Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Barn

  Barn Det nærmer seg jul og de aller fleste av oss kommer til å se skinnende barneøyne – enten hos egne barn, barnebarn eller ... eller barn hos venner. Vi forbinder julen med glade barn. Men ikke alle barn er glade. Foto: Trond Isaksen Noen har ikke familie

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 2. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske ... retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning om barn og deres liv og levekår

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 3. Lov om barn og foreldre (barnelova)

  Lov om barn og foreldre (barnelova)

  /Lov om barn og foreldre (barnelova)/

 4. Temanummer: Barn i forskning

  Temanummer: Barn i forskning Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombina-sjonen gjør at det er stor bredde i etiske ... bakgrunnen for at vi denne gangen har valgt et temanummer om barn i forskning. I magasinet har vi valgt ut noen problemstillinger

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Temanummer: Barn i forskning /

 5. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt ... spesielt når mange av informantene er barn mellom 9 og 16 år. Det kommer klart fram i det store prosjektet EU Kids Online. Forskere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 6. Genetisk forskning på barn

  Genetisk forskning på barn Temaet er presentert i boken «Barn i forskning» med en artikkel skrevet av Arvid Heiberg og Dag Erik ... Forskningsetikk presenterer her konklusjonen i artikkelen: «Forskning på barn er generelt ønskelig og bør utføres, men genetiske tester reiser

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Genetisk forskning på barn/

 7. Eksperimenterte på sultne barn

  Eksperimenterte på sultne barn På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada, uten å ... den canadiske statens assimileringspolitikk, og skulle bryte barnas bånd til det man da mente var primitive urfolkssamfunn. Internatskolene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 8. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også inneholde punkter ... punkter om forskning i forhold til barn av innsatte. – Forskning i kriminalomsorgen er ikke nytt, men ingen prosjekt initiert av oss

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 9. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  Barnevernsbarns erfaringer med vold [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... av opplevelser med vold blant barn og ungdom mellom 8 og 18 år bosatt i barnevernsinstitusjoner, mens de har vært bosatt på institusjon

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 10. Barnehager - et sosialt eksperiment?

  Barnehager - et sosialt eksperiment? Hva vet vi om barnehagens betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig ... Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Forskningsetiske komiteer inviterer til debattmøte om de etiske utfordringer dette

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehager - et sosialt eksperiment?/

 11. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns krav på beskyttelse Barn og unge er verdifulle informanter og har en rett til å bli hørt, også i forskningen. Dette ... Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer, fordi det er en del av barns aktiviteter som ofte

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 12. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... juli, stiller imidlertid klare betingelser for prosjekter der barn er forskningsdeltagere. Prosjektet må, som normalt, godkjennes

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 13. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling som voksne, og da må de inkluderes ... legemiddelstudier. Det sier Ansgar Berg, seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Forskningsetikk møter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 14. – Vi må forske på syke barn

  – Vi må forske på syke barn Doktorarbeidet hans har ført til endringer i retningslinjene for behandling av en vanlig luftveissykdom ... luftveissykdom blant barn. I forkant stilte flere spørsmål ved etikken, men Håvard Skjerven selv var aldri i tvil. Hver vinter fylles

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 15. Ta barnet på alvor – også i forskning

  Ta barnet på alvor – også i forskning Barn som har opplevd vold, overgrep eller ulykke, kan bli psykisk syke. For å kunne hjelpe ... hjelpe dem bedre, trenger vi mer kunnskap. Men hvordan nærme seg barnet når man skal forske innen området? Vi sitter en regntung januardag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Ta barnet på alvor – også i forskning/

 16. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen ... risikoen knyttet til deres barns deltakelse i biobankstudier, viser fersk studie. Forskerne bak ønsker mer åpenhet og bedre informasjon

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 17. Forskning på barn blir ikke publisert

  Forskning på barn blir ikke publisert Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et ... ikke-publisering er vanlig også når det gjelder forskning på barn, og at nærmere tre av ti gjennomførte studier kan ende opp i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Forskning på barn blir ikke publisert/

 18. 3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav

  3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav The Council of British Druid Orders har fått avslag fra Alexander Keiller Museum ... Museum, Avebury, om å gi barneskjelettet "Charlie" en verdig gravlegging. Det er viktig for forskning og forståelse av gammel tid at

  /Aktuelt/Nyheter/3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav/

 19. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser ... spørreskjemastudie lagt frem. Forskerne bak studien ønsket å inkludere norske barn og ungdommer mellom 11 og 16 år, uten at foresatte skulle samtykke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 20. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv

  Mener barn bør få ta forskningsvalg selv I dag må barn og unge under 16 år ha foreldres samtykke for å kunne delta i helseforskning ... de få slippe til på eget ansvar. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv – Barns rettigheter er veldig sentrale i en rekke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Mener barn bør få ta forskningsvalg selv/

 21. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge NEM 2020/61 REK Sør-øst A 2018/1646 Klagesak Oslo universitetssykehus ... transseksualisme (NBTS)-barn og unge i perioden 2000-2019. Prosjektet har som formål å beskrive barn og ungdom som søker behandling

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 22. Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme

  Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme NEM 2012/188, REK sør-øst A 2012/609 Klagesak Camilla Stoltenberg ... legemiddelbruk hos barn med autismespekterforstyrrelser, sammenlignet med den generelle barnebefolkningen og barn med andre nevrologiske

  /Søk i NEMs vedtak/Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme/

 23. Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn

  Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn Vi må definere hvilken rolle Norge skal ta, hvilken posisjon ... 2007 innførte EU den såkalte pediatriforordningen, for å sikre barn tilgang til trygge og dokumenterte legemidler, på lik linje med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn/

 24. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold til barn og forskning. Artikkelen er forkortet fra masteroppgaven «Den

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 25. Global barneforskning – åpent seminar 18. mars

  Global barneforskning – åpent seminar 18. mars Når barn deltar i forskning har de krav på ekstra beskyttelse. Hvordan skal dette

  /Aktuelt/Nyheter/Global barneforskning – åpent seminar 18. mars/

 26. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale ... internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere over de komplekse spørsmålene

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 27. Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn

  Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn NEM 2010/121, REK sør-øst C 2010/392 Klagesak Henrik Holmstrøm, Oslo universitetssykehus ... universitetssykehus, Rikshospitalet, Barnehjerteseksjonen. Helseforskningsloven §§ 15, 21 og 35; personopplysningsloven § 20; helsepersonelloven

  /Søk i NEMs vedtak/Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn/

 28. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... universitet. Han er invitert med i et forskningsprosjekt om barnehjemsbarns livsvilkår, som får bemidling på første forsøk. Prosjektet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 29. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn har samme ... beslutninger som får konsekvenser for barn er tuftet på forskning med barn. Samtidig er barn umodne både fysisk og kognitivt, og

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 30. Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge"

  Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge" (Saksnr. 2013/49) Last ned uttalelsen som pdf (1 mb) Bakgrunn Henvendelsen ... om et prosjekt som Fafo skal gjennomføre om situasjonen for barn som lever på asylmottak etter avslag på søknad om asyl. Bl.a

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge"/

 31. Klagesak - Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme.

  Klagesak - Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme. Komiteen forkaster klagen. Last ned vedtaket som pdf Sammendrag ... legemiddelbruk hos barn med autismespekterforstyrrelser, sammenlignet med den generelle barnebefolkningen og barn med andre nevrologiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme./

 32. Er barna blitt små voksne - også i forskningen

  Er barna blitt små voksne - også i forskningen Tidsånden i dag er at barna skal ta flere og flere avgjørelser lavere og lavere ... lavere ned i alder. - Barn blir behandlet som små voksne, – noe som også speiles i hvilket ansvar man gir barn i forskningen, mener

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Er barna blitt små voksne - også i forskningen/

 33. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) ... (NEM) har levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 34. Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner Seminaret er gratis og åpent for alle, ... Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner Seminaret er gratis og åpent for alle, men fint om du melder

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/Påmelding til frokostseminar: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 35. Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

  Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål Prøver av hårstrå fra «Angela» viste langvarig alkoholmisbruk. Dermed ble hun ... livet av meg. Jeg hadde sverget at jeg alltid ville være der for barna mine, og nå var det ingenting jeg kunne gjøre for dem, sa «Angela»

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål/

 36. Uttalelse om prosjektet «Etterforskning av uventede barnedødsfall» (2016/316)

  Uttalelse om prosjektet «Etterforskning av uventede barnedødsfall» (2016/316) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... Politihøgskolen om prosjektet «Etterforskning av uventede barnedødsfall». Anmodningen ble samtidig sendt i kopi til både NESH og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Etterforskning av uventede barnedødsfall» (2016/316)/

 37. Forskningsetisk frokost: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Forskningsetisk frokost: Barn i forskning - etiske dimensjoner Hvilke etiske hensyn er nødvendige for å ... Forskningsetisk frokost: Barn i forskning - etiske dimensjoner Hvilke etiske hensyn er nødvendige for å sikre at barn blir forsvarlig

  /Aktuelt/ Forskningsetisk frokost: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 38. Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn

  Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn” (Saksnr 2010/121) Brevet som PDF-fil (0,6 MB) Saken gjelder ... forskningsprosjektet ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”, at det skal innhentes samtykke fra pårørende om tilgang til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”/

 39. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i forskning. Dette ... sekretariatsleder for NENT og en av redaktørene bak den nye boka Barn i forskning - etiske dimensjoner som ble lansert på et frokostmøte

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 40. Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset

  Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset Mer forskning er nødvendig, vi vet for lite om hva barnehagen ... ble tatt opp var: - Det gjøres ikke nok forskning med de små barna. Det etterlyses særlig longitudinelle studier, hvor barnehagebarn

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset/

 41. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern ... på, ikke utsettes for skade? Det er noen av spørsmålene barnevernforsker Edda Stang måtte stille seg. Hun har i sin doktorgrad undersøkt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 42. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilknyttet UiT Norges arktiske universitet (campus Harstad) om prosjektet «Barns utviklingsstøtte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 43. Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie?

  Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie? NEM 2017/184, REK midt 2016/841 Klagesak ... artikkelen fra prosjektet er det ikke vist økt forekomst av CP hos barn født vaginalt i seteleie, men relativt flere dør under eller

  /Søk i NEMs vedtak/Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie?/

 44. Test-retest reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier

  reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier NEM: 2010-88, REK vest 2010/740 Klagesak Liv ... Stikkord: Risiko-nytte, vitenskapelig design, forskning på barn uten samtykkekompetanse. Formålet med prosjektet er å undersøke

  /Søk i NEMs vedtak/Test-retest reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier/

 45. Klagesak: ”Test-retest reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier”.

  reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier”. Klage vedrørende avslag fra REK Vest på søknad ... fysiske tester som benyttes ved manuellterapiundersøkelse av barn med asymmetri i nakken og/eller i kroppen har test-retest reliabilitet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: ”Test-retest reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier”./

 46. Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet

  Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet NEM 2011/8, REK sør-øst A 2010/2308 Klagesak ... tilgjengelig siden 2006 og ble i 2009 en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen skal ikke gis til gravide. Studien skal

  /Søk i NEMs vedtak/Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet/

 47. Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asyksøkerfasen (Saksnr. 2014/9)

  Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asylsøkerfasen (Saksnr. 2014/9) Last ned svarbrevet som pdf (2 mb) ... prosjektet ”Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asylsøkerfasen”. NESH inviterte Berit Berg og Kristian Tronstad

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asyksøkerfasen (Saksnr. 2014/9)/

 48. Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260)

  Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... av gjengmedlemmene blir rekruttert som barn, og at det derfor er viktig å inkludere barn i studien. Det understrekes også at det

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260)/

 49. Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD? NEM 2020/75 REK NORD 91790 Klagesak Per Morten Fredriksen ... fysisk aktivitet i klasserommet for barn med ADHD. Det er planlagt å rekruttere 20 barneskolebarn med ADHD til en overkrysningsstudie

  /Søk i NEMs vedtak/Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?/

 50. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får flere tusen barn og unge fra hele landet mulighet ... på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Bakgrunnen er at kunnskapen om vold og overgrep mot barn og unge i Norge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/