Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Årets aktiviteter

  Ny og revidert utgave av Forskningsetisk veileder for internettforskning (NESH) I 2019 lanserte NESH en ny og revidert utgave av ... av Forskningsetisk veileder for internettforskning. Veilederen utfyller og viser til NESHs Forskningsetiske retningslinjer for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 2. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også ... og forskningsetikk, som «Forskningsetisk veileder for internettforskning» (NESH 2019) og «Forskningsetisk betenkning om kunstig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 3. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og klør ... KGB-offiseren Vladimir Putin, og desinformatørene har med internett og sosiale medier fått verktøy deres forgjengere bare kunne

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 4. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 5. Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  Høringsuttalelse til NOU 2018:7 Statistikklovutvalget Her er De nasjonale forskningsetiske komiteenes ... denne sammenheng er NESH forskningsetiske Veileder for Internettforskning (2004), som revideres i disse dager. Forslaget fra Statistikklovutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget/

 6. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  Referat fra møte i NESH 13. juni 2019 Tid: 09:30 -16:30 Sted: Trondheim Tilstede: Elisabeth Staksrud ... henvendelsen.   7. Veileder for internettforskning (norsk og engelsk)  NESHs «Veileder for internettforskning» foreligger i ny utgave

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 7. Ingen veit kva forsking er

  Ingen veit kva forsking er Det finnast ingen norsk definisjon av forsking som det er brei semje om i forskarsamfunnet. ... press frå aktørar som spreier store mengder desinformasjon på internett. «Det er uakseptabelt å kalle noko for forsking dersom det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Ingen veit kva forsking er/

 8. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsprosjekter. Hvem har ansvaret da? Oppdateringen av NESHs internettretningslinjer var en urovekkende lang og vanskelig prosess, forklarte

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 9. Årets aktiviteter

  Årets aktiviteter og resultater Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad ... helseforskningslovens formål og virkeområde (NEM) Veileder om forskning på internett (NESH) (oppdatert utgave) Veileder om framgangsmåten ved funn

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 10. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme (2018/113) Den nasjonale forskningsetiske komité ... Relevant i denne sammenheng er også NESHs nye Veileder for internettforskning (2018, kommer), samt vurderinger i liknende saker og tidligere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/

 11. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  framgangs­måten når det gjelder å informere om pågående forskning på internett, og hvordan kan forskeren sikre at de man forsker på, ikke ... Ny veileder for internettforskning NESH ga i høst ut en ny forskningsetisk veileder for internettforskning, som erstatter tidligere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 12. Referat møte i NEM 21. juni, 2018

  Referat fra møte i NEM 21. juni, 2018 Sted: Kongensgt. 14, Oslo. Tid: kl 10.30-15.30 Til stede: Grete Dyb; Thorleiv ... med ferdigstillingen av «Forskningsetisk veileder for Internettforskning» på NESH-møte 1. mars 2018 ble det konkludert at mange

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 21. juni, 2018/

 13. Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon

  hindre. Jeg tror vi lever i en tid som kan sammenlignes med internettets første fase. van Rossum mener det er en trend at folk som ... Tilsvarende mener Frøystad at dagens løsninger for mikrobetaling på internett er fullt brukbare i stedet for å etablere en egen blokkjedeøkonomi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon/

 14. Sett og hørt

  Sett og hørt Mister finansiering etter mobbesak En kvinnelig toppforsker som tidligere var ansatt ved Institute of Cancer ... lanserte omtrent samtidig Forskningsetisk veileder for internettforskning. Produktene kan lastes ned på www.etikkom.no.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Sett og hørt/

 15. Referat fra NESH-møte 14.09.2018

  Referat fra NESH-møte 14.09.2018 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo. Dato: Fredag ... for 2019 ble flyttet til sak 8.   3. NESH veileder for internettforskning Vidar og Elisabeth redegjorde for innspurten på arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 14.09.2018/

 16. Ny veileder for internettforskning

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé? Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men ... la frem ny veileder for internettforskning. - Forskningsetikken er den samme for forskning på internett som ellers, påpekte Elisabeth

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 17. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Veileder for internettforskning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). [1] Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 18. Referat fra NESH-møte 07.06.2018

  Referat fra NESH-møte 07.06.2018 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo. Til stede: Elisabeth Staksrud ... videre saksgang intern i FEK.  5. NESHs Veileder for Internettforskning NESH drøftet utkast til veileder og konkluderte med at

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 07.06.2018/

 19. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... nå har vi oversikt over problemstillinger ved forskning på internett så kommer det noe nytt. Vi opplever også på en ny måte at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 20. Offentlig finansiert forskning til salgs

  Offentlig finansiert forskning til salgs Publisere eller patentere? Forske på det som trengs, eller det som ... Årdal. – Hvem som helst kan starte en datamaskin, koble seg på internett, og programmere. Å utvikle legemidler tar 10-15 år, og det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Offentlig finansiert forskning til salgs/

 21. Årets aktiviteter og resultater

  helseforskningsloven, forskning på skjeletter og forskning på internett. Bladet fikk i mai ny redaktør. Ida Irene Bergstrøm fungerer ... miljøer, og disse har vært på høring. NESHs Veileder for Internettforskning ble ferdigbehandlet av NESH på møte 30. november 2017

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 22. Forskningsetisk forum 2018

  Tema for årets forum var GDPR og personvern, og opplæringsansvar. Her finner du program og tilgjengelige ... Elisabeth Staksrud (UiO, NESH): Forskningsetisk veileder for Internettforskning 14:15-14:30 Kaffepause Del 3: Institusjonenes ansvar for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Forskningsetisk forum 2018/

 23. Samlet blod for fremtiden

  Samlet blod for fremtiden Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. ... rasisme – der urfolk ble ansett som levninger fra fortiden. Da internett bredte om seg, spredtes også forståelsen om hva som hadde

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Samlet blod for fremtiden/

 24. Referat NESH 01 03 2018

  Referat fra NESH-møte 01.03.2018 Sted: KS Agenda, Vika, Oslo Dato: Torsdag 1. mars 2018, kl. 09:00-15:00 ... uredelighetssaker ved institusjonene og i GRU. 6. Veileder for Internettforskning Elisabeth orienterte kort om arbeidet med veilederen.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat NESH 01 03 2018/

 25. Referat fra NESH-møte 28.11.2017

  Referat fra NESH-møte 28.11.2017 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo Dato: ... forskningsformidling. • Arbeidet med NESHs veileder for internettforskning er nesten ferdig og vil blir presentert av Elisabeth Staksrud

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 28.11.2017/

 26. Uttalelse om utvidelse og deling av datasett om terror og vold (217/277)

  og humaniora (2016), samt den kommende veilederen for internettforskning. NESH legger til grunn at NSD i utgangspunktet har konkludert ... nasjonale retningslinjene og til den kommende veilederen for internettforskning. Det vises også til at UiO i lys av EUs personvernforordning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om utvidelse og deling av datasett om terror og vold (217/277)/

 27. Viktig å beskytte forskerne også

  – Viktig å beskytte forskerne også Når internett er kilde til data, risikerer enkelte forskere å utsette seg selv for omfattende ... omfattende hets. Les også hovedsaken: Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt I 2000 deltok professor Charles Ess på et av de første

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Viktig å beskytte forskerne også/

 28. Offentlig - men ikke fritt vilt

  Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt Du kan ikke uten videre forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper ... innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, når internett er kilde til data. Erfarne forskere kontakter meg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 29. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 30. Referat fra NESH-møte 20.09.2017

  Referat fra NESH-møte 20.09.2017 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo ... planleggingen. 4. Veileder for Internettforskning NESH tar sikte på å ferdigstille «Veileder for Internettforskning» i løpet av 2017. Det

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 20.09.2017/

 31. Forskningens anonyme kommentarfelt

  PubPeer er å forbigå alle problemene nevnt oven ved hjelp av internett. For samfunnets og forskningens skyld. – Dårlig forskning ... tror at anonym varsling på PubPeer har noe for seg. – Å bruke internett til dette, jeg kan se det gode i det. Forutsetningen er at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningens anonyme kommentarfelt/

 32. Gratis til enhver pris?

  Open Access på norsk: Gratis til enhver pris? Norske myndigheter er opptatt av at vitenskapelige artikler skal være ... hva som fremmer gode redaksjonelle ­modeller, mener Haug. Internett har brakt med seg en ­mediekrise i form av tapte inntekter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Gratis til enhver pris?/

 33. Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet

  Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet Bibliotekarer slåss i kommentarfeltene og twitrer under ... kunne ringe til bordeller. Eller internett, som vi kan bruke for å stjele identiteter. Internett er bra likevel liksom. OA muliggjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet/

 34. Referat fra NESH-møte 14.06.2017

  Referat fra NESH-møte 14. juni 2017 Sted: Radisson Oslo Park Inn, Øvre Slottsgate 2c Dato: Onsdag 14. juni 2017, ... for internettforskning Sekretariatsleder orienterte om den pågående revisjonen av retningslinjene for internettforskning, som

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 14.06.2017/

 35. PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies)

  PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) NEM 2017/103, REK sør-øst B 2014/518 Klagesak Karin ... «nyhetsbrev». Ikke alle forskningsdeltakere har tilgang til internett og det kan derfor være aktuelt å utarbeide nyhetsbrev som

  /Søk i NEMs vedtak/PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies)/

 36. Grenselause data

  Forskarar er interesserte i alt frå data om åtferda vår på internett og dei kommersielle transaksjonane vi gjer, til data frå ulike ... dette feltet. NESH, som har hatt retningsliner for forsking på internett sidan 2003, har altså ikkje så mange søsken utanfor landegrensene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 37. Hopper over de store utfordringene

  Hopper over de store utfordringene «Hjelp, jeg skal på feltarbeid!» er en nyttig bok for studenter ... samhandlingsdata. Boka har et eget kapittel om forskning på internett, og det er viktig i og med at flere og flere studenter vender

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Hopper over de store utfordringene/

 38. Referat fra møtet 7.desember

  NESH-møte 7. desember 2016 Sted: De nasjonale komiteene, Oslo ... Internasjonalt samarbeid Ferdigstille retningslinjer for forskning på internett Arrangere seminar om interessekonflikter Viktige datoer 2017

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møtet 7.desember/

 39. Referat fra møtet 22. mars 2017

  Internasjonalt samarbeid - Ferdigstilling av retningslinjer for Internettforskning (før sommeren) - Arrangere åpen møte om interessekonflikter ... fellesuttalelsen fra FEK, 5. Diskusjonssak om retningslinjer for internettforskning Sekretariatsleder orienterte, sammen med Elisabeth Staksrud

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møtet 22. mars 2017/

 40. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Ny bok om redelighet og uredelighet Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det ... Vitenskapelig (u)redelighet, som kan lastes ned gratis på internett. Tekstsamlingen inneholder bidrag fra flere forskere som representerer

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 41. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Vitenskapelig (u)redelighet Antologi 2016. Redigert av Torkild Vinther, Vidar Enebakk og Jacob Hølen. De ... Vitenskapelig (u)redelighet, som kan lastes ned gratis på internett. Tekstsamlingen inneholder bidrag fra flere forskere som representerer

  /Aktuelt/Publikasjoner/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 42. Uttalelse om prosjektet «Gjennomgang av saker i Fylkesnemnda» (2016/301)

  Uttalelse om prosjektet «Gjennomgang av saker i Fylkesnemnda» (2016/301) Den nasjonale forskningsetiske ... allmennheten om prosjektets formål og resultater, f.eks. gjennom internett eller andre medier som aviser, radio og TV» (retningslinje

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Gjennomgang av saker i Fylkesnemnda» (2016/301)/

 43. Referat møte i NEM 6. september 2016

  det slett ikke er opplagt at innsynsretten stopper der. På internett finnes nå flere og flere selskaper som tilbyr opplasting av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 6. september 2016/

 44. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom forskningens ... forfatteren, er det én ting. Hvis man må stå frem med fullt navn på internett med sin mistanke, vil de aller fleste la være, resonnerer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 45. Referat fra møte i NESH-møte 4. mai 2016

  Referat fra møte i NESH-møte 4. mai 2016 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo Dato: Onsdag ... oppfølgingen av sak 2015/295 om forskning på metaforer på internett.Hvinden orienterte om invitasjon fra NKVTS angående fagseminar

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH-møte 4. mai 2016/

 46. En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft

  En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft NEM 2013/56, REK sør-øst A 2012/2026 ... livsstilsendring gitt av trenet helsepersonell. Intervensjonen gis på Internett gjennom "Min journal"-datasystemet der pasientene logger seg

  /Søk i NEMs vedtak/En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft/

 47. Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning

  fordeler og begrensninger med persontilpassede kostråd via internett. Kostrådene er bla basert på genetisk analyse. NEM deler REKs ... bekymring med å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges

  /Søk i NEMs vedtak/Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning/

 48. La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere

  La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere Forkastelig og uetisk, mener kritikerne. Offentlig tilgjengelig ... utviklingen av NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett og mener argumentet til Kirkegaard ikke holder. – Dette handler

  /Aktuelt/Nyheter/2016/La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere/

 49. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Også i 2015 har FEK i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Årsrapport 2015/

 50. Årets aktiviteter og resultater

  Publikasjoner I 2015 utga FEK to nye antologier, en om internettforskning og etikk, og en om etisk skjønn i forskning. Begge bøkene ... Utgitt som open access-bok på Cappelen Damm Akademisk Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/