Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sier han. Bjerkestrand Lian er enig i at forskningsetikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 2. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 3. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 4. - Lovverket håndterer genforskning godt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og NEM. Les arbeidsgruppens notat her - Formålet har vært å ... prosjekter. Hovedprinsippet om en postkasse og helhetsvurdering i REK bør også gjelde genetiske studier, forklarer Hølen. Utilsiktede

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 5. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – noen ganger også fra Datatilsynet. Dette er et forsinkende ... Forslaget om å avvikle kravet om etisk forhåndsgodkjenning fra REK er imidlertid kontroversielt. Høringsrunden er nylig avsluttet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 6. – Integritet i forskningen er alles ansvar

  – Integritet i forskningen er alles ansvar Det holder ikke at forskningen er fri for fusk, den må ha verdi for ... – Foruten å sikre at forskningen vi publiserer, er vurdert av REK og personvernombud, forholder vi oss til de bredere spørsmålene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Integritet i forskningen er alles ansvar/

 7. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk ... forvaltning. Formålet er å bidra til forutsigbar og ensartet praksis i REK-systemet og bidra til etisk og juridisk forsvarlig behandling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 8. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer ... kvalitetssikre valgene som må gjøres under prosjektets gang. Siden REK sitt mandat først og fremst er knyttet til forhåndsgodkjenning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 9. 2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?

  tilbake genetiske opplysninger. I slike tilfeller må fremdeles REK vurdere om nye prosjekter er forskningsetisk forsvarlig, og her ... gjennomføres uten å innhente nytt samtykke eller tilby tilbakemelding. REK må også vurdere om et tidligere samtykke er gyldig, herunder

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?/

 10. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? ... legemiddelutprøvinger under den etiske lupen Etikk & mandariner: Julemøte i REK Sør Verktøykasse: Kasuistikk Klar sammenheng mellom hjerneforskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 11. 2004-3

  2004-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Fremtiden er her, men vet vi nok om den? Vanskelige valg i mulighetens tid Hva er kliniske etikkomiteer? ... som stenger? Avslag til besvær Kant på dagsorden Vaktskifte i REK Sør En underkjent doktorgrad

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/

 12. 2016-3

  2016-3 I dette nummeret kan du lese om alt fra endringer i forskningsetikkloven til kunstige hjerter drevet av plutonium. Forskere ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/

 13. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 14. 3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren

  3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren Hvis man gir tilbakemelding ... forskerne i årtier fremover kommer til å utforske i konkrete REK-behandlede forskningsprosjekter. Folk har blitt gentestet, men

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren/

 15. 4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser

  lenge informasjonen er personentydig. For biologisk materiale må REK vurdere hvorvidt prosjektet medfører analyser som innebærer at ... re-identifisering. All forskning på genomsekvenser vil kreve REK-godkjenning, selv om det ikke foreligger noen koblingsnøkkel

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser/

 16. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  området det er registrert størst uenighet mellom forskere og REK-systemet, endog slik at det er blitt gjenstand for publisering ... kravet om skriftlig informasjon må imidlertid begrunnes godt, og REK må forsikre seg om at forskerens alternative tilnærming til informantene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 17. 6. Risiko og gevinster for informantene

  kan de ikke gjøres til gjenstand for en forhåndsvurdering i REK. REK bør imidlertid vurdere om forskeren har en relevant og tilstrekkelig ... situasjoner og temaer som prosjektet omfatter. I tillegg kan REK i sin vurdering av forskningsansvarliges egnethet forsikre seg

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 18. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene ... etablerte forskere. Om slike rutiner er på plass, vil være noe av det REK vurderer når forskningsansvarlige institusjoner skal godkjennes

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 19. A Multi-Center Open-Label Phase I/II Study of BGB324 in Combination with Erlotinib in Patients with Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer

  Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer NEM 2018/4. REK vest 2017/1192 Klagesak Murray Yule, forskningsansvarlig BerGenBio ... Tyskland, USA og Norge. Saksbehandling i REK Prosjektsøknad ble behandlet av REK vest på møtet 16.8.17. Selv om ingen norske

  /Søk i NEMs vedtak/A Multi-Center Open-Label Phase I/II Study of BGB324 in Combination with Erlotinib in Patients with Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer/

 20. Å vite eller ikke vite…

  forskere og de regionale etiske komiteene (REK) som godkjenner forskningen. Det var REK som i 2014 tok initiativ til å utarbeide ... til å harmonisere behandlingen av genetiske prosjekter i de sju REK'ene, og dermed også gi bedre forutsigbarhet for forskere. – Etikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 21. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom NEM 2016/130,REK sør-øst A 2015/2424 Klagesak Ole Andre Solbakken, Psykologisk ... ungdom på akuttavdeling. Prosjektet ble første gang fremlagt for REK ved søknad om prosjektet «Affektintegrasjon og psykiske vansker

