Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

  brystkreft NEM 2020/104 REK Sør-øst C 14195 Klagesak Jon Amund Kyte Klage på vedtak av 09.12.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... sammenlignet med pasienter som kun blir behandlet med cellegift. REK ga etisk forhåndsgodkjenning til studien i 2016, med oppstart

  /Søk i NEMs vedtak/ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft/

 2. Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020

  Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020 Sted: Zoom (digitalt) Tid: 10.00-12.30 Tilstede: Kjetil ... for webinarer blir: etikerens rolle, genetiske undersøkelser (REK-NEM storfellesmøtet), lansering av Stordatarapporten, institusjonaliseringen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020/

 3. Referat fra møte i NENT 27. mai 2020

  for webinarer blir: etikerens rolle, genetiske undersøkelser (REK-NEM storfellesmøtet), lansering av Stordatarapporten, institusjonaliseringen ... seniorrådgiver i sekretariatet i FEK og faglig koordinator for REK/NEM. Tidligere har hun jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 27. mai 2020/

 4. 14659 CVDNOR - Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014

  1994-2014 NEM 2018/309 REK Vest 14659 Klagesak Grethe S. Tell Klage på vedtak av 27.02.2020 hvor REK ikke tok klagen til følge ... ferdigstille sine analyser. Disse underprosjektene har ikke egne REK godkjennelser, og vil derfor ikke kunne ferdigstilles dersom

  /Søk i NEMs vedtak/14659 CVDNOR - Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014/

 5. Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  ADHD? NEM 2020/75 REK NORD 91790 Klagesak Per Morten Fredriksen Klage på vedtak av 04.03.3030 hvor REK ikke tok klagen til ... forstyrrelser i klasserommet. Søknaden ble første gang behandlet i REK nord sitt møte 13.2.2020. Søknaden ble avslått da komiteen mente

  /Søk i NEMs vedtak/Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?/

 6. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  døgnopphold NEM 2020/65 REK Sør-øst A 64206 Klagesak Silja Myklatun Klage på vedtak av 18.12.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... de aktuelle pasientene. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst A sitt møte 05.12.2019, hvor komiteen ikke ga dispensasjon

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 7. Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi

  hjertekirurgi NEM 2020/64 REK Sør-øst C 2019/659 Klagesak Venny Lise Kvalheim Klage på vedtak av 27.5.19 hvor REK ikke tok klagen til ... pasientjournaler. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst C den 09.05.2019. REK godkjente prosjektet, med vilkår om at det ble

  /Søk i NEMs vedtak/Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi/

 8. AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling

  NEM 2020/63 REK Sør-øst D 54033 Klagesak Oslo Universitetssykehus HF Klage på vedtak av 18.12.2020 hvor REK ikke tok klagen ... NOAF. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst D sitt møte den 04.12.2019. REK behandlet dette som et prosjekt med forskning

  /Søk i NEMs vedtak/AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling/

 9. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  unge NEM 2020/61 REK Sør-øst A 2018/1646 Klagesak Oslo universitetssykehus Klage på vedtak av 04.04.2020 hvor REK ikke tok klagen ... etter barndommen. REK forhåndsgodkjente prosjektet i vedtak av 11.20.2018. Søknaden om endring ble behandlet i REK sør-øst A den 16

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 10. 54 korona-prosjekter hastebehandlet

  komiteene. Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag ... har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker.  Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Nå behandles hastesakene fortløpende

  /Aktuelt/Nyheter/2020/54 korona-prosjekter hastebehandlet/

 11. Aktuelt

  Aktuelt Korte nyheter fra hele verden: Paven med initiativ til etisk kunstig intelligens. Publisering skal ... forskningsetikk (REK). REK har nå innført raskere søknadsløp for korona-relaterte prosjekter. NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 12. Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000

  - 2000 NEM 2019/260 REK Sør-øst D 2019 Klagesak Anne Kveim Lie Klage på vedtak av 15.11.2019 hvor REK ga avslag på dispensasjon ... 1950-1970 og 100 fra perioden 1970- 1990. Prosjektet ble vurdert i REK sør-øst D den 21.08.2019. Komiteen utsatte vedtak i saken, og

  /Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000/

 13. Årets aktiviteter

  medlemmer og ansatte fra REK og NEM til et felles møte - Storfellesmøtet. NEM er hovedarrangør i samråd med REK. Her diskuteres overordnede ... Storfellesmøtet samler hvert år over 100 deltagere. Medlemmer fra både REK og NEM, samt representanter for forskningsetiske komiteer i Sverige

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 14. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Åpen forskning er et viktig tema på den forskningspolitiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 15. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  – Forskningsetikken er særlig viktig nå – Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit ... gjøres. REK har nå innført raskere søknadsløp for prosjekter som omhandler Covid-19, og NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 16. Hurtigbehandling av korona-prosjekter

  Hurtigbehandling av korona-prosjekter Både REK og NEM innfører mulig hastebehandling av COVID-19-prosjekter. Som følge av corona-pandemien ... corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Hurtigbehandling av korona-prosjekter/

 17. Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk

  farmakodynamikk NEM 2019/259 REK Sør-øst D 11043(2019/323) Klagesak Waleed Ghanima Klage på vedtak av 19.08.19 hvor REK ikke tok klagen ... første del av tynntarmen. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst D sitt møte den 20.03.2019, hvor komiteen utsatte å fatte

  /Søk i NEMs vedtak/Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk/

 18. Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

  (BICEPS) NEM 2019/238 REK SØR-ØST 2019/1321 Klagesak Anita Blomfeldt Klage på vedtak av 23.09.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... pasientjournal for pasienter med blodbaneinfeksjon og kreft.    REK ga i opprinnelig vedtak dispensasjon fra taushetsplikt for utlevering

  /Søk i NEMs vedtak/Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)/

 19. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og ... også være snakk om å samarbeide med relevante aktører som NSD og REK, for å tydeliggjøre forskjellen mellom etikk og juss. Hvilket

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 20. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  nedsettes en arbeidsgruppe. Camilla kan hjelpe til med koordinering.  REK har ikke avgjort om de vil avgi høringssvar.  Konklusjon: Camilla ... at alle prosjekter får en vurdering. Hvis de ikke vurderes av REK, får de en Helsedataservice—vurdering.   Samtidig kan det føre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 21. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  medulloblastom NEM 2019/207 REK Midt 2016/1589 Klagesak Anne Vestli Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge ... annen gruppe. Utfallsmål er også her hendelsesfri overlevelse. REK avslo søknaden med begrunnelse i at kravet til informert samtykke

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 22. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  presenterte program og planer for storfellesmøtet (årsmøte for REK og NEM). Standal orienterte om NOU for ny forvaltningslov og ... bioteknologiloven  Komiteen diskuterte fremlagte forslag til uttalelse fra REK og NEM. Bakstad ferdigstiller uttalelsen.  BS 6 Tilgjengeliggjøring

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 23. Vurdering ang. henvendelse om akademisk frihet og før var-prinsippet

  ved et forskningsinstitutt Omhandler negative miljøeffekter (rekedød) ved bruk av hydrogenperoksid i relativt lave konsentrasjoner ... f.eks. avhenge av (ulike) næringsinteresser (oppdrett vs. rekefiskere). Dette taler for at flere aktører bør delta i vurderinger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vurdering ang. henvendelse om akademisk frihet og før var-prinsippet/

 24. Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol

  for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge (REK Sør-øst) og er professor II ved Det teologiske fakultet ved UiO ... hypotetisk problemstilling. – Jeg har opplevd, særlig da jeg var i REK, anonyme forskere som har ringt bare for å fortelle meg at de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol/

 25. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/