Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. Ansvar for den enkelte

  og den det forskes på Hvor frivillig og hvor informert? Anonymisering som vern eller som underkjennelse? Forskerens vitneplikt ... hvilket grunnlag. Ansvaret dreier seg også om i hvilken grad anonymisering eller avidentifisering blir brukt – og med hvilke omkostninger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 2. Utviklingshemmede

  Frivillig informert samtykke Frivillighet Informerthet Samtykke Anonymisering Metodespesifikke etiske problemstillinger Survey/spørreskjema ... eller ikke en gang for alle og i alle sammenhenger. Anonymisering Anonymisering av informantene er et krav som ofte stilles i forskningen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Utviklingshemmede/

 3. Et møte med vietnamesiske migrantkvinner

  Et møte med vietnamesiske migrantkvinner [Den følgende teksten er et eksempel eller "case" som kan ... de kom? I hvilken grad hadde det løftet forskerne ga om anonymisering noen verdi for disse kvinnene? Skjønte de hvorfor forskerne

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Et møte med vietnamesiske migrantkvinner/

 4. Hvor langt rekker forskerens ansvar?

  Hvor langt rekker forskerens ansvar? [Den følgende teksten er et eksempel som kan tjene som utgangspunkt for ... intervjuet. Informantene ble gitt løfte om taushet og om full anonymisering. Ingen av de 15 ønsket på noe tidspunkt å trekke seg fra

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Hvor langt rekker forskerens ansvar?/

 5. Personer med psykisk lidelse

  Men hvordan skal man håndtere anonymisering, og hvilke utfordringer kan man støte på? Anonymisering, der man endrer sentrale karakteristika ... i presentasjoner (Mattingly 2005). I slike tilfeller kan anonymisering eventuelt være uttrykk for en maktutøvelse ved at deltagere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 6. Konfidensialitet

  Konfidensialitet Konfidensialitet består i at informasjon begrenses til dem som er autorisert til å ... metodologisk side ved konfidensialitet i forhold til data angår anonymisering. Vanskelighetene forbundet med konfidensialitet varierer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 7. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti ... blant annet redelighetskrav, krav om informert samtykke, anonymisering og oppbevaring av data, innsiktsrett for deltakere og taushetsplikt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/