Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sier han. Bjerkestrand Lian er enig i at forskningsetikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 2. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 3. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – noen ganger også fra Datatilsynet. Dette er et forsinkende ... Forslaget om å avvikle kravet om etisk forhåndsgodkjenning fra REK er imidlertid kontroversielt. Høringsrunden er nylig avsluttet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 4. – Integritet i forskningen er alles ansvar

  – Integritet i forskningen er alles ansvar Det holder ikke at forskningen er fri for fusk, den må ha verdi for ... – Foruten å sikre at forskningen vi publiserer, er vurdert av REK og personvernombud, forholder vi oss til de bredere spørsmålene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Integritet i forskningen er alles ansvar/

 5. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? ... legemiddelutprøvinger under den etiske lupen Etikk & mandariner: Julemøte i REK Sør Verktøykasse: Kasuistikk Klar sammenheng mellom hjerneforskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 6. 2004-3

  2004-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Fremtiden er her, men vet vi nok om den? Vanskelige valg i mulighetens tid Hva er kliniske etikkomiteer? ... som stenger? Avslag til besvær Kant på dagsorden Vaktskifte i REK Sør En underkjent doktorgrad

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/

 7. 2016-3

  2016-3 I dette nummeret kan du lese om alt fra endringer i forskningsetikkloven til kunstige hjerter drevet av plutonium. Forskere ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/

 8. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 9. Å vite eller ikke vite…

  forskere og de regionale etiske komiteene (REK) som godkjenner forskningen. Det var REK som i 2014 tok initiativ til å utarbeide ... til å harmonisere behandlingen av genetiske prosjekter i de sju REK'ene, og dermed også gi bedre forutsigbarhet for forskere. – Etikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 10. Avvenning - til hvilken pris?

  ville det være nyttig for mange. Prosjektet ble godkjent av REK og øvrige myndigheter. – Vi fikk inkludert 75 personer, som i ... spurte meg selv igjen om dette prosjektet var godt nok. - Skulle REK stoppet prosjektet? - Jeg vet ikke – de skulle gjort et grundigere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Avvenning - til hvilken pris?/

 11. Barn og unge må få bestemme mer

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) et møte, Storfellesmøtet. Fast programpost er at REK'ene legger frem saker til felles diskusjon ... Selvbestemmelsesrett I etterkant av Storfellesmøtet mottok NEM et brev fra REK sør-øst med nærmere utredning av problemstillingen. Der argumenteres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 12. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  en veiledning om emnet. - Den er tenkt som et hjelpemiddel for REK i prosjektvurderingen, samtidig som den vil gi nyttig informasjon ... til forskermiljøene, forklarer Beate Hovland, leder i NEM. - REK må være seg sitt ansvar bevisst og vurdere ethvert spørsmål om

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 13. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra ... flere går også til regional forskningsetisk komité for medisin (REK). Kompetansekravet blir et metodekrav etter min mening. Sårbar

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 14. Debatt

  slik forskning godkjennes av en regional forskningsetisk komité (REK). Begrunnelsen er at denne typen forskning ikke medfører risiko ... er anonyme eller ikke. Avgjørende for fremleggelsesplikt for REK blir dermed for eksempel om det å dele ut et spørreskjema i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Debatt/

 15. Debatten må fram

  økende senere år, sier Kristian Hagestad, leder i REK Sør-Øst A. Leder i REK Sør-Øst A har gjort seg noen tanker om dette med ... problemstillinger det kan reise. REK har en viktig oppgave i så måte - å løfte fram debatten, sier Hagestad. Men alle REK har ikke samme mening

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Debatten må fram/

 16. Den ene postkassen og de mange gode hjelperne

  Postkassen har påskriften Den regionale forskningsetiske komité (REK). Denne samlingen av makt og myndighet kan lett feiltolkes dit ... Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, i tillegg til av REK. Datatilsynet har et hovedansvar når det gjelder behandling og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Den ene postkassen og de mange gode hjelperne/

 17. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... forsker og forskningsleder ved NKVTS Har vært nestleder og leder i Rek Sør-Øst B. Ny leder for NEM fra og med i år – Når det gjelder

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 18. Det handler om tillit

  Det handler om tillit Alle er vi tjent med en forskning som har folkets tillit; en forskning som setter menneskeverd ... opprettet myndighetene to nye regionale forskningsetiske komiteer (REK) i 2007. Det så vi som helt nødvendig. Tora Aasland dveler litt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Det handler om tillit/

 19. Det skjøre samtykket

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) og interesserer seg for samtykker i forskningen, og ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), viser at den gjennomsnittlige lengden på slike skriv økte fra

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 20. Eksperimenterte på sultne barn

  Eksperimenterte på sultne barn På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte ... forskningsetisk komite for medisin og helseforskning Midt-Norge (REK Midt) Når man unnlater å gi beste tilgjengelige behandling til

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 21. Én søknad til én portal

  Regional komité for medisinsk- og helsefaglig forsknings-etikk (REK); av og til også fra andre myndigheter. I og med at prosjektene ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I denne databasen, populært kalt SPREK-portalen, er alle prosjekt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Én søknad til én portal/

 22. Et skjønnsspørsmål

  Et skjønnsspørsmål - Bruk av skjønn er det eneste som kan plukke opp de tilsynelatende små ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge (REK sør-øst) og en av bidragsyterne i boka «Etisk skjønn i forskning»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/Et skjønnsspørsmål/

 23. Etikk i fremmed landskap

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan det være utfordrende å vurdere etiske problemstillinger ... annerledes enn her hjemme. – Da jeg startet opp som forsker, hadde REK-ene veldig lite kunnskap om lavinntektsland, forteller Johanne

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Etikk i fremmed landskap/

 24. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), skal også legges ved. Søknaden går først gjennom to runder ... års erfaring både fra Regionale etiske komiteer for medisin (REK) og forskningsetisk utvalg ved UiO, som hun leder. I tillegg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 25. Etikkomiteer vil bort fra fakultetene

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres ... søknadsprosessene bli påvirket av hvem de ansatte og medlemmene i REK treffer i gangene og hvor lønnsslippen deres kommer fra? Komiteene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Etikkomiteer vil bort fra fakultetene/

 26. Etikkopplæring satt i system

  nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og REK. – Jeg er glad for den bakgrunnen jeg har fra lignende arbeid ... arbeidet nå i startfasen er en kartlegging av hvordan de ulike REK- komiteene arbeider. Derfra kan vi legge til rette for hvordan

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Etikkopplæring satt i system/

 27. Etterlyser en tøffere tone

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) bør bli mer kritiske i vurderingen av placebostudier, mener ... vitenskapelig nødvendige ved bruk av placebo. Men nettopp derfor må REK arbeide mer med vurderingen av forskningsprosjekter hvor placebo

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Etterlyser en tøffere tone/

 28. Fake it till you make it?

  Fake it till you make it? Historien om bioteknologiselskapet Theranos viser skyggesiden av Silicon Valleys mantraom ... virkelighet. Tekst: Hege Cathrine Finholt, PhD, seniorrådgiver i REK sør-øst Da hun var 19 år gammel, sluttet Elisabeth Holmes på

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Fake it till you make it?/

 29. Fiskerstrandutvalget

  Fiskerstrandutvalget En arbeidsgruppe nedsatt på initiativ fra Bioteknologinemnda har utarbeidet et forslag ... seniorrådgiver, REK Sør-Øst Grethe S. Foss, dr.scient., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda Arvid Heiberg, prof. emeritus, leder REK Sør-Øst

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Fiskerstrandutvalget/

 30. Flere doktorgrader stoppet ved UiO

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). De fleste prosjektene var del av et nylig avsluttet stipendprogram ... granskingsrapporten. Undersøkelsene avdekket at det også manglet REK-godkjenning i enkelte andre prosjekter under andre prosjektledere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Flere doktorgrader stoppet ved UiO/

 31. Forskning – til hvilken pris?

  regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og er godkjent av Datatilsynet. Vi vil nå gjøre det vi kan for ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og og Datatilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet var også

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning – til hvilken pris?/

 32. Forskning på barn blir ikke publisert

  Forskning på barn blir ikke publisert Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter ... Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest. Berg peker på at ikke-publisering kan føre til at forskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Forskning på barn blir ikke publisert/

 33. Forskning uten kontrollgruppe – en form for «løgn»

  Forskning uten kontrollgruppe – en form for «løgn» Det kan være uetisk ikke å gjøre ... helsefaglig forskningsetikk (REK) har noe å lære. Jeg har stor respekt for det arbeidet komiteene gjør. REK er sikkert først og fremst

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Forskning uten kontrollgruppe – en form for «løgn»/

 34. Forskningsetikk – på ramme alvor

  forskningsetisk komité for medisin og helsefag (REK). Noen ganger gjør allikevel REK en vurdering som sier at prosjektet ikke hører ... prosjekt vil ligge i en «gråsone» for om de skal behandles i REK. Fordi grenseoppgangen er uklar, vil det oppstå dilemma. Dette

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Forskningsetikk – på ramme alvor/

 35. Forskningsetikken er truet

  ingen erfaring med prosessen fram mot en slik tillatelse. Kjenner REK godt Mange av disse stipendiatene skal bli forskere og veiledere ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i flere år. Forskningsfeltet er blant annet ungdoms-kroppsbilde

