Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 2. Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

  Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft NEM 2018/355. REK sør-øst C 2018/1329. Klagesak Bo Terning Hansen Kreftregisteret ... Forvaltningsloven § 34 Prosjektet ble behandlet av REK sør-øst A i møte 22.3.18. REK anså prosjektet til å være et helsetjenesteprosjekt

  /Søk i NEMs vedtak/Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft/

 3. CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014

  CVDNOR-Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014 NEM 2018/309. REK vest 2009/861 Klagesak Grethe Tell, Institutt for global helse ...  UIB Forvaltningsloven § 34 Prosjektet CVDNOR ble godkjent av REK vest i 2009. I 2012 ble det søkt om en prosjektendring der man

  /Søk i NEMs vedtak/CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014/

 4. Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

  metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn NEM 2018/352. REK sør-øst C 2018/417. Klagesak Anne-Lise Bjørke Monsen Haukeland ... Forvaltningsloven § 34 annet ledd Søknaden ble første gang behandlet av REK 22.3.18 hvor komiteen utsatte å fatte vedtak idet den fant at

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn/

 5. Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar

  ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar NEM 2018/348. REK sør-øst D 2018/1608 Klagesak Anders Aune og Elisabeth Darj ... nytteverdien for desse populasjonane vurdert som svært stor. REK oppretthaldt avslaget med seks mot to røyster. Saken vert sendt

  /Søk i NEMs vedtak/Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar/

 6. Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)/

 7. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får ... komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ifølge komitéleder i REK sør-øst Knut Engedal var UEVO-studien den første

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 8. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 9. Stipendiaten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men jeg vil kalle meg nybegynner innen feltet da jeg begynte ... intervensjonen ville være bra for helsevesen og pasienter. Da vi søkte REK om etisk godkjenning, skrev de at vi måtte tydeliggjøre veldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Stipendiaten/

 10. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 11. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  gråsonene blir smalere. Hvilke følger vil en dreining få for REKene, søkerne og saksmengden?  Møtet konkluderte med at dokumentet ... sekretariatslederforum i REK (SLF) for innspill Utkast sendes REK-komitéene etter behandling i SLF Innspill fra REK ene Ferdigstillelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 12. Referat møte i NEM 4. september, 2018

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) (og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ... å gjøre det lettere for verten å kvitte seg med infeksjonen. REK-søknaden gjelder den delen av prosjektet hvor det skal testes

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 4. september, 2018/

 13. Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep NEM 2018/281 REK vest 2018/327 Klagesak Grethe Johnsen, Uni Research AS Klage ... for detaljerte helseopplysninger og generelt informasjonsskriv. REK vest opprettholdt avslaget og sendte saken til NEM  NEM støtter

  /Søk i NEMs vedtak/Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep/

 14. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  NEM 2018/333, REK nord 2018/1371 Klagesak Signe Hjelen Stige, Institutt for klinisk psykologi, UIB Klage på REK nords vedtak ... vedtak av 23.8.18, hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås fordi REK mener prosjektet faller utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 15. Selvmords-krise-syndromet

  selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie NEM 2018/334, REK sør-øst D 2018/1037 Klagesak Steinar Krokstad, NTNU Helseforskningsloven ... på REKs vedtak av 13.06.2018 der forhåndsgodkjenning avslås. REK sør-øst D fant at samtykket innhentet i HUNT-prosjektene omfattet formålet

  /Søk i NEMs vedtak/Selvmords-krise-syndromet/

 16. Statement on ethical evaluation in EU-projects (2018/255)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (2018/255)/

 17. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  av denne forskningen er ivaretatt i helseforskningsloven og i REK-systemet, men rapporten legger til grunn en bredere definisjon ... forskerne og hos dem som vurderer prosjektene. I helseforskningen og REK-vurderingen kan det for eksempel være relevant å knytte an til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 18. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  kunne mene fortjente et kollektivt Nei. Det må videre påpekes at REK allerede har både kompetanse til og tradisjon for å kunne håndtere ... kollektivt samtykke må utredes nærmere. Et alternativ er at F.eks. REK nord kan ivareta denne funksjonen. Uansett hvordan man velger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 19. Bakstad, Brittelise

  Brittelise Bakstad Seniorrådgiver. Faglig koordinator for Den nasjonale forskningsetiske komité ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom.no E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom

  /Bakstad, Brittelise/

 20. Referat møte i NEM 21. juni, 2018

  pasientgruppe (150). Samtykke vil bli innhentet. Saksbehandling i REK REK tilrådde prosjektet i juni 2006 med følgende vilkår: Akseptabelt ... samtykke fra disse, men dette avslås av REK. NEM legger til grunn at prosjektet er godkjent av REK. Unntak fra samtykke ble gitt for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 21. juni, 2018/

 21. Tre av fire sykehus mangler redelighetsutvalg

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Hun understreker at forskningsetikken går mye lenger enn de ... avhengig av en forhåndsgodkjenning. Prosjekter som ikke trenger REK-godkjenning, skal også gjennomføres på en etisk ansvarlig måte

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Tre av fire sykehus mangler redelighetsutvalg/

 22. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sier han. Bjerkestrand Lian er enig i at forskningsetikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 23. Kritiske til samisk forskningsveto

  politisert, utdyper Berge Solberg som er nestleder i NEM. Foreslår REK Nord Forslaget til retningslinjer inneholder også krav om medinnflytelse ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Nord får styrket sin kompetanse og dermed kan forvalte et slikt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kritiske til samisk forskningsveto/

 24. Referat møte i NEM 24. mai, 2018

  og planlagt avslutning: 31.7.18. Det var ikke sendt søknad til REK om forhåndsgodkjenning. Da prosjektleder ble klar over at det ... ble det sendt søknad om ettergodkjenning. Denne fikk avslag i REK vest. Avslaget ble påklaget til NEM som tok saken til behandling

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 24. mai, 2018/

 25. Referat møte i NEM 19. april 2018

  Behandlingssaker BS3 Henvendelse fra REK om helseforskningslovens virkeområde Sekretariatslederforum i REK har skrevet brev til NEM der ... Informasjonsskriv og prosedyre for innhenting av samtykke skal godkjennes av REK sør-øst A før prosjektet kan igangsettes. NEMs vedtak er endelig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 19. april 2018/