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/

 22. Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn

  Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn NEM 2010/121, REK sør-øst C 2010/392 Klagesak Henrik Holmstrøm, Oslo universitetssykehus ... kombinert med journalgjennomgang. Saken gjelder klage på vedtak i REK Sør Øst C der det stilles som vilkår for godkjenning av forskningsprosjektet

  /Søk i NEMs vedtak/Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn/

 23. Akutte brystsmerter på legevakt

  Akutte brystsmerter på legevakt NEM 2010/162, REK vest 2010/1499 Klagesak Steinar Hunskår, Universitetet i Bergen, Institutt ... Hunskår, Universitetet i Bergen, datert 27.05.2010 og behandlet av REK Vest i møte 17.06.2010. Søknaden ble da avvist av komiteen som

  /Søk i NEMs vedtak/Akutte brystsmerter på legevakt/

 24. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  utføres i ikke-akutte situasjoner. • Prosjektet er tilrådd av REK spesifikt for akuttsituasjoner. • Tidligere relevante og kjente ... henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK) og tar sikte på å gi veiledning og konkrete anbefalinger.  

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 25. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har et generelt spørsmål om interessekonflikter. - Forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 26. Anmodning om gjenopptak av sak vedrørende tilrådning om fullføring av prosjekter/ studier

  ernæringsprosjektet, påpekes det at prosjektet var tilrådd av REK, og godkjent av Datatilsynet med dets første prosjektleder. En ... En senere endring av prosjektleder ble også godkjent av REK. Det ble søkt Datatilsynet om en utvidelse av prosjektets tidsramme

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Anmodning om gjenopptak av sak vedrørende tilrådning om fullføring av prosjekter/ studier/

 27. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 28. Åpent møte: Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forutsigbarhet for forskere et rammeverk for hvordan genetisk ... av retningslinjene og debatt! Innlegg ved: NEM - Berge Solberg REK Midt - Hilde Eikemo HUNT/Biobank Norge/NTNU - Kristian Hveem

  /Aktuelt/Åpent møte: Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?/

 29. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 30. Årets aktiviteter

  mot forskere og forskningsinstitusjonene, NEM i samarbeid med REK. (planlagt ferdigstilt, inklusiv engelsk oversettelse april 2019) ... samarbeidet med REK-systemet vært tett. Storfellesmøtet ble arrangert i oktober 2018 i regi av NEM/FEK og i nært samarbeid med REK Sør-øst

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 31. Årets aktiviteter og resultater

  Det er ment at noen flere saker med dette skal behandles av REK. Virksomhetsleder vurderer at FEK også i 2017 lyktes med å innfri ... kvarlevor». Utvalget har vært i dialog med NTNU, Vitenskapsmuseet og REK Midt angående utstillingen Body Worlds Vital, og utvalgsleder

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 32. Årets aktiviteter og resultater

  OECD-ekspertgruppe om Big Data. Sekretariatsleder i NEM og koordinator for NEM/REK har drevet erfaringsutveksling og arbeid for å effektivisere ... i de syv REK-ene, ansvar for opplæring av og kompetanse-økning for REK-medlemmer, samt ledelsen av fellesmøter for REK/NEM.  NESTE:

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2014/Årets aktiviteter og resultater/

 33. Årets aktiviteter og resultater

  forvaltningen. Arbeidet har blitt gjennomført i samarbeid med REK, og det har vært holdt flere dialogmøter med Helsedirektoratet ... lavinntektsland. Arbeidet skal gjøres i samarbeid mellom NEM og REK. Publikasjoner Som bidrag til en bredere samfunnsdebatt om forskningsetikk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årets aktiviteter og resultater/

 34. Årets aktiviteter og resultater

  2015. Først ble det opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra REK og NEM som lagde et saksnotat. Dette ble deretter bearbeidet ... utarbeide slik forskrift. En arbeidsgruppe med medlemmer fra REK og NEM har utredet saksfeltet og skal i løpet av våren 2016 sende

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 35. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i 2007. Bare 4 % ble til slutt frarådd. Godt over halvparten ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 36. Årsrapport 2012

  Årsrapport 2012 Forord De nasjonale forskningsetiske komiteer har hatt en noe uklar forvaltningsmessig ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) rundt i landet. Det ble derfor opprettet en ny stilling i sekretariatet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/

 37. Årsrapport 2013

  årsmelding for 2013 som er sendt KD. 6. Vedtak i klagesaker fra REK har høg kvalitet og fattes innen rimelig tid. NEM har avholdt ... seniorrådgiver i fast stilling som skal koordinere arbeidet til REK/NEM, blant annet ved å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2013/

 38. Årsrapport 2017

  Årsrapport 2017 Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Årsrapporten består ... alvorlighet og sannsynlighet. Koordineringsfunksjonen mellom NEM og REK har blitt nedprioritert i 2017 pga. nødvendige rolleavklaringer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/

 39. Årsrapport 2018

  Årsrapport 2018 Forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også laste ... meldte vi avvik når det gjaldt koordinatorfunksjonen mellom NEM og REK. Denne funksjonen lå også nede i deler av 2018. Stillingen er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/

 40. Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten

  Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten Styring og kontroll i virksomheten Virksomhetens overordnede ... betydelig overforbruk i forhold til budsjett Koordineringen av REK/NEM medførte vesentlig større utgifter enn budsjettert Vårt bidrag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten/

 41. Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten

  Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten Styring og kontroll i virksomheten Virksomhetens overordnede ... videreutvikling av våre nettsider i 2015. Koordinatorstillingen for REK-systemet har stått ubesatt i noen måneder og resulterer i et

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten/

 42. Autoimmun hemolytisk anemi – en studie av funn hos pasientene og ved laboratorieanalyser

  funn hos pasientene og ved laboratorieanalyser NEM 2011/27, REK vest 2010/1912 Klagesak Tatjana Sundic, Haugesund sjukehus ... forhåndsgodkjenning avvises. Saken gjelder krav om at en studie som REK Vest anså som et kvalitetssikringsprosjekt, må anses som et

  /Søk i NEMs vedtak/Autoimmun hemolytisk anemi – en studie av funn hos pasientene og ved laboratorieanalyser/

 43. Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”

  2010/121) Brevet som PDF-fil (0,6 MB) Saken gjelder klage på vedtak i REK Sør Øst C der det stilles som vilkår for godkjenning av forskningsprosjektet ... lite at ethvert frafall vil være betydelig. REKs begrunnelse REK viser til at samtykke er hovedregelen i helseforskningsloven

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”/

 44. Avgjørelse i klagesak: ”Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien”

  (Saksnr 2010/152) Klage vedrørende vilkår for prosjekt fastsatt av REK Sør-Øst A. Hele brevet som PDF-fil (0,9 MB) Saken gjelder et ... forlengelse av registeret til 2022. Klagen gjelder vilkår fastsatt av REK Sør Øst A om at deltakerne skal informeres om prosjektene og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien”/

 45. Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

  Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv NEM 2016/84, REK sør-øst B 2015/1257 Klagesak Ole Røgeberg, Frischsenteret ... hele den norske befolkningen. Søknaden ble først behandlet av REK på møte 19.8.15. I sitt brev datert 11.9.15, skrev komiteen at

  /Søk i NEMs vedtak/Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv/

 46. Avvenning - til hvilken pris?

  ville det være nyttig for mange. Prosjektet ble godkjent av REK og øvrige myndigheter. – Vi fikk inkludert 75 personer, som i ... spurte meg selv igjen om dette prosjektet var godt nok. - Skulle REK stoppet prosjektet? - Jeg vet ikke – de skulle gjort et grundigere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Avvenning - til hvilken pris?/

 47. Bakgrunn

  henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK). Bakgrunn Innledning Standardkravet for å inkludere personer ... henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK). Forskningsetiske betraktninger Det kan reises spørsmål om det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 48. Bakstad, Brittelise

  Brittelise Bakstad Seniorrådgiver. Faglig koordinator for Den nasjonale forskningsetiske komité ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom.no E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom

  /Bakstad, Brittelise/

 49. Barn og unge må få bestemme mer

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) et møte, Storfellesmøtet. Fast programpost er at REK'ene legger frem saker til felles diskusjon ... Selvbestemmelsesrett I etterkant av Storfellesmøtet mottok NEM et brev fra REK sør-øst med nærmere utredning av problemstillingen. Der argumenteres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 50. Bedre opplæring skal sikre enhetlig forvaltning av Helseforskningsloven

  innføringskurset for nye og gamle REK-medlemmer. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er hjemlet i forskningsetikkloven ... fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forsking. REK gjør en vurdering av om forskningen blir drevet forsvarlig. I

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Komité for medisin og helsefag/Koordinering og kvalitetssikring av REKs arbeid/Bedre opplæring skal sikre enhetlig forvaltning av Helseforskningsloven/

