Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns krav på beskyttelse Barn og unge er verdifulle informanter og har en rett til å bli hørt, også i forskningen. Dette ... Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer, fordi det er en del av barns aktiviteter som ofte

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 2. B. Hensyn til personer (5-18)

  samtykkekompetanse oppstår gjerne i forbindelse med forskning som omhandler barn, personer med psykiske lidelser, personer med psykisk utviklingshemming ... terrorhandlinger, drap, voldtekt, incest eller vold i nære relasjoner.[21] Barn har et spesielt krav på beskyttelse, og ved mistanke om for eksempel

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 3. 4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser

  undersøkelser på barn under 16 år, med mindre de gir en helsegevinst for barnet. Ikke-terapeutiske studier på barn har derfor i noen ... forskning på gendata fra barn ligger åpen, gitt at man ikke regner genomsekvenser som anonyme: a) Genstudier på barn som har som mål å

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser/

 4. Bakgrunn

  er bevisstløse, utmattede eller påvirket av alvorlig sykdom • Barn Det er viktig å understreke at manglende eller redusert samtykkekompetanse ... deltakelse i forskning. Disse retningslinjene omhandler ikke barn. Inklusjon av barn i forskning reiser noen egne problemstillinger som

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 5. Definisjoner

  Definisjoner «Forskning» er her bredt definert og innbefatter forskningsbasert undervisning og formidling. ... (punkt 7), å ivareta hensyn til tredjepart (punkt 11), å sikre barns krav på beskyttelse (punkt 12), å respektere privatlivets fred

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Definisjoner/

 6. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk ... forskning. Det finnes begrensninger vedrørende undersøkelser av barn under 16 år, og krav om godkjenning av virksomhet og sykdomsgruppe

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 7. 2. Informert og fritt samtykke

  2. Informert og fritt samtykke I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer ... rekrutterer personer som ikke bør delta i undersøkelsen, for eksempel barn i undersøkelser beregnet på voksne. Videre kan det være en større

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 8. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  områder: 1) Skillet mellom privat og offentlig, 2) Hensynet til barn og svakstilte grupper, 3) Ansvaret for å informere og innhente ... tilgjengelige, for eksempel intime betroelser på kafé eller barns fortrolige samtaler om sensitive spørsmål i skolegården. Det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 9. Innledning

  Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for ... som ikke var med under selve utprøvingen. Dette gjelder gjerne barn eller eldre og pasienter med tilleggslidelser, som bruker andre

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /Innledning /

 10. Inklusjon av kvinner

  legemidlet thalidomid på 1950- og 60-tallet, der mange tusen barn ble født med alvorlige misdannelser, førte til at amerikanske ... til oppfølging. Kvinnen skal følges opp under graviditeten og barnet skal følges opp etter fødselen. f) Avgjørelsen om å delta i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Inklusjon av kvinner/