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Forskningsetikken er truet/

 36. Global matvaresikkerhet i perspektiv

  landsbygda i Bangladesh drives oppdrett i små enheter. Fisk og reker mates av mat som befolkningen lager selv. De bruker alt hva ... av en ”pond”, som det heter, fortsetter Kaiser. - Han dyrket reker, men har ingen ansatte; naboer og familie hjelper til. Han fryktet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Global matvaresikkerhet i perspektiv/

 37. Godkjent i Norge -avslått i Sverige

  Godkjent i Norge -avslått i Sverige ”Komiteen har ingen merknader til prosjektsøknaden. Vi ønsker lykke ... komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Norge (REK Sør) hadde ingen innvendinger mot studien. – Det burde de hatt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Godkjent i Norge -avslått i Sverige/

 38. Helseregistrene skal moderniseres

  Helseregistrene skal moderniseres Norges helseregistre er gode, men ikke gode nok. Hvor går veien videre? Og hvordan ... samt Regional forskningsetisk komité for medisin og helsefag (REK) og andre godkjenningsinstanser – mente alle at dette var et

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Helseregistrene skal moderniseres /

 39. Henrietta Lacks’ hemmelige evige liv

  Henrietta Lacks’ hemmelige evige liv Henrietta Lacks døde av kreft for 65 år siden, men cellene hennes ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Personen cellene er hentet fra, donoren, må også informeres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Henrietta Lacks’ hemmelige evige liv/

 40. Historieforskning

  være uklar. REK har behandlet to slike saker. Regional komité for medisinsk - og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst D fikk ... til universitet, forlag eller begge deler. Formelt sett skal REK ikke vurdere slike prosjekt, men kun vurdere samfunnsnytten balansert

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Historieforskning/

 41. Historieforskning: To prosjekter

  verdenskrig var dårlig helse en begrunnelse for benådingen. Til REK ble det for Hagn søkt om tilgang til hans obduksjonsrapport fra ... Hagn ble imidlertid utgitt mens saken var til behandling hos REK.  Saken om Paal Bergs biografi  Paal Berg var høyesterettsjustitiarius

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Historieforskning: To prosjekter/

 42. Historisk riss

  mandat for de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK). Året etter ble komiteene offisielt oppnevnt, 5 i alt. RMFs ... RMFs etikkutvalg ble et koordinerende organ for de nyopprettede REK. I Stortingsmeldingen Om forskning som kom i 1989, var det et

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Historisk riss/

 43. HUNT databank - en Sareptas krukke

  HUNT databank - en Sareptas krukke Store mengder med helseopplysninger og biologisk materiale ligger lagret til bruk ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), å sende ut et tydelig informasjonsbrev. Dette gikk ut til alle

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/HUNT databank - en Sareptas krukke/

 44. Hva er helseforskning

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, vil ikke godkjenne dem. Eller rettere: de vil ikke behandle ... helseforskningsloven. – Jeg er veldig skuffa over disse vedtakene fra REK, sier Pål Romundstad, prodekan for forskning ved Det medisinske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 45. Hva sier juristen?

  Hva sier juristen? Hvordan resonnerer man i en komité når man skal vurdere hvilke etiske normer som ... regionale forskningsetiske komiteer for medisin og helsefag (REK) tildelt oppgaven som godkjenningsmyndighet for forskningsprosjekter

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva sier juristen?/

 46. Hvordan kan mistillit utvikle tillit?

  har tillit i samfunnet. Derfor høres det ut som et paradoks at REK vurderer prosjektene gjennom en godt systematisert mistillit ... av regional forskningsetiske komité (REK) Midt-Norge, forklarer oss at nettopp fordi REK gjennomfører vurderinger basert på systematisk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Hvordan kan mistillit utvikle tillit?/

 47. Industri og fase 1

  Industri og fase 1 – Fase 1 studier er spesialisert kompetanse, det krever både ekspertise på høyt ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Norge. Under denne forutsetning kan jeg vanskelig se at det

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Industri og fase 1/

 48. Kommentar fra Legemiddelindustrien

  Kommentar fra Legemiddelindustrien Vi har snakket med Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustriforeningen. ... at endringene blir implementert på en best mulig måte. SLV og REK som myndigheter har et stort ansvar i denne sammenhengen. – Norge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Kommentar fra Legemiddelindustrien/

 49. Krevende spagat

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det er godt at det brenner på peisen på Voksenåsen hotell ... nok vitenskapelig metode? Dette er noen av spørsmålene som et REK medlem må forholde seg til. Deltakerne får brynt seg godt gjennom

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 50. Kritiske til samisk forskningsveto

  politisert, utdyper Berge Solberg som er nestleder i NEM. Foreslår REK Nord Forslaget til retningslinjer inneholder også krav om medinnflytelse ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Nord får styrket sin kompetanse og dermed kan forvalte et slikt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kritiske til samisk forskningsveto/