Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske ... retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning om barn og deres liv og levekår

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 2. Barn

  Barn Det nærmer seg jul og de aller fleste av oss kommer til å se skinnende barneøyne – enten hos egne barn, barnebarn eller ... eller barn hos venner. Vi forbinder julen med glade barn. Men ikke alle barn er glade. Foto: Trond Isaksen Noen har ikke familie

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 3. Temanummer: Barn i forskning

  Temanummer: Barn i forskning Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombina-sjonen gjør at det er stor bredde i etiske ... bakgrunnen for at vi denne gangen har valgt et temanummer om barn i forskning. I magasinet har vi valgt ut noen problemstillinger

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Temanummer: Barn i forskning /

 4. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt ... spesielt når mange av informantene er barn mellom 9 og 16 år. Det kommer klart fram i det store prosjektet EU Kids Online. Forskere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 5. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også inneholde punkter ... punkter om forskning i forhold til barn av innsatte. – Forskning i kriminalomsorgen er ikke nytt, men ingen prosjekt initiert av oss

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 6. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  Barnevernsbarns erfaringer med vold [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... av opplevelser med vold blant barn og ungdom mellom 8 og 18 år bosatt i barnevernsinstitusjoner, mens de har vært bosatt på institusjon

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 7. Eksperimenterte på sultne barn

  Eksperimenterte på sultne barn På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada, uten å ... den canadiske statens assimileringspolitikk, og skulle bryte barnas bånd til det man da mente var primitive urfolkssamfunn. Internatskolene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 8. Genetisk forskning på barn

  Genetisk forskning på barn Temaet er presentert i boken «Barn i forskning» med en artikkel skrevet av Arvid Heiberg og Dag Erik ... Forskningsetikk presenterer her konklusjonen i artikkelen: «Forskning på barn er generelt ønskelig og bør utføres, men genetiske tester reiser

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Genetisk forskning på barn/

 9. Barnehager - et sosialt eksperiment?

  Barnehager - et sosialt eksperiment? Åpent møte om barnehageforskning 3. september 2009. Hva vet vi om barnehagens betydning ... betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Forskningsetiske komiteer inviterer

  /Aktuelt/Barnehager - et sosialt eksperiment?/

 10. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns krav på beskyttelse Barn og unge er verdifulle informanter og har en rett til å bli hørt, også i forskningen. Dette ... Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer, fordi det er en del av barns aktiviteter som ofte

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 11. Barnehager - et sosialt eksperiment?

  Barnehager - et sosialt eksperiment? Hva vet vi om barnehagens betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig ... Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Forskningsetiske komiteer inviterer til debattmøte om de etiske utfordringer dette

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehager - et sosialt eksperiment?/

 12. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... juli, stiller imidlertid klare betingelser for prosjekter der barn er forskningsdeltagere. Prosjektet må, som normalt, godkjennes

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 13. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling som voksne, og da må de inkluderes ... legemiddelstudier. Det sier Ansgar Berg, seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Forskningsetikk møter

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 14. – Vi må forske på syke barn

  – Vi må forske på syke barn Doktorarbeidet hans har ført til endringer i retningslinjene for behandling av en vanlig luftveissykdom ... luftveissykdom blant barn. I forkant stilte flere spørsmål ved etikken, men Håvard Skjerven selv var aldri i tvil. Hver vinter fylles

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 15. Forskning på barn blir ikke publisert

  Forskning på barn blir ikke publisert Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et ... ikke-publisering er vanlig også når det gjelder forskning på barn, og at nærmere tre av ti gjennomførte studier kan ende opp i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Forskning på barn blir ikke publisert/

 16. Ta barnet på alvor – også i forskning

  Ta barnet på alvor – også i forskning Barn som har opplevd vold, overgrep eller ulykke, kan bli psykisk syke. For å kunne hjelpe ... hjelpe dem bedre, trenger vi mer kunnskap. Men hvordan nærme seg barnet når man skal forske innen området? Vi sitter en regntung januardag

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Ta barnet på alvor – også i forskning/

 17. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv

  Mener barn bør få ta forskningsvalg selv I dag må barn og unge under 16 år ha foreldres samtykke for å kunne delta i helseforskning ... de få slippe til på eget ansvar. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv – Barns rettigheter er veldig sentrale i en rekke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Mener barn bør få ta forskningsvalg selv/

 18. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser ... spørreskjemastudie lagt frem. Forskerne bak studien ønsket å inkludere norske barn og ungdommer mellom 11 og 16 år, uten at foresatte skulle samtykke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 19. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen ... risikoen knyttet til deres barns deltakelse i biobankstudier, viser fersk studie. Forskerne bak ønsker mer åpenhet og bedre informasjon

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 20. 3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav

  3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav The Council of British Druid Orders har fått avslag fra Alexander Keiller Museum ... Museum, Avebury, om å gi barneskjelettet "Charlie" en verdig gravlegging. Det er viktig for forskning og forståelse av gammel tid at

  /Aktuelt/Nyheter/3000 år gammelt barneskjelett får ikke grav/

 21. Global barneforskning – åpent seminar 18. mars

  Global barneforskning – åpent seminar 18. mars Når barn deltar i forskning har de krav på ekstra beskyttelse. Hvordan skal dette

  /Aktuelt/Nyheter/Global barneforskning – åpent seminar 18. mars/

 22. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... universitet. Han er invitert med i et forskningsprosjekt om barnehjemsbarns livsvilkår, som får bemidling på første forsøk. Prosjektet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 23. Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge"

  Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge" (Saksnr. 2013/49) Last ned uttalelsen som pdf (1 mb) Bakgrunn Henvendelsen ... om et prosjekt som Fafo skal gjennomføre om situasjonen for barn som lever på asylmottak etter avslag på søknad om asyl. Bl.a

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge"/

 24. Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn

  Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn Vi må definere hvilken rolle Norge skal ta, hvilken posisjon ... 2007 innførte EU den såkalte pediatriforordningen, for å sikre barn tilgang til trygge og dokumenterte legemidler, på lik linje med

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn/

 25. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene ... ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold til barn og forskning. Artikkelen er forkortet fra masteroppgaven «Den

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/