Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... dagskonferanse om Internettforskning 7. februar. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å bruke data samlet inn på internett? - Norske

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 2. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom forskningens ... forfatteren, er det én ting. Hvis man må stå frem med fullt navn på internett med sin mistanke, vil de aller fleste la være, resonnerer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 3. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. ... fall på hvilke måter?  Les også: Internettbrukere og internettforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/

 4. 1. Offentlig eller privat?

  det gjelder informasjon om atferd som formildes og lagres på Internett. Forskeren må derfor ta hensyn til at det kan være en forskjell ... diffust. Én grunn er at individer som publiserer informasjon på Internett selv kan ha en forståelse av at informasjonen er privat selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 5. 2. Informert og fritt samtykke

  Denne generelle hovedregelen gjelder også for forskning på/via Internett. Det er flere vanskeligheter forbundet med å innhente samtykke ... til planlegging av forskningen. Innhenting av samtykke over Internett krever også en større innsats for å sikre kvaliteten på samtykket

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 6. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov ... 2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 7. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 8. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns ... til å bli hørt, også i forskningen. Dette gjelder også Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer ... beskyttelse ved å samle inn data om Internett ved hjelp av etablerte metoder utenfor Internett.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 9. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  belastninger for personene det forskes på (punkt 14).  Forskning på Internett tar ofte utgangspunkt i samhandling i digitale fora (Twitter ... kallenavn) er en viktig side ved enkelte former for samhandling på Internett. Ofte brukes slike pseudonymer på tvers av ulike fora og i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 10. 5. Hensynet til tredjepart

  Hensynet til tredjepart Ulike former for interaksjon på Internett vil også ofte gjøre at man direkte eller indirekte vil samle ... virkninger på tredjepart (punkt 11).  Forskning på, via og med Internett vil ofte kunne inkludere data fra andre enn informantene.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/5. Hensynet til tredjepart/

 11. 6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett

  6. Bruk av sitater fra Internett Forskning på, med eller via Internett kan også gjøre bruk av sitater. Sitater forstås her i ... lokasjonsdata/steddata, bilder, video og så videre. Ved bruk av sitater fra Internett i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett/

 12. 7. Tilbakeføring av resultater

  7. Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på ... Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på normer om åpenhet, informasjonsfrihet og deling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/7. Tilbakeføring av resultater/

 13. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne skal beskyttes ... lydopptak og videoopptak publiseres direkte, for eksempel på internett, er det en selvfølge at slik publisering skal bygge på et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 14. Alle publikasjoner utgitt

  Oversikt over alle publikasjoner utgitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene Bladet Forskningsetikk kommer ... Publikasjoner fra NESH Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2014) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 15. Årets aktiviteter

  Ny og revidert utgave av Forskningsetisk veileder for internettforskning (NESH) I 2019 lanserte NESH en ny og revidert utgave av ... av Forskningsetisk veileder for internettforskning. Veilederen utfyller og viser til NESHs Forskningsetiske retningslinjer for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 16. Årets aktiviteter

  Årets aktiviteter og resultater Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad ... helseforskningslovens formål og virkeområde (NEM) Veileder om forskning på internett (NESH) (oppdatert utgave) Veileder om framgangsmåten ved funn

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 17. Årets aktiviteter og resultater

  helseforskningsloven, forskning på skjeletter og forskning på internett. Bladet fikk i mai ny redaktør. Ida Irene Bergstrøm fungerer ... miljøer, og disse har vært på høring. NESHs Veileder for Internettforskning ble ferdigbehandlet av NESH på møte 30. november 2017

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 18. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever ... retningslinjer. NESH har gitt ut Etiske retningslinjer for forskning på Internett. Begge disse retningslinjene skal etter planen revideres i

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2014/Årets aktiviteter og resultater/

 19. Årets aktiviteter og resultater

  Publikasjoner I 2015 utga FEK to nye antologier, en om internettforskning og etikk, og en om etisk skjønn i forskning. Begge bøkene ... Utgitt som open access-bok på Cappelen Damm Akademisk Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 20. Årsrapport 2013

  Fagbladet Forskningsetikk, med følgende hovedtemaer: internettforskning, datadeling, registerforskning og barn i forskning. Antall ... Fossheim). I samarbeid med NIKU, Oslo 07.02.13: Seminar om internettforskning - Etikk- juss - forskererfaringer. Samarbeid mellom NENT

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2013/

 21. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Årsrapporten består ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/

 22. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Også i 2015 har FEK i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Årsrapport 2015/

 23. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også ... og forskningsetikk, som «Forskningsetisk veileder for internettforskning» (NESH 2019) og «Forskningsetisk betenkning om kunstig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 24. B. Hensyn til personer (5-18)

  delta i forskningsprosessen, for eksempel ved forskning på internett eller ved en institusjon når individet har redusert eller ... art: om den skjer ved feltstudier, eksperimenter, eller på internett. Ulikt kildemateriale og datagrunnlag kan også reise ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 25. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn ... Mossige og Elisabeth Backe-Hansen Forskning på barns bruk av internett Elisabeth Staksrud Legemiddelstudier med barn Kjersti Bakken

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 26. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  framgangs­måten når det gjelder å informere om pågående forskning på internett, og hvordan kan forskeren sikre at de man forsker på, ikke ... Ny veileder for internettforskning NESH ga i høst ut en ny forskningsetisk veileder for internettforskning, som erstatter tidligere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 27. Big data utfordrer forskningen

  Big data utfordrer forskningen Stadig mer av ditt og andres liv foregår på nettet. For forskere er det viktig ... i denne studien av mange forskjellige typer data. Også Internett-data. De følger politiske nett-steder i Norge, politiske partier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Big data utfordrer forskningen/

 28. Big data utfordrer krav til anonymisering

  står det i de nye etiske retningslinjene for forskning på Internett. – Det hviler et stort ansvar på forskerne, som må erkjenne ... De nasjonale forskningsetiske komiteene med en bok om internettforskning, på Cappelen Damm. Helene Ingierd, sekretariatsleder for

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 29. Bioteknologi og genteknologi

  Bioteknologi og genteknologi Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over ... økt tilbud av selvtester markedsført for eksempel gjennom Internett, hvor en ikke har noe tilbud om genetisk veiledning og oppfølging

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 30. Bladet Forskningsetikk

  Bladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at vi valgte å produsere temanummer fra ... og kan bestilles fra nettsiden. Bladet kan lastes ned fra Internett.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Bladet Forskningsetikk/

 31. Blir vi sykere av informasjon?

  Blir vi sykere av informasjon? ”Alle” vil at pasientene skal få tilgang på sin egen elektroniske pasientjournal. ... som allerede har gjort pasientjournalene tilgjengelig via internett, særlig Danmark og Storbritannia.   – Ingenting tilsier at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Blir vi sykere av informasjon?/

 32. Blogg og private tekster på Internett

  Blogg og private tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Respekt for informantene og ivaretakelse av etiske verdier ... nok, sier Marika Lüders, forsker ved SINTEF. Aktiviteter på Internett betyr mye i dagens samfunn. På få år har bruk av nettmedier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 33. Boklansering: Internet Research Ethics

  med lansering av boka Internet Research Ethics. <br><br>Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis ... adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning. Boklansering: Internet

  /Aktuelt/Boklansering: Internet Research Ethics/

 34. Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil

  Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil Ved å bruke gode alternativer, kan man i enkelte tilfeller ... engelsk, forklarer hun – og den er i dag gratis tilgjengelig på Internett for brukere over hele verden. På denne måten kunne vi nå flest

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil/

 35. Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit?

  Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit? En henrettet amerikansk fange ble i 1993 frosset ned og delt opp ... sammen til et datasett som året etter ble gjort tilgjengelig Internett. The Visible Human Project, som er et prosjekt i regi av USAs

  /Aktuelt/Nyheter/Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit?/

 36. D. Forskersamfunnet (25-33)

  D. Forskersamfunnet (25-33) 25. Medforfatterskap Forskeren skal følge god publiseringspraksis, respektere ... kilder utenfor forskningen – som offentlige dokumenter eller internett – skal de gi nøyaktige henvisninger som gjør det mulig å spore

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/D. Forskersamfunnet (25-33)/

