Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
  1. Normalitet og norm i medisinsk forskning

    Normalitet og norm i medisinsk forskning 2004 Seminarrapport Den nasjonale forskningsetiske komité ... medlemmer av de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK). Seminaret var lagt opp som en kombinasjon av noen lengre innlegg

    /Aktuelt/Publikasjoner/Normalitet og norm i medisinsk forskning/

  2. Dyre piller

    regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) blitt delegert oppgaven å kontrollere at medisinsk og helsefaglig ... antydet en etisk standard. Uansett hvor dyktige kontrollører, som REK, er til å hindre at fordekt markedsføring får et for stort omfang

    /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Dyre piller/