Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. REK behandling REK behandlet søknaden første gang i møte 25.10.18: Komiteen ... vurdering av en ekstern sakkyndig. Prosjektleder meldte tilbake til REK, men komiteen var fortsatt usikker på om prosjektet var å anse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 2. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest), som vurderte at den kvalitative delen var «samfunnsvitenskapelig ... «samfunnsvitenskapelig forskning». Slike prosjekter realitetsbehandles ikke av REK, og får dermed ingen forskningsetisk vurdering der, da prosjektene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 3. Ledig stilling som sekretariatsleder

  Ledig stilling som sekretariatsleder Vår kollega skal ta fatt på nye utfordringer, og vi har dermed ... regionale forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag (REK) Bidra til å videreutvikle en kompetent, effektiv og brukerorientert

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Ledig stilling som sekretariatsleder/

 4. Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress

  stress NEM 2019/114 REK Vest 2019/31 Klagesak Halvor Sommerfelt  Klage på vedtak av 19.02.2019 hvor REK Vest avslo søknad om ... Prosjektleder søkte opprinnelig om godkjenning av understudie, men Rek fant at prosjektet startet i 2017 og vurderte derfor søknaden

  /Søk i NEMs vedtak/Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress/

 5. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  Tricuspidalkirurgi ved Haukeland NEM 2019/115 REK Vest 2018/2391 Klagesak Solveig Kolseth Klage på vedtak av 04.02.2019. Prosjektleder ... taushetsplikten for 60-80 personer som ble operert i tiden 2007-2018. REK Vest la til grunn at prosjektet ville gi ny kunnskap om sykdom

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 6. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  tarmsykdom NEM 2019/151 REK Sør-øst C 2018/2252 Klagesak Egil Johnson Klage på vedtak av 06.02.2019 hvor REK Sør-øst C avslo søknad ... ulcerøs kolitt og Crohns sykdom har anti- inflammatorisk effekt. REK vektlegger at materialet er oppbevart utover frist for destruering

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 7. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  helse NEM 2019/116 REK Sør-øst C 2018/771 Klagesak Marianne Martinsen Klage på vedtak av 08.03.2019 hvor REK Sør-øst C godkjente ... for på den måten å forsøke å oppfylle kravet til anonymitet. REK fant at kartleggingsloggen fortsatt måtte regnes som indirekte

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 8. Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)

  kranspulsårer (CTO) NEM 2019/109 REK Nord 2018/1967 Klagesak Thor Trovik Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Nord ikke godkjente studien ... imøtegikk REK og sakkyndiges innsigelser. Prosjektet er godkjent i Danmark og inklusjon av pasienter startet oktober 2018. REK har vurdert

  /Søk i NEMs vedtak/Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)/

 9. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  2019/100 REK Sør-øst D 2018/2560 Klagesak Ingrid Oftebro og Lene Bergendal Solberg Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Sør-øst ... den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket med begrunnelse i at REK ikke har den nødvendige hjemmel i lov

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 10. Vil bidra til å redde liv med ny app

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning til å teste metoden på nyfødte i Tanzania, Nepal ... kan gjøres innenfor helseforskningslovens rammer (…)», fastslo REK i sitt vedtak. Søknaden ble godkjent under forutsetning at begge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 11. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), skal også legges ved. Søknaden går først gjennom to runder ... års erfaring både fra Regionale etiske komiteer for medisin (REK) og forskningsetisk utvalg ved UiO, som hun leder. I tillegg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 12. Fake it till you make it?

  Fake it till you make it? Historien om bioteknologiselskapet Theranos viser skyggesiden av Silicon Valleys mantraom ... virkelighet. Tekst: Hege Cathrine Finholt, PhD, seniorrådgiver i REK sør-øst Da hun var 19 år gammel, sluttet Elisabeth Holmes på

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Fake it till you make it?/

 13. Storfellesmøtet 2019

  Årets Storfellesmøte for NEM/REK avholdes på Hell 16.-17. oktober. Tema er fremtidens forskningsetiske utfordringer. Storfellesmøtet ... Påmeldingsfrist er 22. august. For spørsmål om arrangementet, kontakt REK-NEM-koordinator Brittelise Bakstad.   

