Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018 Sted og tid: Kongens gate 14, Oslo, kl. 10.30-16.30. Til stede: Grete ... av frist for avslutning av prosjektet CVDNOR og sletting/anonymisering av tilhørende forskningsdata i FS-databasen senest 31.12

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 2. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres ... forskningen ikke ville utgjøre noen risiko for skade dersom anonymisering ble gjort på en grundig måte. Hun legger ikke skjul på at

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 3. Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk

  Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk Byråkratisk administrativ behandling ... datalagringsavtaler. Og dataoverføringsavtaler. Og avtaler om anonymisering av data. Har du gjort lydbåndopptak av intervjuer i en landsby

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk/

 4. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  og innhente samtykke, 4) Ansvaret for konfidensialitet og anonymisering, samt 5) Deling av data, åpne data og stordata. Internettforskning ... forskning som opplagt medfører stor personlig belastning. [22] Anonymisering kan i mange tilfeller være vanskelig ved internettforskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 5. Offentlig - men ikke fritt vilt

  kommentarfeltene. – Jeg har blitt ekstra oppmerksom på at anonymisering og sikker lagring av data er viktig, men jeg er fortsatt ... intervjue politiet, men er underlagt svært strenge regler for anonymisering av informasjon om tredjepart. – Det betyr at hvis jeg skulle

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 6. Grenselause data

  Grenselause data Nye former for data er gjerne globale og grensesprengjande av natur. Det utfordrar etikken. Éi ... løysingar for eigarskap og lisensiering av data, metodar for anonymisering – og ikkje minst reguleringa av alt dette. Etikk vs. økonomi

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 7. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  foreldrene skal koples direkte til kontakten i barnevernet, vil anonymisering i praksis være umulig. Og dersom alle foreldrene fra alle ... merknadene ovenfor. Dersom kravet om konfidensialitet og anonymisering ikke er mulig å etterkomme i praksis, bør hele designet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 8. Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika

  Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika NEM 2016/346, REK midt 2016/1370 Klagesak Ragnhild ... anonymisere materialet og gi det videre til forsker, men anonymiseringen krever et samtykke fra giveren av materialet. Slik foreliggende

  /Søk i NEMs vedtak/Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika/

 9. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble aktualisert av ... mer enn det journalistene gjør, og i tillegg sørger for anonymisering, bør det være akseptabelt. ____________________________

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 10. Nasjonale og internasjonale registerstudier av autisme

  Nasjonale og internasjonale registerstudier av autisme NEM 2016/73, REK sør-øst C 2014/1149 Klagesak Camilla ... til 31.12.2024. Opplysningene skal deretter destrueres. Anonymisering av filen er ikke tilstrekkelig. Forskningsprosjektets data

  /Søk i NEMs vedtak/Nasjonale og internasjonale registerstudier av autisme/

 11. Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme

  Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme NEM 2012/188, REK sør-øst A 2012/609 Klagesak Camilla ... kopling av registerdata, og prosedyrene for sikkerhet og anonymisering er grundig beskrevet. Det søkes om fritak fra samtykke for

  /Søk i NEMs vedtak/Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme/

 12. Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

  antallet drapssaker det forskes på er høyt, bidrar til reell anonymisering av materialet ved publisering, og dette reduserer krenkelsen ... for gjenkjennelse. NEM stiller et absolutt krav om full anonymisering i det publiserte materialet, og dette må reflekteres i et

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer/

 13. Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt

  Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt NEM 2012/43, REK sør-øst B 2011/1717 Klagesak Randi ... skal brukes er ikke vedlagt. Begrepene avidentifisering og anonymisering brukes ikke korrekt. På denne bakgrunn er det vanskelig

  /Søk i NEMs vedtak/Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt/

 14. Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler

  hvilke deler av journal det gis innsyn i. Tidspunkt for anonymisering eller sletting av data utsettes til 31.12.16. Stikkord: ... journalen pasienten gir innsynsrett til samt dato for sletting/anonymisering av grunnlagsdata. Det ble dessuten satt som vilkår at studien

  /Søk i NEMs vedtak/Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler/

 15. Mortalitetsstudien

  Mortalitetsstudien NEM 2009/90, Hdir. 08/11315 Klagesak Knut Boe Kielland Helseforskningsloven §§ ... ble fremmet 04.12.2008 for å avbryte en frist for sletting/anonymisering av forskningsregisteret, som i et tidligere vedtak fra Helsedirektoratet

  /Søk i NEMs vedtak/Mortalitetsstudien/

 16. Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall

  På bakgrunn av opplysningenes karakter, den planlagte anonymiseringen av data og forankring i et sterkt fagmiljø, beslutter Riksadvokaten ... korrespondansen med REK at hun er seg bevisst utfordringene ved anonymisering av det materialet som ønskes samlet inn. Det er derfor ikke

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall/

 17. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever at FEK: ... forskjellig vis berører spørsmål om samtykke, informasjonsplikt, anonymisering og tilbakeføring av resultater til dem som er gjenstand

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 18. Uttalelse om prosjektet «Hvem er de som begår de vanligste voldtektene?» (2016/25)

  Uttalelse om prosjektet «Hvem er de som begår de vanligste voldtektene?» (2016/25) Forskere ... diskutert. I prosjektbeskrivelsen drøftes for eksempel samtykke, anonymisering, klarhet om roller ved rekruttering, samt forskning på personer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Hvem er de som begår de vanligste voldtektene?» (2016/25)/

 19. - Meldeplikten kan ødelegge for studentene

  anonyme kilder er normen i forskning. – Dette kan føre til at anonymisering oppleves som et brudd på den journalistiske profesjonsetikken ... fra NSD Etter et langt etterspill som handlet om påkrevd anonymisering av data, fikk studenten beskjed om at prosjektmeldingen

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Meldeplikten kan ødelegge for studentene/

 20. Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323)

  Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323) Den nasjonale forskningsetiske komité ... opplysninger, stilles det dessuten strenge krav til personvern og anonymisering (punkt 4). I dette tilfellet vil alle som sender inn spørsmål

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323)/

 21. Uttalelse om forskning som innebærer systematisering av taushetsbelagt materiale om mindreårige ofre for menneskehandel (2015/71)

  Uttalelse om forskning som innebærer systematisering av taushetsbelagt materiale om mindreårige ofre for ... drøftet. Flere andre aspekter knyttet til konfidensialitet, anonymisering og hensyn til tredjepart er også berørt i det som fremstår

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning som innebærer systematisering av taushetsbelagt materiale om mindreårige ofre for menneskehandel (2015/71)/

 22. Hvor langt rekker forskerens ansvar?

  Hvor langt rekker forskerens ansvar? [Den følgende teksten er et eksempel som kan tjene som utgangspunkt for ... intervjuet. Informantene ble gitt løfte om taushet og om full anonymisering. Ingen av de 15 ønsket på noe tidspunkt å trekke seg fra

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Hvor langt rekker forskerens ansvar?/

 23. Kronikk: Forskerne ser deg

  Kronikk: Forskerne ser deg Må man be om lov fra ti tusen twitterbrukere før man kan forske på dem? ... kan spores tilbake til enkeltindivider. For å sikre reell anonymisering og minimere risiko for negative konsekvenser for deltakerne

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 24. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien ... spørsmål. Konsekvenser. Én av de mulige konsekvensene angår anonymisering En tradisjonell teknikk er å anonymisere data, slik at de

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 25. Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» (sak 2015/21)

  Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» ... hvor også personens navn fremkommer. Dette spørsmålet om anonymisering eller mangelfull avidentifisering blir ikke berørt i forskernes

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» (sak 2015/21)/