Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Svenske skandaler under lupen

  Svenske skandaler under lupen Boken er svensk. Og den handler om skandaler i medisinen og forskningen. Kan det dreie seg ... skandalen også norm­utviklende: Nürnberg-kodeksen og Helsinkideklarasjonen etterfulgte de grusomme medisinske forsøkene under 2

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Svenske skandaler under lupen/

 2. Referat møte i NEM 4. september, 2018

  Referat fra møte i NEM 4. september, 2018 Sted og tid: Saltstraumen hotell, kl. 09.30-15.00. Til stede: ... retningslinje på området var Helsinkideklarasjonen (1964 med senere revisjoner). Sentrale momenter i Helsinkideklarasjonen er at forskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 4. september, 2018/

 3. Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet

  Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet Bergensbaserte The Evidence-Based Research Network mener det bør ... forskningen dit det mangler kunnskap. Han viser til Helsinkideklarasjonen som slår fast at det ikke skal gjennomføres forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet/

 4. På jakt etter hjernens klokke

  På jakt etter hjernens klokke NEM 2017/311, REK sør-øst D 2017/969 Klagesak Christian Doeller. NTNU Helseforskningsloven ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/På jakt etter hjernens klokke/

 5. Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter

  Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter NEM 2017/313, REK sør-øst D 2017/970 Klagesak Christian ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter/

 6. Referat møte i NEM 5. desember 2017

  tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. desember 2017/

 7. Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet

  Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet Nem 2017/312, REK sør-øst D 2017/971 Klagesak Christian ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet/

 8. Hva er helseforskning

  Mener forskning som kan løse Alzheimergåten, ikke er helseforskning Hva som er forskning på ... forskningsetisk standard for forskning på mennesker. I 1964 kom Helsinkideklarasjonen, utformet av Verdens legeforening, som danner grunnlag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 9. Røttingen: Ikke redd for debatt

  – Man skal ikke være redd for debatt John-Arne Røttingen syns det er helt greit med litt debatt på ... Jeg vet at det er snevert, men det slår inn først. Helsinkideklarasjonen, behov for å ivareta autonomi for pasienter, men samtidig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Røttingen: Ikke redd for debatt/

 10. Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum Årets Forskningsetiske forum hadde 150 påmeldte. Temaet ... ulikt mer generelle retningslinjer, som CIOMS, UNESCO og Helsinkideklarasjoner. – De gir lite veiledning til bruk i praksis. For eksempel

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum/

 11. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324) Den nasjonale ... internasjonalt anerkjente forskningsetiske retningslinjer som Helsinkideklarasjonen og UNESCOs deklarasjon om bioetikk og menneskerettigheter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 12. Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

  Klager finner som anført støtte for dette synspunktet i Helsinkideklarasjonen og CIOMSs retningslinjer. Det kan tilføyes at prosjektet ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Søk i NEMs vedtak/Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten/

 13. En 6 måneders åpen forlengelse av den 40 ukers randomiserte, dobbeltblind placebokontrollerte, multisenter, effekt- og sikkerhetsstudie med Ritalin® LA hos voksne pasienter med ADHD, med debut i barndommen.

  Senter for terapi og veiledning / Novartis Norge AS. Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95 ... klagesak, se Klagesak 2/2008. Her skriver NEM: Basert på Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95

  /Søk i NEMs vedtak/En 6 måneders åpen forlengelse av den 40 ukers randomiserte, dobbeltblind placebokontrollerte, multisenter, effekt- og sikkerhetsstudie med Ritalin® LA hos voksne pasienter med ADHD, med debut i barndommen./

 14. Lukk opp din celledør

  Lukk opp din celledør Ville du gitt forskere nøkkelen til hjemmet ditt for så å la dem kartlegge ... for at alt er mer enn godt nok i oppstarten. – Siden Helsinkideklarasjonen har den rådende holdningen vært at folk må være fullstendig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Lukk opp din celledør/

 15. Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)

  fremkommer mer «indirekte» i Helseforskningsloven og Helsinkideklarasjonen som isteden definerer spesielle krav til forskning på ... av Helseforskningsloven § 18, Oviedo konvensjonen og Helsinkideklarasjonen. Minimal risiko er risiko tilsvarende det enhver av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)/

 16. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere ... Etisk krav om å rapportere resultater I siste versjon av Helsinkideklarasjonen står det at ”All forskning som involverer mennesker

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 17. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. ... for alle typer av internasjonale samarbeidsprosjekter. Helsinkideklarasjonen Forskningsetiske retningslinjer som brukes innen medisinsk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 18. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 20. januar .2014

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 20. januar .2014 Møte ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 20. januar .2014/

 19. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling ... respekteres med mindre barnets helsetilstand settes i fare. – Helsinkideklarasjonen forutsetter samtykke fra den som skal inngå i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 20. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale ... internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker er med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 21. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag17. juni

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag 17. juni kl. 10.00-15.30 ... orientering. BS 18 Revisjon av Helsinkideklarasjonen Komiteen diskuterte forslaget til revidert Helsinkideklarasjon. Noen komitemedlemmer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag17. juni/

 22. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... ganske strenge krav til åpenhet. Bruusgaard forteller at Helsinkideklarasjonen også begrenser seg til å kreve at eventuelle interessekonflikter

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 23. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske retningslinjer ... beslutter om vi skal godkjenne endringene, sier han. Helsinkideklarasjonen Utformet av Verdens legeforening (WMA) i 1964 og er

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 24. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt ... fleste fra Google. Mest brukte søkeord i 2012 var: NESH Helsinkideklarasjonen forskningsetikk kvalitativ og kvantitativ metode forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 25. Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk

  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk 2004 Rapport/utredning Den nasjonale forskningsetiske komité for ... viktige forskningsetiske retningslinjer, som for eksempel Helsinkideklarasjonen, ikke er utarbeidet med epidemiologisk forskning for

  /Aktuelt/Publikasjoner/Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk /