Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?

  Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen - eller? Folk snakket uanstrengt om religiøse forhold og var tilsynelatende ... avhandlingen, var anonymisering. I Norge regnes opplysninger om folks religion som sensitive og krever anonymisering, mens i India

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?/

 2. Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk

  Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk Byråkratisk administrativ behandling ... datalagringsavtaler. Og dataoverføringsavtaler. Og avtaler om anonymisering av data. Har du gjort lydbåndopptak av intervjuer i en landsby

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk/

 3. The ethics of research biobanking

  The ethics of research biobanking THE ETHICS OF RESEARCH BIOBANKING FORFATTERE: Jan Helge Solbakk, Søren Holm, ... på å diskutere karttilpasninger gjennom bredt samtykke og anonymisering, men det er ikke nytenkning. Det er nøyaktig den tilpasning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/The ethics of research biobanking /

 4. Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk

  Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk Ronald Mayora Synnes måtte ta hensyn til både forskningsetiske ... jeg ivaretok den situasjonen deltagerne befinner seg i. Anonymisering var også veldig viktig siden mange av temaene vi snakket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk/

 5. - Meldeplikten kan ødelegge for studentene

  anonyme kilder er normen i forskning. – Dette kan føre til at anonymisering oppleves som et brudd på den journalistiske profesjonsetikken ... fra NSD Etter et langt etterspill som handlet om påkrevd anonymisering av data, fikk studenten beskjed om at prosjektmeldingen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Meldeplikten kan ødelegge for studentene/

 6. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble aktualisert av ... mer enn det journalistene gjør, og i tillegg sørger for anonymisering, bør det være akseptabelt. ____________________________

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 7. Ønsker ikke absolutt taushetsplikt

  Ønsker ikke absolutt taushetsplikt – Mye av det jeg kommer over er interessant for politiet. Men jeg er helt ... sammenhenger kan det bli en stor jobb for meg å sørge for anonymisering av vedkommende. Skilbrei peker på nok en ufordring i sammenheng

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ønsker ikke absolutt taushetsplikt/

 8. Krevende spagat

  Krevende spagat Juss i den ene enden og etikk i den andre, slik kan forskningsetikken bli en krevende spagatøvelse, ... kompetanse, vitenskapelig kvalitet, helseundersøkelser, anonymisering, taushetsplikt er bare noen av områdene som «elevene» har

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 9. Forskningsetikk i krig - et essay

  Forskningsetikk i krig - et essay En krigssituasjon er spesiell. Derfor blir det vanskelig å forholde seg ... og det er ikke tatt bilder av ansikt. I studien vår er anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 10. Grenselause data

  Grenselause data Nye former for data er gjerne globale og grensesprengjande av natur. Det utfordrar etikken. Éi ... løysingar for eigarskap og lisensiering av data, metodar for anonymisering – og ikkje minst reguleringa av alt dette. Etikk vs. økonomi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 11. Etikk i politiforskning

  Etikk i politiforskning Hvorfor kan TV-journalister bli med politiet inn i stuene til personer mistenkt ... kunnskap til beste for samfunnet, klientene og profesjonen. Anonymisering og innhenting av informert samtykke løser mange av problemstillingene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Etikk i politiforskning/

 12. Staten snakker med to tunger

  Staten snakker med to tunger Vold og seksuelle overgrep skjer mot barn og ungdom – i hjemmet, på skolen og på ... datamaskinene, sier Mossige.  – Det styrker opplevelsen av anonymisering når ungdommene sitter og fyller ut skjemaet på datamaskin

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Staten snakker med to tunger/

 13. En forskers erfaring

  En forskers erfaring Seksualitet, kjønn og toppidrett, et følsomt tema å forske på. Et ... ydmyk i forhold til å ivareta prosjektdeltakerne best mulig. Anonymisering NSD var rådgivende i forhold til hvordan jeg skulle anonymisere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 14. Offentlig - men ikke fritt vilt

  kommentarfeltene. – Jeg har blitt ekstra oppmerksom på at anonymisering og sikker lagring av data er viktig, men jeg er fortsatt ... intervjue politiet, men er underlagt svært strenge regler for anonymisering av informasjon om tredjepart. – Det betyr at hvis jeg skulle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 15. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres ... forskningen ikke ville utgjøre noen risiko for skade dersom anonymisering ble gjort på en grundig måte. Hun legger ikke skjul på at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/