Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Barnehager - et sosialt eksperiment?

  Barnehager - et sosialt eksperiment? Hva vet vi om barnehagens betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig ... Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Forskningsetiske komiteer inviterer til debattmøte om de etiske utfordringer dette

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehager - et sosialt eksperiment?/

 2. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... juli, stiller imidlertid klare betingelser for prosjekter der barn er forskningsdeltagere. Prosjektet må, som normalt, godkjennes

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 3. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen ... risikoen knyttet til deres barns deltakelse i biobankstudier, viser fersk studie. Forskerne bak ønsker mer åpenhet og bedre informasjon

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 4. 3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav

  3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav The Council of British Druid Orders har fått avslag fra Alexander Keiller Museum ... Museum, Avebury, om å gi barneskjelettet "Charlie" en verdig gravlegging. Det er viktig for forskning og forståelse av gammel tid at

  /Aktuelt/Nyheter/3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav/

 5. Global barneforskning – åpent seminar 18. mars

  Global barneforskning – åpent seminar 18. mars Når barn deltar i forskning har de krav på ekstra beskyttelse. Hvordan skal dette

  /Aktuelt/Nyheter/Global barneforskning – åpent seminar 18. mars/

 6. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale ... internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere over de komplekse spørsmålene

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 7. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) ... (NEM) har levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 8. Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner Seminaret er gratis og åpent for alle, ... Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner Seminaret er gratis og åpent for alle, men fint om du melder

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 9. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i forskning. Dette ... sekretariatsleder for NENT og en av redaktørene bak den nye boka Barn i forskning - etiske dimensjoner som ble lansert på et frokostmøte

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 10. Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset

  Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset Mer forskning er nødvendig, vi vet for lite om hva barnehagen ... ble tatt opp var: - Det gjøres ikke nok forskning med de små barna. Det etterlyses særlig longitudinelle studier, hvor barnehagebarn

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset/

 11. Nytt nummer av Forskningsetikk

  nummer av Forskningsetikk Barn i forskning er tema i årets siste utgave av Forskningsetikk. Barn utgjør også en meget mangfoldig ... har valgt et temanummer om barn i forskning. Etikk som linedans Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 12. Små deltakere – store spørsmål

  foreldre ikke forstår hva det innebærer å si ja til at deres barn deltar i forskningsprosjekter, skriver Jacob Hølen i en kronikk ... nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) Når barn trenger medisinsk behandling, er den ofte basert på forskning

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 13. Ny bok: Cross-cultural Child Research – Ethical Issues

  Cross-cultural Child Research – Ethical Issues Forskning på og med barn i flerkulturelle sammenhenger møter en rekke utfordringer – når ... boken her Etiske utfordringer i barneforskning Boken ble lansert på Norsk senter for barneforskning i Trondheim 11. januar. - Med

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Cross-cultural Child Research – Ethical Issues/

 14. UtReferat070427

  Barn i forskning: Barn av innsatte og barn i asylmottak Referat fra rundebordshøring 27. april 2007. Målet med møtet var å diskutere ... Nagell Barn blir i seg selv ofte regnet som en sårbar gruppe, med et spesielt behov for beskyttelse. Barn av innsatte og barn av asylsøkere

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat070427/

 15. Understandig terror and violence in the lives of children and adolescents

  and adolescents Få med deg nyeste internasjonale forskning om barn og unge utsatt for vold: helsekonsekvenser, intervensjoner og ... omhandler barn og unge utsatt for vold og traumer mer generelt. Konferansen retter seg mot dem som arbeider med barn og unge. Les

  /Aktuelt/Nyheter/Understandig terror and violence in the lives of children and adolescents/

 16. Påmeldingen er mottatt!

  Påmeldingen er mottatt! Takk for din påmelding. Velkommen til frokostseminaret Barn i forskning - etiske ... mottatt! Takk for din påmelding. Velkommen til frokostseminaret Barn i forskning - etiske dimensjoner på Litteraturhuset 12.12.2013

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner/Påmeldingen er mottatt!/

 17. Minnematerialet etter 22. juli

  Minnematerialet etter 22. juli Mange tusen barn og voksne la ned en siste hilsen til dem som mistet livet 22. juli 2011. Hva

  /Aktuelt/Nyheter/Minnematerialet etter 22. juli/

 18. Videre forskning på MIDIA-data kan tillates

  innhentet i MIDIA-prosjektet, som skulle identifisere faktorer hos barn som gir økt eller redusert risiko for diabetes 1. Prosjektet ... undersøkelser på barn under 16 år, med mindre det kan påvises forhold som kan forhindre eller redusere helseskade hos barnet. - Skaden

