Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. REK gjennomgår forskning på narkomane

  REK gjennomgår forskning på narkomane REK Sør-Øst A tok i sitt møte 17. juni opp debatten de siste dagene i Aftenposten - om ... retningslinjer. Professor Jan Helge Solbakk uttalte i Aftenposten at REK ikke har gjort jobben sin, at forskningsledelsen har sviktet

  /Aktuelt/Nyheter/REK gjennomgår forskning på narkomane/

 2. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 3. 54 korona-prosjekter hastebehandlet

  komiteene. Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag ... har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker.  Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Nå behandles hastesakene fortløpende

  /Aktuelt/Nyheter/2020/54 korona-prosjekter hastebehandlet/

 4. Hurtigbehandling av korona-prosjekter

  Hurtigbehandling av korona-prosjekter Både REK og NEM innfører mulig hastebehandling av COVID-19-prosjekter. Som følge av corona-pandemien ... corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Hurtigbehandling av korona-prosjekter/

 5. Lekfolk søkes!

  forskningsetikk (REK). 1. juli 2009 til 30. juni 2013 De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) oppnevnes ... etablert behandlingsprosedyre. Den nye helseforskningsloven vil gi REK enkelte nye oppgaver. Medlemmmer og varamedlemmmer Kunnskapsdepartementet

  /Aktuelt/Nyheter/Lekfolk søkes!/

 6. Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen

  Grønlie Olsen Med erfaring som både avsender og mottaker av REK-vedtak vet Øyvind Grønlie Olsen at det kan være langt mellom ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen/

 7. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 8. Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?

  kunnskap om sykdom og helse”. Lovfortolkning var hovedtemaet da REK og NEM møttes denne uken. Koordineringsmøtet samlet komitéledere ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) samt medlemmer og sekretariat i Den nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?/

 9. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i 2007. Bare 4 % ble til slutt frarådd. Godt over halvparten ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 10. Blir enklere å avsløre upublisert forskning

  forskningsprosjekter som godkjennes i Regionale etiske komiteer (REK), registreres i den åpne nettdatabasen SPREK. I databasen Cristin ... publikasjoner. "Cristin har nylig begynt å laste inn prosjekter fra REK. Deretter kan forskerne merke av hvilke vitenskapelige artikler

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Blir enklere å avsløre upublisert forskning/

 11. Halvparten av klagene førte fram

  regionale komiteane for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK). NEM vart då klageinstans. I 2009 handsama den nasjonale komiteen ... Helseforskingslova, som gjeld frå juli i fjor, overførte til REK ein del oppgåver Helsedirektoratet hadde hatt, mellom anna vurdering

  /Aktuelt/Nyheter/Halvparten av klagene førte fram/

 12. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken Sids ... (Sudden Infant Death Syndrom) ikke hadde tillatelsene i orden. REK fastslo at forskningsbiobanken var godkjent. Tillatelsen innebærer

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 13. - Lovverket håndterer genforskning godt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og NEM. Les arbeidsgruppens notat her - Formålet har vært å ... prosjekter. Hovedprinsippet om en postkasse og helhetsvurdering i REK bør også gjelde genetiske studier, forklarer Hølen. Utilsiktede

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 14. Helseforskningsloven vedtatt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Lovens formål er å sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ... helsefaglig forskningsetikk (REK) får utvidete oppgaver. Mens forskere tidligere måtte søke både REK, Datatilsynet, Rådet for taushetsplikt

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 15. Nye medarbeidere i sekretariatet

  seniorrådgiver i sekretariatet. Hun skal fungere som bindeledd mellom REK og NEM og bidra til bedre, mer effektiv og ensartet forvaltingspraksis ... gang med å forberede et introduksjonsseminar for nye og gamle REK- og NEM-medlemmer, som skal holdes på Soria Moria 28. og 29.

  /Aktuelt/Nyheter/Nye medarbeidere i sekretariatet/

 16. UtReferat061122

  REK Sørs forskningsetiske seminar Presentasjonene fra seminaret 2. juni 2005. Det er ikke utarbeidet referat fra møtet, men ... Biobankloven, mange uklare sider? Førsteamanuensis og medlem i REK Sør Marit Halvorsen, Institutt for privatrett, UiO Blir det enklere

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 17. Skjevhet i forskning- utfordring i alle ledd

  Skjevhet i forskning- utfordring i alle ledd Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/Skjevhet i forskning- utfordring i alle ledd/

 18. NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år

  forskningsetikk i Sør- Øst Norge (REK Sør-Øst) i fire omganger før komiteen bestemte seg. REK Sør- Øst godkjente studien på det ... som kom til legesenteret for å få vaksinen, kunne inkluderes. REK Sør-Øst mente at det ikke var nødvendig å inkludere barn helt

  /Aktuelt/Nyheter/NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år/

 19. UtReferat061115

  deltagere på seminaret. Blant deltagerne var det representanter fra REK, NEM, Datatilsynet, Statens legemiddelverk, Sosial- og helsedirektoratet ... professor Jostein Holmen. Hvordan balansere hensyn? Erfaringer fra REK ved Knut Ruyter, sekretariatsleder i NEM Hvilken rolle spiller

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061115/

 20. Nytt nettsted lanseres i dag

  Nytt nettsted lanseres i dag Forskningsetiske komiteer lanserer i dag sitt nye nettsted og presenterer samtidig ... medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er flyttet til et eget nettsted som drives av REK. Nettstedet er omstrukturert med tanke

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nettsted lanseres i dag/

 21. Veiledning for kvalitativ forskning

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Behovet for en veileder er blitt uttrykt både fra forskere ... aktiveres ved bruk av kvalitative metoder, og som både forskere og REKene bør ta stilling til før denne typen prosjekter settes i gang

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning for kvalitativ forskning/

 22. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 23. Reservasjonsregister for biologiske prøver

  Reservasjonsregister for biologiske prøver Et sentralt register hvor pasienter kan reservere seg ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan godkjenne at medisinske forskningsprosjekter av stor samfunnsmessig

  /Aktuelt/Nyheter/Reservasjonsregister for biologiske prøver/

 24. Oppdatert om Genèveerklæringen

  Oppdatert artikkel om legenes Genève-erklæring I 2017 ble Genève-erklæringen fra 1948 betydelig ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst). Han skriver at den nye erklæringer har flere substansielle

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Oppdatert om Genèveerklæringen/

 25. Betaling til forskningsdeltakere

  Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og setter en rekke kriterier for når betaling til forsøkspersoner

  /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /