Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle all informasjon ... forskningssammenheng brukes og formidles på en tilbørlig måte (punkt 13). Anonymisering har til hensikt å beskytte den enkeltes personvern slik

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 2. Big data utfordrer krav til anonymisering

  krav til anonymisering Sammenkoplingen av Big Data og sporing av IP-adresser kan føre til at et begrep om «anonymisering» i praksis ... redaktørene for boka. – Det er forskernes ansvar å bestrebe seg på anonymisering, selv om det vanskeliggjøres av den teknologiske utviklingen

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 3. Ansvar for den enkelte

  og den det forskes på Hvor frivillig og hvor informert? Anonymisering som vern eller som underkjennelse? Forskerens vitneplikt ... hvilket grunnlag. Ansvaret dreier seg også om i hvilken grad anonymisering eller avidentifisering blir brukt – og med hvilke omkostninger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 4. Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12)

  3: Spørsmålet om anonymisering bør i dette tilfellet ses i sammenheng med kravet om samtykke. Hvis anonymisering er mulig, kan det ... kvaliteten på en evt. anonymisering, og å informere om forholdet hvis det er usikkert om anonymisering kan utføres, er forskers

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12)/

 5. Klagesak: Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler

  for kvalitetssikring av data” frafalles. Dato for sletting/anonymisering av datagrunnlaget endres. Hele brevet som PDF-fil finner ... hvilke deler av journal det gis innsyn i. Tidspunkt for anonymisering eller sletting av data utsettes til 31.12.16. Sakens grunnlag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler/

 6. UtNESH980520

  NESH blir med utgangspunkt i dette: hva er etisk forsvarlig anonymisering i publikasjoner basert på dette materialet? For det første ... forskningsetisk grunnlag vil trekke grensen for rimelig anonymisering. Det må skje en avveining mellom personvernhensyn og den

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNESH980520/

 7. Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159)

  innlegg fra enkeltpersoner og lurer på om det er nødvendig med anonymisering. Det første spørsmålet til NESH er ”om de har hatt grunn ... Retningslinjer, punkt 20). Dernest kommer spørsmålet om anonymisering. Hvis anonymisering er mulig, kan det være på sin plass å spørre deltakerne

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159)/

 8. Utviklingshemmede

  Frivillig informert samtykke Frivillighet Informerthet Samtykke Anonymisering Metodespesifikke etiske problemstillinger Survey/spørreskjema ... eller ikke en gang for alle og i alle sammenhenger. Anonymisering Anonymisering av informantene er et krav som ofte stilles i forskningen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Utviklingshemmede/

 9. Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?

  Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen - eller? Folk snakket uanstrengt om religiøse forhold og var tilsynelatende ... avhandlingen, var anonymisering. I Norge regnes opplysninger om folks religion som sensitive og krever anonymisering, mens i India

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?/

 10. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte ... respektere personvernet i form av avidentifisering eller anonymisering av personopplysninger.  [4] Når det skal behandles personopplysninger

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 11. Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler

  hvilke deler av journal det gis innsyn i. Tidspunkt for anonymisering eller sletting av data utsettes til 31.12.16. Stikkord: ... journalen pasienten gir innsynsrett til samt dato for sletting/anonymisering av grunnlagsdata. Det ble dessuten satt som vilkår at studien

  /Søk i NEMs vedtak/Undersøkelse av hvordan Isosource Mix tolereres sammenlignet med andre sondeernæringsformler/

 12. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien ... spørsmål. Konsekvenser. Én av de mulige konsekvensene angår anonymisering En tradisjonell teknikk er å anonymisere data, slik at de

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 13. Et møte med vietnamesiske migrantkvinner

  Et møte med vietnamesiske migrantkvinner [Den følgende teksten er et eksempel eller "case" som kan ... de kom? I hvilken grad hadde det løftet forskerne ga om anonymisering noen verdi for disse kvinnene? Skjønte de hvorfor forskerne

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Et møte med vietnamesiske migrantkvinner/

 14. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, ... av data om oss selv i forskning og muligheten for reell anonymisering. Men det oppstå også spørsmål som er knyttet til ivaretakelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 15. Referat fra møte i NEM 2009-02-04

  tilslutning, men med noe diskusjon omkring kapittel 10 om anonymisering. Det ble også påpekt at malene for informasjon og samtykke ... grad REK eller Tidsskriftet hadde ansvar for tilstrekkelig anonymisering ved publisering. Komiteen var enig i at REK gjerne kunne

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2009-02-04/

 16. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 2. mars 2009

  tvist mellom oppdragsgiver og forskere om følgende: (1) Anonymisering av informantene; (2) Påstander om innblanding i forhold ... informantene; (3) Rett til offentliggjøring. Udir. krevde full anonymisering av informantene, og at man kun henviste til representanter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 2. mars 2009/

 17. The ethics of research biobanking

  The ethics of research biobanking THE ETHICS OF RESEARCH BIOBANKING FORFATTERE: Jan Helge Solbakk, Søren Holm, ... på å diskutere karttilpasninger gjennom bredt samtykke og anonymisering, men det er ikke nytenkning. Det er nøyaktig den tilpasning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/The ethics of research biobanking /

 18. Hvor langt rekker forskerens ansvar?

  Hvor langt rekker forskerens ansvar? [Den følgende teksten er et eksempel som kan tjene som utgangspunkt for ... intervjuet. Informantene ble gitt løfte om taushet og om full anonymisering. Ingen av de 15 ønsket på noe tidspunkt å trekke seg fra

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Hvor langt rekker forskerens ansvar?/

 19. UtNESH990408

  Forskningsetiske spørsmål knyttet til studentprosjekt om samiske barns forhold til foreldres rusmisbruk Uttalelse ... undersøkelsen. En forutsetning er imidlertid at spørsmålet om anonymisering tas alvorlig ved formidling av prosjektet, og at de prosedyrer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNESH990408/

 20. Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk

  Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk Ronald Mayora Synnes måtte ta hensyn til både forskningsetiske ... jeg ivaretok den situasjonen deltagerne befinner seg i. Anonymisering var også veldig viktig siden mange av temaene vi snakket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Stipendiaten: Trygghet, respekt og rom for kritikk/

 21. Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk

  Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk Byråkratisk administrativ behandling ... datalagringsavtaler. Og dataoverføringsavtaler. Og avtaler om anonymisering av data. Har du gjort lydbåndopptak av intervjuer i en landsby

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kommentar: Medisinsk forskningsetikk - mer byråkratisk enn etisk/

 22. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble aktualisert av ... mer enn det journalistene gjør, og i tillegg sørger for anonymisering, bør det være akseptabelt. ____________________________

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 23. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  foreldrene skal koples direkte til kontakten i barnevernet, vil anonymisering i praksis være umulig. Og dersom alle foreldrene fra alle ... merknadene ovenfor. Dersom kravet om konfidensialitet og anonymisering ikke er mulig å etterkomme i praksis, bør hele designet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 24. - Meldeplikten kan ødelegge for studentene

  anonyme kilder er normen i forskning. – Dette kan føre til at anonymisering oppleves som et brudd på den journalistiske profesjonsetikken ... fra NSD Etter et langt etterspill som handlet om påkrevd anonymisering av data, fikk studenten beskjed om at prosjektmeldingen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Meldeplikten kan ødelegge for studentene/

 25. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 25. februar 2014

  fremgangsmåter eller metoder man kan benytte seg av, og (3) at anonymisering ikke er et relevant alternativ. Selv om forskningsdesign ... 3: Spørsmålet om anonymisering bør i dette tilfellet ses i sammenheng med kravet om samtykke. Hvis anonymisering er mulig, kan det

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 25. februar 2014/

 26. Referat NESH-møte 24. september 2014

  navngitte enkeltpersoner og lurer på om det er nødvendig med anonymisering. Det første spørsmålet til NESH er "om de har hatt grunn ... Retningslinjer, punkt 20). Dernest kommer spørsmålet om anonymisering. Hvis anonymisering er mulig, kan det være på sin plass å spørre deltakerne

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat NESH-møte 24. september 2014/

 27. Personer med psykisk lidelse

  Men hvordan skal man håndtere anonymisering, og hvilke utfordringer kan man støte på? Anonymisering, der man endrer sentrale karakteristika ... i presentasjoner (Mattingly 2005). I slike tilfeller kan anonymisering eventuelt være uttrykk for en maktutøvelse ved at deltagere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 28. Referat fra møte i NESH 2008-08-25

  avreise og så i Afghanistan. Det kan spille en rolle for anonymiseringens effektivitet hvor stort universet var i utgangspunktet ... kunne trekkes fra; det er rimelig å anta kan tenkes at anonymiseringen er mindre effektiv der universet er lite. Det kan også

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 2008-08-25/

 29. UtNEM960928

  med miljøfaktorer - skal avklares for de kartlagte genene. Anonymisering. Pseudonymisering. Maskering Et hovedspørsmål blir om slike ... slike materialer kan utnyttes dersom prøvene anonymiseres. Anonymisering - og anonym - brukes her og i det følgende i bokstavelig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM960928/

 30. Referat fra møte i NEM 28. november 2011

  som ulovlig innsamlet.  Dette faktum ville heller ikke en anonymisering kunne bøte på og fortsatt bruk av materialet ville dermed ... uetisk/ulovlig innsamlet materiale i forskning, herunder anonymisering, uavhengig av annet regelverk og andre sidestilte forvaltningsorganers

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 28. november 2011/

 31. Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt

  Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt NEM 2012/43, REK sør-øst B 2011/1717 Klagesak Randi ... skal brukes er ikke vedlagt. Begrepene avidentifisering og anonymisering brukes ikke korrekt. På denne bakgrunn er det vanskelig

  /Søk i NEMs vedtak/Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt/

 32. UtNEM010928

  Utkast til forskrifter for dødsårsaksregisteret, kreftregisteret og medisinsk fødselsregister Høringsuttalelse ... materiale blir fremlagt for komiteen for å vurdere hvorvidt anonymisering er berettiget i forhold til mulig intervensjon eller beredskap

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM010928/

 33. Forskningsetikk i krig - et essay

  Forskningsetikk i krig - et essay En krigssituasjon er spesiell. Derfor blir det vanskelig å forholde seg ... og det er ikke tatt bilder av ansikt. I studien vår er anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 34. UtReferat061122

  Referat fra åpen høring om Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert ... motsatte er bevist.” Hun påpekte også at både taushetsplikt og anonymisering er spesielt viktig i forhold til forskning på psykiske lidelser

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 35. Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10)

  Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10) Last ned uttalelsen som ... fremgangsmåter eller metoder man kan benytte seg av, og (3) at anonymisering ikke er et relevant alternativ. Selv om forskningsdesign

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10)/

 36. Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo Den nasjonale ... og mastergradene kunne fullføres. NEM mener imidlertid at anonymisering i seg selv ikke kan avhjelpe en situasjon hvor data er innhentet

  /Aktuelt/Nyheter/Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo/

 37. Klagesak: Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt

  Klagesak - Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt (Saksnr. 2012/43). NEM vurderer det som mest ... skal brukes er ikke vedlagt. Begrepene avidentifisering og anonymisering brukes ikke korrekt. På denne bakgrunn er det vanskelig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt/

 38. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne ... både for deltakere og studiens kvalitet av ulike grader av anonymisering og gjenkjennelse av informantene i studien. Innenfor forskningsetikken

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 39. Ønsker ikke absolutt taushetsplikt

