Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle all informasjon ... forskningssammenheng brukes og formidles på en tilbørlig måte (punkt 13). Anonymisering har til hensikt å beskytte den enkeltes personvern slik

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 2. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte ... respektere personvernet i form av avidentifisering eller anonymisering av personopplysninger.  [4] Når det skal behandles personopplysninger

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 3. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne ... både for deltakere og studiens kvalitet av ulike grader av anonymisering og gjenkjennelse av informantene i studien. Innenfor forskningsetikken

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 4. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  og innhente samtykke, 4) Ansvaret for konfidensialitet og anonymisering, samt 5) Deling av data, åpne data og stordata. Internettforskning ... forskning som opplagt medfører stor personlig belastning. [23] Anonymisering kan i mange tilfeller være vanskelig ved internettforskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/