Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, ... av data om oss selv i forskning og muligheten for reell anonymisering. Men det oppstå også spørsmål som er knyttet til ivaretakelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 2. Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  Høringsuttalelse til NOU 2018:7 Statistikklovutvalget Her er De nasjonale forskningsetiske komiteenes ... analysekapasitet omfattende, noe som gir utfordringer mht. reell anonymisering. FEK anbefaler at SSB i denne sammenhengen aktivt forholder

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget/

 3. Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk

  Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk Ronald Mayora Synnes måtte ta hensyn til både forskningsetiske ... jeg ivaretok den situasjonen deltagerne befinner seg i. Anonymisering var også veldig viktig siden mange av temaene vi snakket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk/

 4. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken en del av ... også beskyttelse. Hvem bør ha ansvar for slike deponier? Anonymisering er vanskelig. Hvem skal bestemme hva som er anonymt? Uhell

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 5. Referat fra NESH-møte 29.3.2019

  Referat fra NESH-møte 29.3.2019 Tid: ‎10‎:‎00 - ‎16‎:‎00 Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre ... Fretheim presenterer saken, som blant annet reiser spørsmål om anonymisering av deltakerne. Vedtak: NESH sluttet seg konklusjonen i saksfremlegget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 29.3.2019/

 6. Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?

  Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen - eller? Folk snakket uanstrengt om religiøse forhold og var tilsynelatende ... avhandlingen, var anonymisering. I Norge regnes opplysninger om folks religion som sensitive og krever anonymisering, mens i India

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?/

 7. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018 Sted og tid: Kongens gate 14, Oslo, kl. 10.30-16.30. Til stede: Grete ... av frist for avslutning av prosjektet CVDNOR og sletting/anonymisering av tilhørende forskningsdata i FS-databasen senest 31.12

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 8. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres ... forskningen ikke ville utgjøre noen risiko for skade dersom anonymisering ble gjort på en grundig måte. Hun legger ikke skjul på at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 9. Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk

  Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk Byråkratisk administrativ behandling ... datalagringsavtaler. Og dataoverføringsavtaler. Og avtaler om anonymisering av data. Har du gjort lydbåndopptak av intervjuer i en landsby

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk/

 10. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  og innhente samtykke, 4) Ansvaret for konfidensialitet og anonymisering, samt 5) Deling av data, åpne data og stordata. Internettforskning ... forskning som opplagt medfører stor personlig belastning. [23] Anonymisering kan i mange tilfeller være vanskelig ved internettforskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 11. Offentlig - men ikke fritt vilt

  kommentarfeltene. – Jeg har blitt ekstra oppmerksom på at anonymisering og sikker lagring av data er viktig, men jeg er fortsatt ... intervjue politiet, men er underlagt svært strenge regler for anonymisering av informasjon om tredjepart. – Det betyr at hvis jeg skulle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 12. Grenselause data

  Grenselause data Nye former for data er gjerne globale og grensesprengjande av natur. Det utfordrar etikken. Éi ... løysingar for eigarskap og lisensiering av data, metodar for anonymisering – og ikkje minst reguleringa av alt dette. Etikk vs. økonomi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 13. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  foreldrene skal koples direkte til kontakten i barnevernet, vil anonymisering i praksis være umulig. Og dersom alle foreldrene fra alle ... merknadene ovenfor. Dersom kravet om konfidensialitet og anonymisering ikke er mulig å etterkomme i praksis, bør hele designet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 14. Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika

  Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika NEM 2016/346, REK midt 2016/1370 Klagesak Ragnhild ... anonymisere materialet og gi det videre til forsker, men anonymiseringen krever et samtykke fra giveren av materialet. Slik foreliggende

  /Søk i NEMs vedtak/Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika/

 15. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble aktualisert av ... mer enn det journalistene gjør, og i tillegg sørger for anonymisering, bør det være akseptabelt. ____________________________

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 16. Nasjonale og internasjonale registerstudier av autisme

  Nasjonale og internasjonale registerstudier av autisme NEM 2016/73, REK sør-øst C 2014/1149 Klagesak Camilla ... til 31.12.2024. Opplysningene skal deretter destrueres. Anonymisering av filen er ikke tilstrekkelig. Forskningsprosjektets data

  /Søk i NEMs vedtak/Nasjonale og internasjonale registerstudier av autisme/

 17. Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme

  Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme NEM 2012/188, REK sør-øst A 2012/609 Klagesak Camilla ... kopling av registerdata, og prosedyrene for sikkerhet og anonymisering er grundig beskrevet. Det søkes om fritak fra samtykke for

  /Søk i NEMs vedtak/Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme/

 18. Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

  antallet drapssaker det forskes på er høyt, bidrar til reell anonymisering av materialet ved publisering, og dette reduserer krenkelsen ... for gjenkjennelse. NEM stiller et absolutt krav om full anonymisering i det publiserte materialet, og dette må reflekteres i et

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer/

 19. Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt

  Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt NEM 2012/43, REK sør-øst B 2011/1717 Klagesak Randi ... skal brukes er ikke vedlagt. Begrepene avidentifisering og anonymisering brukes ikke korrekt. På denne bakgrunn er det vanskelig

  /Søk i NEMs vedtak/Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt/

 20. Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler

  hvilke deler av journal det gis innsyn i. Tidspunkt for anonymisering eller sletting av data utsettes til 31.12.16. Stikkord: ... journalen pasienten gir innsynsrett til samt dato for sletting/anonymisering av grunnlagsdata. Det ble dessuten satt som vilkår at studien

  /Søk i NEMs vedtak/Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler/

 21. Mortalitetsstudien

  Mortalitetsstudien NEM 2009/90, Hdir. 08/11315 Klagesak Knut Boe Kielland Helseforskningsloven §§ ... ble fremmet 04.12.2008 for å avbryte en frist for sletting/anonymisering av forskningsregisteret, som i et tidligere vedtak fra Helsedirektoratet

  /Søk i NEMs vedtak/Mortalitetsstudien/

 22. Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall

  På bakgrunn av opplysningenes karakter, den planlagte anonymiseringen av data og forankring i et sterkt fagmiljø, beslutter Riksadvokaten ... korrespondansen med REK at hun er seg bevisst utfordringene ved anonymisering av det materialet som ønskes samlet inn. Det er derfor ikke

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall/

 23. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever at FEK: ... forskjellig vis berører spørsmål om samtykke, informasjonsplikt, anonymisering og tilbakeføring av resultater til dem som er gjenstand

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 24. Uttalelse om prosjektet «Hvem er de som begår de vanligste voldtektene?» (2016/25)

  Uttalelse om prosjektet «Hvem er de som begår de vanligste voldtektene?» (2016/25) Forskere ... diskutert. I prosjektbeskrivelsen drøftes for eksempel samtykke, anonymisering, klarhet om roller ved rekruttering, samt forskning på personer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Hvem er de som begår de vanligste voldtektene?» (2016/25)/

 25. - Meldeplikten kan ødelegge for studentene

  anonyme kilder er normen i forskning. – Dette kan føre til at anonymisering oppleves som et brudd på den journalistiske profesjonsetikken ... fra NSD Etter et langt etterspill som handlet om påkrevd anonymisering av data, fikk studenten beskjed om at prosjektmeldingen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Meldeplikten kan ødelegge for studentene/