  Ønsker ikke absolutt taushetsplikt – Mye av det jeg kommer over er interessant for politiet. Men jeg er helt ... sammenhenger kan det bli en stor jobb for meg å sørge for anonymisering av vedkommende. Skilbrei peker på nok en ufordring i sammenheng

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ønsker ikke absolutt taushetsplikt/

 40. Kronikk: Store data, store spørsmål

  Kronikk: Store data, store spørsmål Big Data: Blir informasjon sammenkoblet på rett måte, kan man ... for langt når han sier at vi burde slutte å bruke ordet «anonymisering», fordi vi fra nå av aldri kan være sikre på hvilke data

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Store data, store spørsmål/

 41. Kan forskning bli ”skyldig”?

  Kan forskning bli ”skyldig”? Ja, når forskeren blir vitne til ulovligheter i sitt arbeid. Hvordan skal taushetsplikten ... spiller varslingsplikten ingen rolle. Derfor vil grad av anonymisering være avgjørende her. – Det er viktig å høre barnas stemme

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 42. Kronikk: Forskerne ser deg

  Kronikk: Forskerne ser deg Må man be om lov fra ti tusen twitterbrukere før man kan forske på dem? ... kan spores tilbake til enkeltindivider. For å sikre reell anonymisering og minimere risiko for negative konsekvenser for deltakerne

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 43. Krevende spagat

  Krevende spagat Juss i den ene enden og etikk i den andre, slik kan forskningsetikken bli en krevende spagatøvelse, ... kompetanse, vitenskapelig kvalitet, helseundersøkelser, anonymisering, taushetsplikt er bare noen av områdene som «elevene» har

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 44. Referat fra møte i NEM 2008-10-15

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag 15. oktober 2008 Sakene var ... at det ble innsamlet i strid med lovverket, mener NEM at anonymisering i seg selv ikke kan avhjelpe en situasjon hvor personer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2008-10-15/

 45. Referat møte i NESH 2008-11-10

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité samfunnsvitenskap og humaniora 10. november ... arbeidsgiverne her opptrer i en profesjonell rolle og at kravet om anonymisering vil bli opprettholdt. For det andre ønskes det å utvikle

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat møte i NESH 2008-11-10/

 46. Referat fra NESH-møte 29.3.2019

  Referat fra NESH-møte 29.3.2019 Tid: ‎10‎:‎00 - ‎16‎:‎00 Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre ... Fretheim presenterer saken, som blant annet reiser spørsmål om anonymisering av deltakerne. Vedtak: NESH sluttet seg konklusjonen i saksfremlegget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 29.3.2019/

 47. Uttalelse om forskning som innebærer systematisering av taushetsbelagt materiale om mindreårige ofre for menneskehandel (2015/71)

  Uttalelse om forskning som innebærer systematisering av taushetsbelagt materiale om mindreårige ofre for ... drøftet. Flere andre aspekter knyttet til konfidensialitet, anonymisering og hensyn til tredjepart er også berørt i det som fremstår

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning som innebærer systematisering av taushetsbelagt materiale om mindreårige ofre for menneskehandel (2015/71)/

 48. Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323)

  Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323) Den nasjonale forskningsetiske komité ... opplysninger, stilles det dessuten strenge krav til personvern og anonymisering (punkt 4). I dette tilfellet vil alle som sender inn spørsmål

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323)/

 49. Referat fra møte NEM 2011-03-07

  journalen pasienten gir innsynsrett til samt dato for sletting/anonymisering av grunnlagsdata. Det ble dessuten satt som vilkår at studien ... hvilke deler av journal det gis innsyn i. Tidspunkt for anonymisering eller sletting av data utsettes til 31.12.16. Klagesak 3/2011:

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte NEM 2011-03-07/

 50. Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

  antallet drapssaker det forskes på er høyt, bidrar til reell anonymisering av materialet ved publisering, og dette reduserer krenkelsen ... for gjenkjennelse. NEM stiller et absolutt krav om full anonymisering i det publiserte materialet, og dette må reflekteres i et

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer/