Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Skal knytte REK og NEM tettere sammen

  Skal knytte REK og NEM tettere sammen Jeg er tilhenger av den gode samtale og tror tilspissede situasjoner ofte handler om at ... sier Øyvind Grønli Olsen. Han har vært jurist og nestleder i REK Sør-Øst og jurist ved Folkehelseinstituttet. I juni begynte han

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-3/Skal knytte REK og NEM tettere sammen/

 2. Nei fra både REK og NEM

  Nei fra både REK og NEM Kan man akseptere at pasienter med jernmangelanemi blir behandlet med saltvannsoppløsning, når det finnes ... regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Sør-Øst, som behandlet saken. Komiteen får støtte av Den nasjonale

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Nei fra både REK og NEM/

 3. Etikkomiteer vil bort fra fakultetene

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres ... søknadsprosessene bli påvirket av hvem de ansatte og medlemmene i REK treffer i gangene og hvor lønnsslippen deres kommer fra? Komiteene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Etikkomiteer vil bort fra fakultetene/

 4. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 5. 2004-3

  2004-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Fremtiden er her, men vet vi nok om den? Vanskelige valg i mulighetens tid Hva er kliniske etikkomiteer? ... som stenger? Avslag til besvær Kant på dagsorden Vaktskifte i REK Sør En underkjent doktorgrad

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/

 6. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? ... legemiddelutprøvinger under den etiske lupen Etikk & mandariner: Julemøte i REK Sør Verktøykasse: Kasuistikk Klar sammenheng mellom hjerneforskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 7. Hva er helseforskning

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, vil ikke godkjenne dem. Eller rettere: de vil ikke behandle ... helseforskningsloven. – Jeg er veldig skuffa over disse vedtakene fra REK, sier Pål Romundstad, prodekan for forskning ved Det medisinske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 8. Sliter med å tolke regelverket

  forskningsetikkloven trådte i kraft i 2007, var det uklart om REK-godkjenning var påkrevd for norsk forskning i utviklingsland ... klarering i Norge. Heldigvis fikk jeg ettergodkjenning. Manglende REK-godkjenninger er avdekket på en rekke doktorgradsprosjekter fra

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Sliter med å tolke regelverket/

 9. Debatten må fram

  økende senere år, sier Kristian Hagestad, leder i REK Sør-Øst A. Leder i REK Sør-Øst A har gjort seg noen tanker om dette med ... problemstillinger det kan reise. REK har en viktig oppgave i så måte - å løfte fram debatten, sier Hagestad. Men alle REK har ikke samme mening

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Debatten må fram/

 10. Debatt

  slik forskning godkjennes av en regional forskningsetisk komité (REK). Begrunnelsen er at denne typen forskning ikke medfører risiko ... er anonyme eller ikke. Avgjørende for fremleggelsesplikt for REK blir dermed for eksempel om det å dele ut et spørreskjema i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Debatt/

 11. Markedsføring pakket inn som forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) må bli flinkere til å ”kle av” disse studiene, oppfordrer han ... legemiddelutprøvinger hvor placebo var brukt. Studiene har vært vurdert av REK Sør og Øst i 2005. I gjennomgangen av disse studiene fant ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Markedsføring pakket inn som forskning/

 12. Historieforskning

  være uklar. REK har behandlet to slike saker. Regional komité for medisinsk - og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst D fikk ... til universitet, forlag eller begge deler. Formelt sett skal REK ikke vurdere slike prosjekt, men kun vurdere samfunnsnytten balansert

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Historieforskning/

 13. Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  forskningsetiske komiteene (REK), som tidligere hadde vurdert etikken i idrettsforskningen, snevret da inn sitt mandat. REK begynte å argumentere ... skal vurderes For Hallén er det ikke så interessant om det er REK eller andre som behandler prosjektene fra Norges idrettshøgskole

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom /

 14. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 15. Etterlyser en tøffere tone

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) bør bli mer kritiske i vurderingen av placebostudier, mener ... vitenskapelig nødvendige ved bruk av placebo. Men nettopp derfor må REK arbeide mer med vurderingen av forskningsprosjekter hvor placebo

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Etterlyser en tøffere tone/

 16. Må lære av feilene

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), får inn en søknad om et placebokontrollert studie, så må vi ... professor ved medisinsk avdeling, Rikshospitalet, og leder av REK Sør-Øst D. Det er viktig at nye legemidler blir testet ut. På

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Må lære av feilene/

 17. Krevende spagat

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det er godt at det brenner på peisen på Voksenåsen hotell ... nok vitenskapelig metode? Dette er noen av spørsmålene som et REK medlem må forholde seg til. Deltakerne får brynt seg godt gjennom

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 18. leder 3-2017

  helsefaglige forskningsetiske systemet bestående av syv regionale (REK) og en nasjonal (NEM) komité. Men en snever tolkning av loven ... det hele, er uklart. Før Helseforskningsloven kom i 2009 var REKene først og fremst rådgivende, som det øvrige forskningsetiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/leder 3-2017/

 19. Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning

  forskningstinstitusjonen I Norge skal de syv regionale etiske komiteene (REK) forhåndsgodkjenne medisinsk og helsefaglig forskning. Den nasjonale ... følger av Helseforskningsloven fra 2008. Finn Wisløff er leder i REK sør-øst D. Han er enig i at bortkastet forskning er et problem

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning/

 20. Etikkopplæring satt i system

  nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og REK. – Jeg er glad for den bakgrunnen jeg har fra lignende arbeid ... arbeidet nå i startfasen er en kartlegging av hvordan de ulike REK- komiteene arbeider. Derfra kan vi legge til rette for hvordan

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Etikkopplæring satt i system/

 21. Sterke ord om rusforskning

  har Regional forskningsetisk komité for medisin og helsefag (REK) gått igjennom de kritiserte studiene på nytt. Sommeren 2008 ... gruppe forskere ved Universitetet i Oslo til Helsetilsynet og REK. Heroinmisbrukere som sto i kø for å få metadon, ble utsatt for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Sterke ord om rusforskning/

 22. Vil bidra til å redde liv med ny app

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning til å teste metoden på nyfødte i Tanzania, Nepal ... kan gjøres innenfor helseforskningslovens rammer (…)», fastslo REK i sitt vedtak. Søknaden ble godkjent under forutsetning at begge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 23. REKs vurdering

  regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kom imidlertid til et annet resultat. Biografi om Alfred Hagn ... fritak for Paal Bergs pasientjournal fra 1968. Upløyd mark for REK For REK var dette upløyd mark og klagebehandlingen i NEM  var viktig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/REKs vurdering/

 24. Fiskerstrandutvalget

  Fiskerstrandutvalget En arbeidsgruppe nedsatt på initiativ fra Bioteknologinemnda har utarbeidet et forslag ... seniorrådgiver, REK Sør-Øst Grethe S. Foss, dr.scient., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda Arvid Heiberg, prof. emeritus, leder REK Sør-Øst

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Fiskerstrandutvalget/

 25. Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det sier seg selv at dette kan bli en tungvint affære – også ... blir brukt til. Denne kritikken er imøtegått med bestemmelsen at REK kan kreve å godkjenne alle nye prosjekter – selv om hovedprosjektet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning/