Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

  FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) NEM, 2019/356. REK sør-øst A Klagesak Anne Landheim Helsepersonelloven § 29 ... hentet fra helseforetakenes journalsystem og kommunale vedtak. REK innvilget ikke dispensasjon fra taushetsplikten med begrunnelse

  /Søk i NEMs vedtak/Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)/

 2. Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt

  Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt NEM 2019/5, REK sør-øst B 2018/1040 Klagesak Johan Ræder Forvaltningsloven §34 Klage ... gjennomgår planlagte keisersnitt og ble først behandlet på møte i REK sør-øst B den 6.6.18. Komiteen mente at ettersom aktuelle deltakere

  /Søk i NEMs vedtak/Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt/

 3. Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)

  utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac) NEM 2018/390, REK sør-øst B. 2017/1533 Klagesak Anne Bjørnebye Vik Klage på ... forbedre opplevelse av symptomer. Prosjektet ble behandlet i REK sør-øst B første gang 20.09.17 etter søknad om forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)/

 4. Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania

  av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania NEM 2018/354, REK vest 2018/1530 Klagesak Anne Kjersti Daltveit Forvaltningsloven ... nyfødthelse bland HIV infiserte i Tanzania, og ble behandlet av REK Vest den 14.8.2018. Søknaden omhandlet fortsatt bruk av data

  /Søk i NEMs vedtak/Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania/

 5. Referat fra NESH-møte 6.2.2019

  sakene omhandler prosjekter som etter avvisning eller avslag i REK, bes oversendes NESH. Dette er uryddig og skaper uklarheter og ... misforståelser for forskerne. NESH avventer den kommende redegjørelsen fra REK/NEM om helseforskningslovens virkeområde og vil i den sammenheng

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 6.2.2019/

 6. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  NEM 2019/30, REK midt 2018/635 Klagesak Hanne Gro Wenzel Forvaltningsloven §34 Prosjektet ble behandlet av REK Midt første ... samtykke til at deres helseopplysninger blir brukt i forskning.  REK godkjente prosjektet, men stilte som vilkår at det ble innhentet

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 7. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  veilederen og sender den så på høring til Sekretariatslederforum i REK. BS15 Møtedatoer 2019 Komiteen bestemmer følgende møtedager for ... tydelighet i avklaringene rundt fremleggelsesplikt for norsk REK for ulike konstellasjoner av internasjonalt samarbeid. NEM ber

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 8. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 9. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 10. Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

  Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft NEM 2018/355, REK sør-øst C 2018/1329 Klagesak Bo Terning Hansen Helsepersonelloven ... Forvaltningsloven § 34 Prosjektet ble behandlet av REK sør-øst A i møte 22.3.18. REK anså prosjektet til å være et helsetjenesteprosjekt

  /Søk i NEMs vedtak/Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft/

 11. CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014

  CVDNOR-Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014 NEM 2018/309, REK vest 2009/861 Klagesak Grethe Tell, Institutt for global helse ...  UiB Forvaltningsloven § 34 Prosjektet CVDNOR ble godkjent av REK vest i 2009. I 2012 ble det søkt om en prosjektendring der man

  /Søk i NEMs vedtak/CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014/

 12. Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

  metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn NEM 2018/352, REK sør-øst C 2018/417 Klagesak Anne-Lise Bjørke Monsen Forvaltningsloven ... Forvaltningsloven § 34 annet ledd Søknaden ble første gang behandlet av REK 22.3.18 hvor komiteen utsatte å fatte vedtak idet den fant at

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn/

 13. Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar

  ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar NEM 2018/348, REK sør-øst D 2018/1608 Klagesak Anders Aune og Elisabeth Darj ... nytteverdien for desse populasjonane vurdert som svært stor. REK oppretthaldt avslaget med seks mot to røyster. Saken vert sendt

  /Søk i NEMs vedtak/Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar/

 14. Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)/

 15. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får ... komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ifølge komitéleder i REK sør-øst Knut Engedal var UEVO-studien den første

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 16. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 17. Stipendiaten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men jeg vil kalle meg nybegynner innen feltet da jeg begynte ... intervensjonen ville være bra for helsevesen og pasienter. Da vi søkte REK om etisk godkjenning, skrev de at vi måtte tydeliggjøre veldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Stipendiaten/

 18. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 19. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  gråsonene blir smalere. Hvilke følger vil en dreining få for REKene, søkerne og saksmengden?  Møtet konkluderte med at dokumentet ... sekretariatslederforum i REK (SLF) for innspill Utkast sendes REK-komitéene etter behandling i SLF Innspill fra REK ene Ferdigstillelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 20. Referat møte i NEM 4. september, 2018

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) (og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ... å gjøre det lettere for verten å kvitte seg med infeksjonen. REK-søknaden gjelder den delen av prosjektet hvor det skal testes

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 4. september, 2018/

 21. Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep NEM 2018/281, REK vest 2018/327 Klagesak Grethe Johnsen, Uni Research AS Klage ... for detaljerte helseopplysninger og generelt informasjonsskriv. REK vest opprettholdt avslaget og sendte saken til NEM  NEM støtter

  /Søk i NEMs vedtak/Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep/

 22. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  NEM 2018/333, REK nord 2018/1371 Klagesak Signe Hjelen Stige, Institutt for klinisk psykologi, UIB Klage på REK nords vedtak ... vedtak av 23.8.18, hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås fordi REK mener prosjektet faller utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 23. Selvmords-krise-syndromet

  selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie NEM 2018/334, REK sør-øst D 2018/1037 Klagesak Steinar Krokstad, NTNU Helseforskningsloven ... på REKs vedtak av 13.06.2018 der forhåndsgodkjenning avslås. REK sør-øst D fant at samtykket innhentet i HUNT-prosjektene omfattet formålet

  /Søk i NEMs vedtak/Selvmords-krise-syndromet/

 24. Statement on ethical evaluation in EU-projects (2018/255)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (2018/255)/

 25. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  av denne forskningen er ivaretatt i helseforskningsloven og i REK-systemet, men rapporten legger til grunn en bredere definisjon ... forskerne og hos dem som vurderer prosjektene. I helseforskningen og REK-vurderingen kan det for eksempel være relevant å knytte an til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/