  /Aktuelt/Storfellesmøtet 2019/

 14. EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction.

  satisfaction. NEM 2019/91 REK SØR-ØST C 2018/2252 Klagesak Øistein Hovde Klage på vedtak av 19.12.2019 hvor REK sør-øst C vurderte ... vurderer derfor at prosjektet vil gi ny kunnskap om helse og sykdom. REK vurderte klagen, men oppnådde ikke konsensus på spørsmålet om

  /Søk i NEMs vedtak/EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction./

 15. Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

  Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo NEM 2019/99 REK SØR-ØST D 2018/2559 Klagesak Ingrid Oftebro og Lene Bergendal Solberg ... Personvernforordningen art.14 Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK sør-øst D godkjente studien, men stilte vilkår bl.a. om innhenting

  /Søk i NEMs vedtak/Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo/

 16. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  i februar et utkast til veileder til sekretariatslederforum i REK (SLF). SLF hadde omfattende kommentarer som berører de fleste ... hensikten med veilederen eller et mål for NEMs veiledning av REK. Målgruppen for veilederen skal være de regionale komiteene,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 17. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  vurdert av REK i 1999. Med tanke på nye regler for personvern sommeren 2018 ble veileder etter en telefonisk henvendelse til REK Vest ... Vest i juni 2018 anbefalt å sende en søknad til REK for vurdering. På denne bakgrunn søker en om bruk av registerdata fra Tanzania

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 18. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsetiske komiteene trenger mer kompetanse på dette feltet. REK har allerede prosjekter til vurdering der stordata-problemstillinger

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 19. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  fødsler NEM 2019/50 REK Sør-øst 2018/2316 Klagesak William Denault Klage på vedtak av 05.12.18 hvor REK sør-øst D avslo søknaden ... påklagde vedtaket og leverte oppdatert protokoll den 21.1.19. REK vurderte klagen og fant at den nye protokollen ga noen nye momenter

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 20. FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre

  taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre NEM 2019/21 REK VEST 2018/1793 Klagesak Grethe Tell Helseforskningsloven §2 ... §5  Helsepersonelloven §29 Klage på vedtak av 20.11.2018 hvor REK Vest avviste søknaden med begrunnelse i at dispensasjon fra taushetsplikt

  /Søk i NEMs vedtak/FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre/

 21. Fremtidsutsikter

  koordinering av det regionale komitésystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Oppgaven måtte ... koordinators overgang til annen jobb og nødvendig rolleavklaring med REK. Ny koordinator har nå kommet meget godt i gang med arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Fremtidsutsikter/

 22. Årets aktiviteter

  mot forskere og forskningsinstitusjonene, NEM i samarbeid med REK. (planlagt ferdigstilt, inklusiv engelsk oversettelse april 2019) ... samarbeidet med REK-systemet vært tett. Storfellesmøtet ble arrangert i oktober 2018 i regi av NEM/FEK og i nært samarbeid med REK Sør-øst

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 23. Årsrapport 2018

  Årsrapport 2018 Forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også laste ... meldte vi avvik når det gjaldt koordinatorfunksjonen mellom NEM og REK. Denne funksjonen lå også nede i deler av 2018. Stillingen er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/

 24. Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

  FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) NEM, 2019/356. REK sør-øst A Klagesak Anne Landheim Klage på vedtak av 12.09 ... hentet fra helseforetakenes journalsystem og kommunale vedtak. REK innvilget ikke dispensasjon fra taushetsplikten med begrunnelse

  /Søk i NEMs vedtak/Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)/

 25. Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt

  Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt NEM 2019/5, REK sør-øst B 2018/1040 Klagesak Johan Ræder Klage på vedtak av 02.7.18 Prosjektet ... gjennomgår planlagte keisersnitt og ble først behandlet på møte i REK sør-øst B den 6.6.18. Komiteen mente at ettersom aktuelle deltakere

  /Søk i NEMs vedtak/Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt/

 26. Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)

  utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac) NEM 2018/390, REK sør-øst B. 2017/1533 Klagesak Anne Bjørnebye Vik Klage på ... forbedre opplevelse av symptomer. Prosjektet ble behandlet i REK sør-øst B første gang 20.09.17 etter søknad om forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)/

 27. Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania

  av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania NEM 2018/354, REK vest 2018/1530 Klagesak Anne Kjersti Daltveit Klage på vedtak ... nyfødthelse bland HIV infiserte i Tanzania, og ble behandlet av REK Vest den 14.8.2018. Søknaden omhandlet fortsatt bruk av data

  /Søk i NEMs vedtak/Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania/

 28. Referat fra NESH-møte 6.2.2019

  sakene omhandler prosjekter som etter avvisning eller avslag i REK, bes oversendes NESH. Dette er uryddig og skaper uklarheter og ... misforståelser for forskerne. NESH avventer den kommende redegjørelsen fra REK/NEM om helseforskningslovens virkeområde og vil i den sammenheng

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 6.2.2019/

 29. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  døgnopphold NEM 2019/30, REK midt 2018/635 Klagesak Hanne Gro Wenzel Prosjektet ble behandlet av REK Midt første gang 25.4.18 ... samtykke til at deres helseopplysninger blir brukt i forskning.  REK godkjente prosjektet, men stilte som vilkår at det ble innhentet

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 30. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  veilederen og sender den så på høring til Sekretariatslederforum i REK. BS15 Møtedatoer 2019 Komiteen bestemmer følgende møtedager for ... tydelighet i avklaringene rundt fremleggelsesplikt for norsk REK for ulike konstellasjoner av internasjonalt samarbeid. NEM ber

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 31. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 32. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 33. Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

  Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft NEM 2018/355, REK sør-øst C 2018/1329 Klagesak Bo Terning Hansen Helsepersonelloven ... Forvaltningsloven § 34 Prosjektet ble behandlet av REK sør-øst A i møte 22.3.18. REK anså prosjektet til å være et helsetjenesteprosjekt

  /Søk i NEMs vedtak/Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft/

 34. CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014

  CVDNOR-Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014 NEM 2018/309, REK vest 2009/861 Klagesak Grethe Tell, Institutt for global helse ... helse og samfunnsmedisin, UiB Prosjektet CVDNOR ble godkjent av REK vest i 2009. I 2012 ble det søkt om en prosjektendring der man

  /Søk i NEMs vedtak/CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014/

 35. Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

  metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn NEM 2018/352, REK sør-øst C 2018/417 Klagesak Anne-Lise Bjørke Monsen Forvaltningsloven ... Forvaltningsloven § 34 annet ledd Søknaden ble første gang behandlet av REK 22.3.18 hvor komiteen utsatte å fatte vedtak idet den fant at

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn/

 36. Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar

  ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar NEM 2018/348, REK sør-øst D 2018/1608 Klagesak Anders Aune og Elisabeth Darj ... nytteverdien for desse populasjonane vurdert som svært stor. REK oppretthaldt avslaget med seks mot to røyster. Saken vert sendt

  /Søk i NEMs vedtak/Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar/

 37. Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)/

 38. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får ... komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ifølge komitéleder i REK sør-øst Knut Engedal var UEVO-studien den første

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 39. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 40. Stipendiaten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men jeg vil kalle meg nybegynner innen feltet da jeg begynte ... intervensjonen ville være bra for helsevesen og pasienter. Da vi søkte REK om etisk godkjenning, skrev de at vi måtte tydeliggjøre veldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Stipendiaten/

 41. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 42. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  gråsonene blir smalere. Hvilke følger vil en dreining få for REKene, søkerne og saksmengden?  Møtet konkluderte med at dokumentet ... sekretariatslederforum i REK (SLF) for innspill Utkast sendes REK-komitéene etter behandling i SLF Innspill fra REK ene Ferdigstillelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 43. Referat møte i NEM 4. september, 2018

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) (og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ... å gjøre det lettere for verten å kvitte seg med infeksjonen. REK-søknaden gjelder den delen av prosjektet hvor det skal testes

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 4. september, 2018/

 44. Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep NEM 2018/281, REK vest 2018/327 Klagesak Grethe Johnsen, Uni Research AS Klage ... for detaljerte helseopplysninger og generelt informasjonsskriv. REK vest opprettholdt avslaget og sendte saken til NEM  NEM støtter

  /Søk i NEMs vedtak/Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep/

 45. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  NEM 2018/333, REK nord 2018/1371 Klagesak Signe Hjelen Stige, Institutt for klinisk psykologi, UIB Klage på REK nords vedtak ... vedtak av 23.8.18, hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås fordi REK mener prosjektet faller utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 46. Selvmords-krise-syndromet

  selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie NEM 2018/334, REK sør-øst D 2018/1037 Klagesak Steinar Krokstad, NTNU Helseforskningsloven ... på REKs vedtak av 13.06.2018 der forhåndsgodkjenning avslås. REK sør-øst D fant at samtykket innhentet i HUNT-prosjektene omfattet formålet

  /Søk i NEMs vedtak/Selvmords-krise-syndromet/

 47. Statement on ethical evaluation in EU-projects (2018/255)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (2018/255)/

 48. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  av denne forskningen er ivaretatt i helseforskningsloven og i REK-systemet, men rapporten legger til grunn en bredere definisjon ... forskerne og hos dem som vurderer prosjektene. I helseforskningen og REK-vurderingen kan det for eksempel være relevant å knytte an til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 49. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  kunne mene fortjente et kollektivt Nei. Det må videre påpekes at REK allerede har både kompetanse til og tradisjon for å kunne håndtere ... kollektivt samtykke må utredes nærmere. Et alternativ er at F.eks. REK nord kan ivareta denne funksjonen. Uansett hvordan man velger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 50. Bakstad, Brittelise

  Brittelise Bakstad Seniorrådgiver. Faglig koordinator for Den nasjonale forskningsetiske komité ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom.no E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom

  /Bakstad, Brittelise/