  /Aktuelt/Nyheter/Videre forskning på MIDIA-data kan tillates/

 19. UtReferat080124

  T1D i Norge, med en økning på ca. 600 årlig, hvorav ca. 300 er barn og unge. I løpet av de siste 5 årene har forekomsten av type ... forrige 10 årsperiode. I løpet av de siste 30 årene er antall barn og unge som får sykdommen nær tredoblet. De siste 5 år har type

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat080124/

 20. Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB) Vi har nå lagt til nye diskusjonseksempler i FBIB, ... Veileder som medforfatter Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning Samtykke, enkeltpersoner og grupper i psykologiprosjekt

  /Aktuelt/Nyheter/Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)/

 21. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk Registerforskning og personvern er tema for årets første utgave av Forskningsetikk. ... Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn Bokomtale: Historical Medical Photograps Bestill gratis abonnement

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 22. Livet etter katastrofen – sorg på vent

  foreløpige resultater fra prosjektet Etterlatte foreldre, partnere, barn, søsken og venner etter 22. juli for en fullsatt sal på Litteraturhuset ... komiteene. I studien er et utvalg etterlatte foreldre, partnere, barn, søsken og venner av avdøde fra Utøya blitt dybdeintervjuet,

  /Aktuelt/Nyheter/Livet etter katastrofen – sorg på vent/

 23. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Kun 3 % av den helsefaglige forskningen ... av forskningen gjøres på syke. 20 % av forskningen gjøres på barn under 18 år. Bare 3 % av studiene omfatter spesifikt minoritetsgrupper

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 24. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  annen forskning. Last ned Marika Lüders' presentasjon Hva gjør barn på nett? Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis ved Institutt for ... har vært med for å undersøke barn nettvaner til barn mellom 9-16 år. I hvert land ble 1000 barn og 1000 foreldre intervjuet. Det

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 25. Kan forskning bli ”skyldig”?

  når media hiver seg over resultatene ”som ulver?” Hva tåler barn og unge å bli spurt om? Når må man varsle om det man får til ... forskningsleder, NOVA, snakket om spørreundersøkelser med fokus på barn og unge. – Når det gjelder anonyme undersøkelser, spiller varslingsplikten

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 26. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale ... Snarere gis det inntrykk av at forskere tar hele organer fra døde barn til bruk i forskning og deretter legger organene i «dypfrysere

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 27. En gravehistorie fra København

  Denne kirkegården ble brukt til å begrave kvinner, menn og barn fra alle sosiale lag i perioden 1805 – 1990. Gravingen skiller ... levde kvinner lengst. Kvinnene var lavere enn mennene. Mange barn ser ut til å ha hatt c-vitaminmangel. Forskerteamet har analysert

  /Aktuelt/Nyheter/En gravehistorie fra København/

 28. NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år

  inkluderes. REK Sør-Øst mente at det ikke var nødvendig å inkludere barn helt ned i 9 års alder for å få svar på sikkerhet og immunrespons ... både HPV og hepatitt-B. NEM mener at nytten for det enkelte barn ved å delta i studien overstiger risikoen. Godtgjørelse til prosjektleder

  /Aktuelt/Nyheter/NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år/

 29. Internettforskning – hva er rett på nett?

  de involverte er, eller kan være, mindreårige og barn. Her må ikke bare barna, men også deres foresatte, være informert og gi samtykke ... forskningsprosjekt. Forskning med barn på Internett er ekstra komplisert, etter som det ikke alltid er mulig å bekrefte barnas faktiske eller biologiske

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Internettforskning – hva er rett på nett?/

 30. Organtransplantasjon fra hjerneskadde babyer skaper etisk debatt

  Organtransplantasjon fra hjerneskadde babyer skaper etisk debatt Den nylig utprøvde metoden går ut på ... slutter å slå, og organene kan transplanteres til andre syke barn som trenger nye organer for å overleve. Dette melder nettstedet

  /Aktuelt/Nyheter/Organtransplantasjon fra hjerneskadde babyer skaper etisk debatt/

 31. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk - Årets første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: ... tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Painting the mice - forskningssvindel

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 32. Helseforskningsloven vedtatt

  omstridt område i lovarbeidet har vært spørsmålet om hvorvidt barn og ungdom kan samtykke til å delta i forskning uten at foreldrene ... inngrep eller legemiddelutprøving, må foreldrene samtykke hvis barna er under 18. Hvis det derimot dreier seg om helseopplysninger

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 33. UtReferat061122

  REK Sørs forskningsetiske seminar Presentasjonene fra seminaret 2. juni 2005. Det er ikke utarbeidet referat fra ... Annetine Staff, Kvinnesenteret, Ullevål sykehus Genterapi hos barn med terapiresistent hjernetumor Professor Gustav Gaudernack,