 37. Debatt: Hva er plagiat i forskning?

  Debatt: Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke ... eller har hentet stoffet fra andre steder, for eksempel fra Internett. Forskere skal med andre ord praktisere god henvisningsskikk

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Debatt: Hva er plagiat i forskning?/

 38. Definisjoner

  studentarbeider i form av avhandlinger på master- og ph.d.-nivå.  «Internett» betegner i utgangspunktet et globalt datanettverk for kommunikasjon ... kommunikasjon og spredning av informasjon. I utvidet betydning kan «Internett» referere til teknologisk systemer og enheter (ting), ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Definisjoner/

 39. Dei nasjonale forskingsetiske komiteane sin bruk av cookies/informasjonskapslar

  tenester knytt til aktivitetar på nettstaden og bruken av Internett. Google kan og overføre denne informasjonen til ein tredjepart ... nettstad for informasjon, råd og rettleiing om sikker bruk av Internett, finn du meir informasjon om korleis du administrer informasjonskapslar

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Dei nasjonale forskingsetiske komiteane sin bruk av cookies/informasjonskapslar/

 40. Deltagende observasjon

  Deltagende observasjon DELTAGENDE OBSERVASJON Forfatter: Katrine Fangen Forlag: Fagbokforlaget, 2. utgave Antall ... webetnografi;– en metodologisk tilnærming til menneskers virke på Internett. Feltarbeidets etikk er presentert som et eget kapittel, men

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Deltagende observasjon/

 41. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH

  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH NESH har utviklet retningslinjer for ... teologi. NESH har også laget egne retningslinjer for internettforskning. NESH svarer på henvendelser fra enkeltforskere og fo

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Hvem er forskningsetiske komiteer?/Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH/

 42. Det er ikke størrelsen det kommer an på

  dag legger vi igjen en masse digitale spor: gjennom bruk av internett og mobiltelefoner, kredittkorttransaksjoner og passering av ... mulig. Hva slags data er det for eksempel OK å samle inn fra Internett uten å spørre avsenderen om lov? - Et viktig prinsipp er hvilket

  /Aktuelt/Nyheter/Det er ikke størrelsen det kommer an på/

 43. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... nå har vi oversikt over problemstillinger ved forskning på internett så kommer det noe nytt. Vi opplever også på en ny måte at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 44. Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016

  påpeker Ingierd. 3. Internett og ekstremisme Forskning på ekstremisme og terrorisme, som ofte skjer via internett, er blant de etisk ... forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). – Internettforskning er utfordrende i seg selv, ikke minst når det gjelder

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016/

 45. Dinosaurene som forsvant

  seg rike på vitenskapelig publisering i vår tid. For nå er internett kommet; en elektronisk «meteor». – Jeg bruker dette bildet ... ikke dem jeg snakker om. Min forskning hadde vært fattig uten internett. Jeg har mer enn 1000 særtrykk hentet ned fra nettet. Disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Dinosaurene som forsvant/

 46. En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft

  En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft NEM 2013/56, REK sør-øst A 2012/2026 ... livsstilsendring gitt av trenet helsepersonell. Intervensjonen gis på Internett gjennom "Min journal"-datasystemet der pasientene logger seg

  /Søk i NEMs vedtak/En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft/

 47. Et annet privatliv

  Et annet privatliv Internett har endret privatlivet vårt. Få er i tvil om det. Men hvordan foregår endringen, og hvor langt kan ... forskere har allerede begynt letingen etter hva denne nye Internett- og smarttelefon-påvirkede identiteten vår er for noe. Om kort

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Et annet privatliv/

 48. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut tre ganger i 2012 hvorav ... og kan bestilles fra nettsiden. Bladet kan lastes ned fra Internett. Leserundersøkelse Det ble gjennomført en leserundersøkelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon /Fagbladet Forskningsetikk/

 49. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at Forskningsetiske komiteer var 20 år, ... og kan bestilles fra nettsiden.   Bladet kan lastes ned fra Internett.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Fagbladet Forskningsetikk /

 50. Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning

  fordeler og begrensninger med persontilpassede kostråd via internett. Kostrådene er bla basert på genetisk analyse. NEM deler REKs ... bekymring med å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges

  /Søk i NEMs vedtak/Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning/