Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Barn

  Barn Det nærmer seg jul og de aller fleste av oss kommer til å se skinnende barneøyne – enten hos egne barn, barnebarn eller ... eller barn hos venner. Vi forbinder julen med glade barn. Men ikke alle barn er glade. Foto: Trond Isaksen Noen har ikke familie

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 2. Temanummer: Barn i forskning

  Temanummer: Barn i forskning Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombina-sjonen gjør at det er stor bredde i etiske ... bakgrunnen for at vi denne gangen har valgt et temanummer om barn i forskning. I magasinet har vi valgt ut noen problemstillinger

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Temanummer: Barn i forskning /

 3. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt ... spesielt når mange av informantene er barn mellom 9 og 16 år. Det kommer klart fram i det store prosjektet EU Kids Online. Forskere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 4. Genetisk forskning på barn

  Genetisk forskning på barn Temaet er presentert i boken «Barn i forskning» med en artikkel skrevet av Arvid Heiberg og Dag Erik ... Forskningsetikk presenterer her konklusjonen i artikkelen: «Forskning på barn er generelt ønskelig og bør utføres, men genetiske tester reiser

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Genetisk forskning på barn/

 5. Eksperimenterte på sultne barn

  Eksperimenterte på sultne barn På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada, uten å ... den canadiske statens assimileringspolitikk, og skulle bryte barnas bånd til det man da mente var primitive urfolkssamfunn. Internatskolene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 6. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også inneholde punkter ... punkter om forskning i forhold til barn av innsatte. – Forskning i kriminalomsorgen er ikke nytt, men ingen prosjekt initiert av oss

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 7. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling som voksne, og da må de inkluderes ... legemiddelstudier. Det sier Ansgar Berg, seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Forskningsetikk møter

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 8. – Vi må forske på syke barn

  – Vi må forske på syke barn Doktorarbeidet hans har ført til endringer i retningslinjene for behandling av en vanlig luftveissykdom ... luftveissykdom blant barn. I forkant stilte flere spørsmål ved etikken, men Håvard Skjerven selv var aldri i tvil. Hver vinter fylles

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 9. Ta barnet på alvor – også i forskning

  Ta barnet på alvor – også i forskning Barn som har opplevd vold, overgrep eller ulykke, kan bli psykisk syke. For å kunne hjelpe ... hjelpe dem bedre, trenger vi mer kunnskap. Men hvordan nærme seg barnet når man skal forske innen området? Vi sitter en regntung januardag

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Ta barnet på alvor – også i forskning/

 10. Forskning på barn blir ikke publisert

  Forskning på barn blir ikke publisert Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et ... ikke-publisering er vanlig også når det gjelder forskning på barn, og at nærmere tre av ti gjennomførte studier kan ende opp i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Forskning på barn blir ikke publisert/

 11. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser ... spørreskjemastudie lagt frem. Forskerne bak studien ønsket å inkludere norske barn og ungdommer mellom 11 og 16 år, uten at foresatte skulle samtykke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 12. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv

  Mener barn bør få ta forskningsvalg selv I dag må barn og unge under 16 år ha foreldres samtykke for å kunne delta i helseforskning ... de få slippe til på eget ansvar. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv – Barns rettigheter er veldig sentrale i en rekke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Mener barn bør få ta forskningsvalg selv/

 13. Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn

  Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn Vi må definere hvilken rolle Norge skal ta, hvilken posisjon ... 2007 innførte EU den såkalte pediatriforordningen, for å sikre barn tilgang til trygge og dokumenterte legemidler, på lik linje med

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn/

 14. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold til barn og forskning. Artikkelen er forkortet fra masteroppgaven «Den

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 15. Er barna blitt små voksne - også i forskningen

  Er barna blitt små voksne - også i forskningen Tidsånden i dag er at barna skal ta flere og flere avgjørelser lavere og lavere ... lavere ned i alder. - Barn blir behandlet som små voksne, – noe som også speiles i hvilket ansvar man gir barn i forskningen, mener

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Er barna blitt små voksne - også i forskningen/

 16. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern ... på, ikke utsettes for skade? Det er noen av spørsmålene barnevernforsker Edda Stang måtte stille seg. Hun har i sin doktorgrad undersøkt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 17. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får flere tusen barn og unge fra hele landet mulighet ... på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Bakgrunnen er at kunnskapen om vold og overgrep mot barn og unge i Norge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 18. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra til at de blir synlige ... hvilke behov barna har. – Vi skal ikke bare høre barnas stemme, forklarer hun. – Vi skal prøve å forstå saken fra barnets perspektiv

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 19. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 20. Forskning etterspørres

  fangers barn, en gruppe som heldigvis har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Men hvordan det oppleves å være barn av en innsatt ... 2002; i forbindelse med den nye straffegjennomføringsloven. Barn hadde vært nevnt i tidligere lovverk, men da at de bare kunne

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning etterspørres/

 21. Forfriskende ærlig om forskere

  interessant. Dens ambisjon er å fortelle historier om forskning med barn som kan bidra til en større forståelse av hvordan slik forskning ... på og med barn, og forteller sine egne historier: Richards har bakgrunn i etnografisk forskning med adopterte barn, Clark er sosiolog

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Forfriskende ærlig om forskere/

 22. 2005-1

  2005-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Universitetsfengel- en god idé? Forskningsetisk ... Universitetsfengel- en god idé? Forskningsetisk harmonisering i Europa Når barnet blir forsøksperson Forskningsetikk i konfliktområder Æres den

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2005-1/

 23. Følte seg tvunget inn i forskning

  barnehagelærer i Peters Hus i København. I 2013 ble barnehagen utpekt til å være én av 128 barnehager i et stort nasjonalt forskningsprosjekt ... i regi av Syddansk Universitet og et konsulentfirma. 14 000 barn over hele Danmark deltok i forskningsprosjektet. Prosjektet er

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Følte seg tvunget inn i forskning/

 24. Etikk som linedans

  Etikk som linedans Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel spørre dem om vanskelige og såre ting, kan sammenlignes ... balansemetaforen. Hun har i hele sin yrkeskarriére arbeidet med tematikken barn og unge som har levd i vanskelige livssituasjoner. – Før jeg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Etikk som linedans/

 25. Monsterprosjektet

  at stammingen hadde sammenheng med det sosiale miljøet? Alle barn snakker litt rotete, gjentakende eller utydelig av og til. Dette ... dette som en feil, korrigerte mer og begynte å snakke om at barnet hadde taleproblemer eller var stam? Var det dette som utløste

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Monsterprosjektet/