 51. Behandling av type 2-diabetikere med tidligere kardiovaskulær sykdom

  mellitus som har utilstrekkelig glykemisk kontroll NEM 2015/248, REK sør-øst C 2010/3011 Klagesak Sigrun Halvorsen, Oslo universitetssykehus ... godkjent av REK i 2010, etterfulgt av diverse endringsmeldinger blant annet vedrørende informasjon om mulige bivirkninger. REK sør-øst

  /Søk i NEMs vedtak/Behandling av type 2-diabetikere med tidligere kardiovaskulær sykdom/

 52. Behandlingseffekt av BNP hos pasienter med dårlig regulert blodtrykk

  BNP hos pasienter med dårlig regulert blodtrykk NEM 2017/282, REK sør-øst C 2015/711 Klagesak Hasse Khiabani Zaré, Oslo universitetssykehus ... Helseforskningsloven (2008) § 5. Klage på REKs vedtak av 24.08.2017 der REK avviser søknad om utvidet dispensasjon fra taushetsplikt.  Stikkord:

  /Søk i NEMs vedtak/Behandlingseffekt av BNP hos pasienter med dårlig regulert blodtrykk/

 53. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  en veiledning om emnet. - Den er tenkt som et hjelpemiddel for REK i prosjektvurderingen, samtidig som den vil gi nyttig informasjon ... til forskermiljøene, forklarer Beate Hovland, leder i NEM. - REK må være seg sitt ansvar bevisst og vurdere ethvert spørsmål om

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 54. Betaling til forskningsdeltakere

  Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og setter en rekke kriterier for når betaling til forsøkspersoner

  /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /

 55. Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat

  individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat NEM 2015/369, REK sør-øst A 2015/659 Klagesak Espen Molden. Senter for psykofarmakologi ... forskningsreservasjonsregister. Søknaden ble først behandlet av REK Sør-Øst A 7.5.15. REK godkjente prosjektet, men satte som vilkår at det

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat/

 56. Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling

  variasjon knyttet til metylfenidat behandling NEM 2017/310, REK sør-øst C 2016/1224 Klagesak Marianne Kristiansen Kringen ... Helseforskningsloven (2008) § 28 Klage på REKs vedtak av 21.11.2017 hvor REK stiller vilkår til søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord: Fremleggelsesplikt

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling/

 57. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  fødsler NEM 2019/50 REK Sør-øst 2018/2316 Klagesak William Denault Klage på vedtak av 05.12.18 hvor REK sør-øst D avslo søknaden ... påklagde vedtaket og leverte oppdatert protokoll den 21.1.19. REK vurderte klagen og fant at den nye protokollen ga noen nye momenter

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 58. Biobank for allergianalyser

  Biobank for allergianalyser NEM 2016/272, REK vest 2016/577 Klagesak Torun Apelseth, Haukeland universitetssykehus. Helseforskningsloven ... generell biobank ble godkjent med vilkår i møte den 21.4.16. REK vest anså søknad om opprettelse av generell forskningsbiobank

  /Søk i NEMs vedtak/Biobank for allergianalyser/

 59. Biografi om Paal Berg

  Biografi om Paal Berg NEM 2011/20, REK sør-øst D 2010/2100 KLagesak Per E. Hem, Aschehoug forlag. Helsepersonelloven §§ 21 ... forskningsformål inn under REKs kompetanse. Formelt sett skal REK ikke vurdere prosjektet som sådan, men kun om samfunnsnytten

  /Søk i NEMs vedtak/Biografi om Paal Berg/

 60. Blir enklere å avsløre upublisert forskning

  forskningsprosjekter som godkjennes i Regionale etiske komiteer (REK), registreres i den åpne nettdatabasen SPREK. I databasen Cristin ... publikasjoner. "Cristin har nylig begynt å laste inn prosjekter fra REK. Deretter kan forskerne merke av hvilke vitenskapelige artikler

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Blir enklere å avsløre upublisert forskning/

 61. Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt

  Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt NEM 2018/114, REK vest 2017/2499. Klagesak Lars Thomassen, Nevrologisk avdeling ... av 3 år. Saksbehandling i REK Prosjektet ble første gang vurdert av REK vest i møtet 10.1.18. REK avslo søknaden om godkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt/

 62. Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting

  hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting NEM 2012/104, REK sør-øst D 2011/2229 Klagesak Trine Stensrud, Norges Idrettshøyskole ... for alle data. Søknaden ble først vurdert av REK Sør-øst C i møtet 1.12.2011. REK svarte at prosjektet ikke ble vurdert å være

  /Søk i NEMs vedtak/Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting/

 63. Bruk av personopplysninger og humant biologisk materiale innsamlet av politi og påtalemyndigheten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent etablering av forskningsbiobanker og gjennomføring ... forhåndsgodkjenning, behandlingsgrunnlag og opprettelse av forskningsbiobank REK er gitt kompetanse til å forhåndsgodkjenne gjennomføringen av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Bruk av personopplysninger og humant biologisk materiale innsamlet av politi og påtalemyndigheten/

 64. Colon Cancer biobanken (CoCa-banken)

  NEM 2010/224, REK sør-øst B 2009/762 Klagesak Torleiv O. Rognum, Universitetet i Oslo Saken gjelder vedtak i REK Sør-Øst B om ... opplyst om at dataene og materialet i banken var av eldre dato. REK Sør Øst B stilte søknaden i bero i påvente av behandlingen i

  /Søk i NEMs vedtak/Colon Cancer biobanken (CoCa-banken)/

 65. Complex Elbow Injuries

  Complex Elbow Injuries NEM 2018/61, REK sør-øst B 2017/1830 Klagesak Kaare Midtgaard Helseforskningsloven §§ 5 og 9 Klage ... der søknad om ettergodkjenning av prosjektet avslås, ettersom REK ikke kan se at prosjektet har handlet i god tro da det ble gjennomført

  /Søk i NEMs vedtak/Complex Elbow Injuries/

 66. CVDNOR - oppfølging av dødelighet og kreftsykdom, hjerte-/kar og diabetes

  dødelighet og kreftsykdom, hjerte-/kar og diabetes NEM 2012/197, REK vest 2009/825 Klagesak Grete S. Tell, Universitetet i Bergen ... helseregisterloven Vi viser til klage 24. sep. 2012 på vedtak i REK Vest om å avklare forholdet til helseregisterloven hva angår

  /Søk i NEMs vedtak/CVDNOR - oppfølging av dødelighet og kreftsykdom, hjerte-/kar og diabetes/

 67. CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014

  CVDNOR-Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014 NEM 2018/309, REK vest 2009/861 Klagesak Grethe Tell, Institutt for global helse ... helse og samfunnsmedisin, UiB Prosjektet CVDNOR ble godkjent av REK vest i 2009. I 2012 ble det søkt om en prosjektendring der man

  /Søk i NEMs vedtak/CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014/

 68. Dalen, Knut

  Knut Dalen Dalen, Knut Fagleg kompetanse: Eg er psykolog, med professorkompetanse og spesialistkompetanse i klinisk ... måtar vore engasjert i forskingsetikk, mellom anna som medlem i REK og EU-kommisjonen sitt forskingsetiske ekspertpanel. Eg er også

  /Dalen, Knut/

 69. Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale

  Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale Ny lov i Danmark skal gjøre ... forskningsetikk (REK). I helseforskningsloven - med veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet - fritas ikke forsker å søke REK for bruk

  /Aktuelt/Nyheter/Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale/

 70. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra ... flere går også til regional forskningsetisk komité for medisin (REK). Kompetansekravet blir et metodekrav etter min mening. Sårbar

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 71. Debatt

  slik forskning godkjennes av en regional forskningsetisk komité (REK). Begrunnelsen er at denne typen forskning ikke medfører risiko ... er anonyme eller ikke. Avgjørende for fremleggelsesplikt for REK blir dermed for eksempel om det å dele ut et spørreskjema i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Debatt/

 72. Debatten må fram

  økende senere år, sier Kristian Hagestad, leder i REK Sør-Øst A. Leder i REK Sør-Øst A har gjort seg noen tanker om dette med ... problemstillinger det kan reise. REK har en viktig oppgave i så måte - å løfte fram debatten, sier Hagestad. Men alle REK har ikke samme mening

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Debatten må fram/

 73. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken Sids ... (Sudden Infant Death Syndrom) ikke hadde tillatelsene i orden. REK fastslo at forskningsbiobanken var godkjent. Tillatelsen innebærer

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 74. Den ene postkassen og de mange gode hjelperne

  Postkassen har påskriften Den regionale forskningsetiske komité (REK). Denne samlingen av makt og myndighet kan lett feiltolkes dit ... Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, i tillegg til av REK. Datatilsynet har et hovedansvar når det gjelder behandling og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Den ene postkassen og de mange gode hjelperne/

 75. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag - NEM

  helsefaglig forskningsetikk (REK). NEM er i tillegg også klageinstans for prosjekter behandlet i REK. REK vurderer alle konkrete forskningsprosjekter ... fra alle komiteene to ganger i året, Storfellesmøte for hele REK og NEM og ad hoc møter ved behov. Ved siden av uttalelser, rapporter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Hvem er forskningsetiske komiteer?/Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag - NEM/