Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. Big data utfordrer krav til anonymisering

  krav til anonymisering Sammenkoplingen av Big Data og sporing av IP-adresser kan føre til at et begrep om «anonymisering» i praksis ... redaktørene for boka. – Det er forskernes ansvar å bestrebe seg på anonymisering, selv om det vanskeliggjøres av den teknologiske utviklingen

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 2. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien ... spørsmål. Konsekvenser. Én av de mulige konsekvensene angår anonymisering En tradisjonell teknikk er å anonymisere data, slik at de

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 3. UtReferat061122

  Referat fra åpen høring om Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert ... motsatte er bevist.” Hun påpekte også at både taushetsplikt og anonymisering er spesielt viktig i forhold til forskning på psykiske lidelser

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 4. Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo Den nasjonale ... og mastergradene kunne fullføres. NEM mener imidlertid at anonymisering i seg selv ikke kan avhjelpe en situasjon hvor data er innhentet

  /Aktuelt/Nyheter/Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo/

 5. Kronikk: Store data, store spørsmål

  Kronikk: Store data, store spørsmål Big Data: Blir informasjon sammenkoblet på rett måte, kan man ... for langt når han sier at vi burde slutte å bruke ordet «anonymisering», fordi vi fra nå av aldri kan være sikre på hvilke data

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Store data, store spørsmål/

 6. Kan forskning bli ”skyldig”?

  Kan forskning bli ”skyldig”? Ja, når forskeren blir vitne til ulovligheter i sitt arbeid. Hvordan skal taushetsplikten ... spiller varslingsplikten ingen rolle. Derfor vil grad av anonymisering være avgjørende her. – Det er viktig å høre barnas stemme

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 7. Kronikk: Forskerne ser deg

  Kronikk: Forskerne ser deg Må man be om lov fra ti tusen twitterbrukere før man kan forske på dem? ... kan spores tilbake til enkeltindivider. For å sikre reell anonymisering og minimere risiko for negative konsekvenser for deltakerne

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 8. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken en del av ... også beskyttelse. Hvem bør ha ansvar for slike deponier? Anonymisering er vanskelig. Hvem skal bestemme hva som er anonymt? Uhell

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/