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 34. UtReferat061122

  The Ethos of Science: Historical Traditions and Contemporary Challanges, 20. september 2004 Oppsummert ved Hilde W. ... forskjellige former for vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Barry Barnes avsluttet konferansen med et innlegg som tok utgangspunkt i

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 35. San-folket med egne etiske retninglinjer

  San-folket med egne etiske retningslinjer Historien om forskningens utbytting av urfolk er lang og omfattende. ... respektert, og hvordan forskere har tatt bilder av ammende mødre og barn uten å ta hensyn til lokale tradisjoner. Fra nå av må forskere

  /Aktuelt/Nyheter/2017/San-folket med egne etiske retninglinjer/

 36. Myndighetene i USA beklager uetisk forskning

  Myndighetene i USA beklager uetisk forskning Flere enn tusen friske mennesker fra Guatemala ble bevisst infisert ... komplikasjoner. Førti kvinner var blitt smittet av sine menn og nitten barn ble født med syfilis. Dette prosjektet ble offisielt beklaget

  /Aktuelt/Nyheter/Myndighetene i USA beklager uetisk forskning /

 37. Forskerens taushet

  Forskerens taushet At forskere kan love de som deltar i forskning taushet, er avgjørende for at en del forskning ... spissen. Forsker Arne Grønningsæter forteller i boken om eldre barns svar på spørreskjemaer som kunne tyde på at enkelte var utsatt

  /Aktuelt/Nyheter/Forskerens taushet/

 38. Nye forskningsmetoder gir ny kunnskap

  Nye forskningsmetoder gir ny kunnskap Kongen Tutankhamun ble ikke myrdet. Ny teknologi har vist at han trolig døde ... stort øyeblikk i 1922 da arkeologer fant gravkammeret til barnefaraoen Tutankhamun (Tut). Den forseglete graven var mer enn 3000

  /Aktuelt/Nyheter/Nye forskningsmetoder gir ny kunnskap/

 39. Ny veileder for internettforskning

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé? Forskningsetikken på nett er ... Spurte Staksrud. Hun fortalte at hun gjennom egen forskning om barn på nett flere ganger har fått høre: - Hvis jeg skal si noe offentlig

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 40. Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode

  Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode Sannsynligheten for å bli kontaktet for intervju etter ... journalister. – Denne saken fortjener et stort oppmøte, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Sammen

  /Aktuelt/Nyheter/Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode/

 41. Nettforskning og 22. juli

  Internettforskning og 22. juli Hvordan ivareta anonymitet og personvern når det går et uklart skille mellom ... forskning på barn er relevante i denne sammenhengen. Hvordan kan forskerne på best mulig måte balansere mellom barns rett til å

  /Aktuelt/Nyheter/Nettforskning og 22. juli/

 42. Mest frykt blant unge etter terrorhandlingene 22. juli

  Mest frykt blant unge etter terrorhandlingene 22. juli Terrorangrepene 22. juli førte til at frykten økte noe i befolkningen, spesielt hos de under 25, ... om koordineringsfunksjonen her. 22. juli 22/7 forskning barn terrorangrep traume frykt

  /Aktuelt/Nyheter/Mest frykt blant unge etter terrorhandlingene 22. juli/

 43. «Apekvinnens» unike historie

  «Apekvinnens» unike historie Julia Pastranas lik ble utstilt helt frem til 1970-tallet. Tiden er inne for ... døde i barsel i 1860 mens de var på turné i Russland. Også barnet døde. Lent solgte likene til Universitetet i Moskva, hvor begge

  /Aktuelt/Nyheter/«Apekvinnens» unike historie /

 44. Gen-redigering mer akseptert

  Holdningene til gen-redigering endres raskt En forskergruppe i USA har forandret gener i menneskeembryoer ... internasjonalt samarbeid, streng regulering og langsiktig oppfølging av barn med redigerte gener. Og enn så lenge har forskningen på feltet

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Gen-redigering mer akseptert/

 45. Cross-cultural child research: ethical challenges

  Cross-cultural child research: ethical challenges Minutes from the seminar March 18th 2011 Anne-Trine Kjørholt, Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) Ethical challenges in ... researchers and the agendas of policy-makers. forskning på barn

  /Aktuelt/Nyheter/Cross-cultural child research: ethical challenges/

 46. – Akademia må ta definisjonsmakten

  – Akademia må ta definisjonsmakten – En av de største utfordringene med regulering av forskningsetikken, ... ikke alle fikk vaksinen. Folk i eksperimentet ble syke og døde, barn ble født med sykdom. – Konklusjonen var at samfunnet ikke lenger

  /Aktuelt/Nyheter/2018/– Akademia må ta definisjonsmakten/

 47. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken en del av ... bli bundet når du har sex, synes du funksjonshemmede bør få barn, har du vært utro.. relativt sensitiv informasjon. – Jeg innser

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/