oppfølgingen fra familiesenteret hjelper dem til å håndtere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 16. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene ... informantene. Blant informantene ønsker forskeren å inkludere et barn i syvårsalderen og en ungdom på 16, for at denne gruppens meninger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 17. Innsyn i sykehistorie?

  Innsyn i sykehistorie? [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... grandonkel, og deres onkel, dvs. parets sønn. Sønnen hadde ingen barn og døde i en bilulykke tidlig på 1970-tallet. Verken sønnen eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Innsyn i sykehistorie?/

 18. Iregren og Redin (1995)

  Iregren, E. and L. Redin, Eds. (1995). I Adams barn . . . En diskussion om etiska aspekter på museiförvaring och återbegravning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Iregren og Redin (1995)/

 19. Kvalitativ metode

  dersom det er barn man observerer. I psykologisk forskning er det relativt vanlig med ikke-deltagende observasjon når barn i lek eller ... forskningen går ut på. Det gjelder for eksempel når man forsker på barn, psykisk utviklingshemmede, nyankomne innvandrere eller mennesker

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 20. Kvantitativ metode

  bestemt etnisk gruppe har flest familier og barn som er tilmeldt til barnevernet. I slike tilfeller vil det være viktig å klargjøre ... klargjøre bakgrunnen, og samtidig få frem at barnevernet er en selvsagt del av velferdsstaten. Uansett medfører denne formen for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 21. Medisin og helsefag

  Medisin og helsefag Forskningsetikk for medisin og helsefag dekker et bredt og viktig felt. Det er det eneste område ... De gruppene som oftest omtales innen medisin og helsefag er barn, demente, innsatte, personer med begrenset levetid, personer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 22. Miniguide til undervisningsopplegg

  Miniguide til undervisningsopplegg Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante temaer og ... Hvis en av de aktuelle gruppene er barn, kan følgende også være aktuelle som pensumstoff: Barn i forskning Cross-Cultural Child

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Miniguide til undervisningsopplegg /

 23. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... universitet. Han er invitert med i et forskningsprosjekt om barnehjemsbarns livsvilkår, som får bemidling på første forsøk. Prosjektet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 24. Pengeeksperiment blant elever

  50/50. Siden dette dreier seg om barn, ønsker forskerne å gi en ”trøstepremie” til de av barna som eventuelt får mindre enn 250 ... det opp med rektor. Er det i det hele tatt akseptabelt å teste barn på denne måten? Hvilke hensyn veier for og imot? Hvor viktig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Pengeeksperiment blant elever/

 25. Personopplysninger

  Personopplysninger Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner. ... indirekte kan identifiseres. For eksempel kan mors, fars og barnets fødselsdato til sammen være tilstrekkelig til å identifisere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/