Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Veileder for internettforskning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). [1] Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 2. 6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett

  6. Bruk av sitater fra Internett Forskning på, med eller via Internett kan også gjøre bruk av sitater. Sitater forstås her i ... lokasjonsdata/steddata, bilder, video og så videre. Ved bruk av sitater fra Internett i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett/

 3. Innledning

  Internetts egenart og raske endringstakt gjør at det oppstår nye og særegne spørsmål hvor forskeren må reflektere over ulike og ... «Etiske retningslinjer for forskning på Internett» fra 2003. Innledning Internetts egenart og raske endringstakt gjør at det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Innledning/

 4. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns ... til å bli hørt, også i forskningen. Dette gjelder også Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer ... beskyttelse ved å samle inn data om Internett ved hjelp av etablerte metoder utenfor Internett.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 5. Definisjoner

  studentarbeider i form av avhandlinger på master- og ph.d.-nivå.  «Internett» betegner i utgangspunktet et globalt datanettverk for kommunikasjon ... kommunikasjon og spredning av informasjon. I utvidet betydning kan «Internett» referere til teknologisk systemer og enheter (ting), ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Definisjoner/

 6. 7. Tilbakeføring av resultater

  7. Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på ... Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på normer om åpenhet, informasjonsfrihet og deling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/7. Tilbakeføring av resultater/

 7. 5. Hensynet til tredjepart

  Hensynet til tredjepart Ulike former for interaksjon på Internett vil også ofte gjøre at man direkte eller indirekte vil samle ... virkninger på tredjepart (punkt 11).  Forskning på, via og med Internett vil ofte kunne inkludere data fra andre enn informantene.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/5. Hensynet til tredjepart/

 8. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  belastninger for personene det forskes på (punkt 14).  Forskning på Internett tar ofte utgangspunkt i samhandling i digitale fora (Twitter ... kallenavn) er en viktig side ved enkelte former for samhandling på Internett. Ofte brukes slike pseudonymer på tvers av ulike fora og i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 9. 1. Offentlig eller privat?

  det gjelder informasjon om atferd som formildes og lagres på Internett. Forskeren må derfor ta hensyn til at det kan være en forskjell ... diffust. Én grunn er at individer som publiserer informasjon på Internett selv kan ha en forståelse av at informasjonen er privat selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 10. 2. Informert og fritt samtykke

  Denne generelle hovedregelen gjelder også for forskning på/via Internett. Det er flere vanskeligheter forbundet med å innhente samtykke ... til planlegging av forskningen. Innhenting av samtykke over Internett krever også en større innsats for å sikre kvaliteten på samtykket

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 11. B. Hensyn til personer (5-18)

  delta i forskningsprosessen, for eksempel ved forskning på internett eller ved en institusjon når individet har redusert eller ... art: om den skjer ved feltstudier, eksperimenter, eller på internett. Ulikt kildemateriale og datagrunnlag kan også reise ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 12. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne skal beskyttes ... lydopptak og videoopptak publiseres direkte, for eksempel på internett, er det en selvfølge at slik publisering skal bygge på et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 13. Innledning

  forskningen også helt nye spørsmål, for eksempel ved forskning på internett, hvor de anerkjente normene og retningslinjene ikke alltid ... (RRI). [3] NESH, Forskningsetiske retningslinjer for internettforskning, Oslo (2003) 2016. Se også Etiske retningslinjer for forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Innledning/

 14. D. Forskersamfunnet (25-33)

  D. Forskersamfunnet (25-33) 25. Medforfatterskap Forskeren skal følge god publiseringspraksis, respektere ... kilder utenfor forskningen – som offentlige dokumenter eller internett – skal de gi nøyaktige henvisninger som gjør det mulig å spore

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/D. Forskersamfunnet (25-33)/