Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... dagskonferanse om Internettforskning 7. februar. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å bruke data samlet inn på internett? - Norske

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 2. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom forskningens ... forfatteren, er det én ting. Hvis man må stå frem med fullt navn på internett med sin mistanke, vil de aller fleste la være, resonnerer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 3. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. ... fall på hvilke måter?  Les også: Internettbrukere og internettforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/

 4. 1. Offentlig eller privat?

  det gjelder informasjon om atferd som formildes og lagres på Internett. Forskeren må derfor ta hensyn til at det kan være en forskjell ... diffust. Én grunn er at individer som publiserer informasjon på Internett selv kan ha en forståelse av at informasjonen er privat selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 5. 2. Informert og fritt samtykke

  Denne generelle hovedregelen gjelder også for forskning på/via Internett. Det er flere vanskeligheter forbundet med å innhente samtykke ... til planlegging av forskningen. Innhenting av samtykke over Internett krever også en større innsats for å sikre kvaliteten på samtykket

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 6. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov ... 2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 7. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 8. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns ... til å bli hørt, også i forskningen. Dette gjelder også Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer ... beskyttelse ved å samle inn data om Internett ved hjelp av etablerte metoder utenfor Internett.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 9. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  belastninger for personene det forskes på (punkt 14).  Forskning på Internett tar ofte utgangspunkt i samhandling i digitale fora (Twitter ... kallenavn) er en viktig side ved enkelte former for samhandling på Internett. Ofte brukes slike pseudonymer på tvers av ulike fora og i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 10. 5. Hensynet til tredjepart

  Hensynet til tredjepart Ulike former for interaksjon på Internett vil også ofte gjøre at man direkte eller indirekte vil samle ... virkninger på tredjepart (punkt 11).  Forskning på, via og med Internett vil ofte kunne inkludere data fra andre enn informantene.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/5. Hensynet til tredjepart/

 11. 6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett

  6. Bruk av sitater fra Internett Forskning på, med eller via Internett kan også gjøre bruk av sitater. Sitater forstås her i ... lokasjonsdata/steddata, bilder, video og så videre. Ved bruk av sitater fra Internett i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett/

 12. 7. Tilbakeføring av resultater

  7. Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på ... Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på normer om åpenhet, informasjonsfrihet og deling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/7. Tilbakeføring av resultater/

 13. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne skal beskyttes ... lydopptak og videoopptak publiseres direkte, for eksempel på internett, er det en selvfølge at slik publisering skal bygge på et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 14. Alle publikasjoner utgitt

  Oversikt over alle publikasjoner utgitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene Bladet Forskningsetikk kommer ... Publikasjoner fra NESH Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2014) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 15. Årets aktiviteter

  Ny og revidert utgave av Forskningsetisk veileder for internettforskning (NESH) I 2019 lanserte NESH en ny og revidert utgave av ... av Forskningsetisk veileder for internettforskning. Veilederen utfyller og viser til NESHs Forskningsetiske retningslinjer for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 16. Årets aktiviteter

  Årets aktiviteter og resultater Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad ... helseforskningslovens formål og virkeområde (NEM) Veileder om forskning på internett (NESH) (oppdatert utgave) Veileder om framgangsmåten ved funn

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 17. Årets aktiviteter og resultater

  helseforskningsloven, forskning på skjeletter og forskning på internett. Bladet fikk i mai ny redaktør. Ida Irene Bergstrøm fungerer ... miljøer, og disse har vært på høring. NESHs Veileder for Internettforskning ble ferdigbehandlet av NESH på møte 30. november 2017

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 18. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever ... retningslinjer. NESH har gitt ut Etiske retningslinjer for forskning på Internett. Begge disse retningslinjene skal etter planen revideres i

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2014/Årets aktiviteter og resultater/

 19. Årets aktiviteter og resultater

  Publikasjoner I 2015 utga FEK to nye antologier, en om internettforskning og etikk, og en om etisk skjønn i forskning. Begge bøkene ... Utgitt som open access-bok på Cappelen Damm Akademisk Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 20. Årsrapport 2013

  Fagbladet Forskningsetikk, med følgende hovedtemaer: internettforskning, datadeling, registerforskning og barn i forskning. Antall ... Fossheim). I samarbeid med NIKU, Oslo 07.02.13: Seminar om internettforskning - Etikk- juss - forskererfaringer. Samarbeid mellom NENT

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2013/

 21. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Årsrapporten består ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/

 22. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Også i 2015 har FEK i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Årsrapport 2015/

 23. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også ... og forskningsetikk, som «Forskningsetisk veileder for internettforskning» (NESH 2019) og «Forskningsetisk betenkning om kunstig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 24. B. Hensyn til personer (5-18)

  delta i forskningsprosessen, for eksempel ved forskning på internett eller ved en institusjon når individet har redusert eller ... art: om den skjer ved feltstudier, eksperimenter, eller på internett. Ulikt kildemateriale og datagrunnlag kan også reise ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 25. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn ... Mossige og Elisabeth Backe-Hansen Forskning på barns bruk av internett Elisabeth Staksrud Legemiddelstudier med barn Kjersti Bakken

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/