Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Hva er helseforskning

  Mener forskning som kan løse Alzheimergåten, ikke er helseforskning Hva som er forskning på ... forskningsetisk standard for forskning på mennesker. I 1964 kom Helsinkideklarasjonen, utformet av Verdens legeforening, som danner grunnlag

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 2. Røttingen: Ikke redd for debatt

  – Man skal ikke være redd for debatt John-Arne Røttingen syns det er helt greit med litt debatt på ... Jeg vet at det er snevert, men det slår inn først. Helsinkideklarasjonen, behov for å ivareta autonomi for pasienter, men samtidig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Røttingen: Ikke redd for debatt/

 3. Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum Årets Forskningsetiske forum hadde 150 påmeldte. Temaet ... ulikt mer generelle retningslinjer, som CIOMS, UNESCO og Helsinkideklarasjoner. – De gir lite veiledning til bruk i praksis. For eksempel

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum/

 4. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324) Den nasjonale ... internasjonalt anerkjente forskningsetiske retningslinjer som Helsinkideklarasjonen og UNESCOs deklarasjon om bioetikk og menneskerettigheter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 5. Veiledning om betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning

  /Søk i NEMs vedtak/Veiledning om betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/

 6. Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

  Klager finner som anført støtte for dette synspunktet i Helsinkideklarasjonen og CIOMSs retningslinjer. Det kan tilføyes at prosjektet ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Søk i NEMs vedtak/Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten/

 7. En 6 måneders åpen forlengelse av den 40 ukers randomiserte, dobbeltblind placebokontrollerte, multisenter, effekt- og sikkerhetsstudie med Ritalin® LA hos voksne pasienter med ADHD, med debut i barndommen.

  Senter for terapi og veiledning / Novartis Norge AS. Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95 ... klagesak, se Klagesak 2/2008. Her skriver NEM: Basert på Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95

  /Søk i NEMs vedtak/En 6 måneders åpen forlengelse av den 40 ukers randomiserte, dobbeltblind placebokontrollerte, multisenter, effekt- og sikkerhetsstudie med Ritalin® LA hos voksne pasienter med ADHD, med debut i barndommen./

 8. Lukk opp din celledør

  Lukk opp din celledør Ville du gitt forskere nøkkelen til hjemmet ditt for så å la dem kartlegge ... for at alt er mer enn godt nok i oppstarten. – Siden Helsinkideklarasjonen har den rådende holdningen vært at folk må være fullstendig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Lukk opp din celledør/

 9. Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)

  fremkommer mer «indirekte» i Helseforskningsloven og Helsinkideklarasjonen som isteden definerer spesielle krav til forskning på ... av Helseforskningsloven § 18, Oviedo konvensjonen og Helsinkideklarasjonen. Minimal risiko er risiko tilsvarende det enhver av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)/

 10. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere ... Etisk krav om å rapportere resultater I siste versjon av Helsinkideklarasjonen står det at ”All forskning som involverer mennesker

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 11. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. ... for alle typer av internasjonale samarbeidsprosjekter. Helsinkideklarasjonen Forskningsetiske retningslinjer som brukes innen medisinsk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 12. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 20. januar .2014

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 20. januar .2014 Møte ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 20. januar .2014/

 13. Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten (Saksnr. 2014/2)

  Klager finner som anført støtte for dette synspunktet i Helsinkideklarasjonen og CIOMSs retningslinjer. Det kan tilføyes at prosjektet ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten (Saksnr. 2014/2)/

 14. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale ... internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker er med

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 15. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling ... respekteres med mindre barnets helsetilstand settes i fare. – Helsinkideklarasjonen forutsetter samtykke fra den som skal inngå i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 16. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag17. juni

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag 17. juni kl. 10.00-15.30 ... orientering. BS 18 Revisjon av Helsinkideklarasjonen Komiteen diskuterte forslaget til revidert Helsinkideklarasjon. Noen komitemedlemmer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag17. juni/

 17. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... ganske strenge krav til åpenhet. Bruusgaard forteller at Helsinkideklarasjonen også begrenser seg til å kreve at eventuelle interessekonflikter

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 18. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske retningslinjer ... beslutter om vi skal godkjenne endringene, sier han. Helsinkideklarasjonen Utformet av Verdens legeforening (WMA) i 1964 og er

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 19. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt ... fleste fra Google. Mest brukte søkeord i 2012 var: NESH Helsinkideklarasjonen forskningsetikk kvalitativ og kvantitativ metode forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 20. Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk

  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk 2004 Rapport/utredning Den nasjonale forskningsetiske komité for ... viktige forskningsetiske retningslinjer, som for eksempel Helsinkideklarasjonen, ikke er utarbeidet med epidemiologisk forskning for

  /Aktuelt/Publikasjoner/Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk /

 21. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ankemulighet. ... tre var lekfolk fra politikken. Da arbeidet de etter Helsinkideklarasjonen som var og er internasjonal praksis. Senere, i 1999

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 22. Innspill til Forskningsmelding 2013 fra De nasjonale forskningsetiske komiteer

  Innspill til Forskningsmelding 2013 fra De nasjonale forskningsetiske komiteer (Saksnr. 2012/93) De nasjonale forskningsetiske ... som ble knesatt i Nürnberg i 1947 og seinere utvidet i Helsinkideklarasjonen. Framfor alt gjelder dette kravet om informert samtykke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsmelding 2013 fra De nasjonale forskningsetiske komiteer/

 23. Placebo- et eksempel

  legemiddelfirma er i sving med å finne en vaksine. Det står i Helsinkideklarasjonen at det er tillatt å bruke placebostudier der ingen kjent ... strenge kriterier enn firma A. De kjenner til kravene i Helsinkideklarasjonen, men vurderer nå pga. den spesielle situasjonen å kjøre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Placebo- et eksempel/

 24. Klagesak: Ritalin

  Klage på avslag på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt: ”En 6 måneders åpen ... klagesak, se Klagesak 2/2008. Her skriver NEM: Basert på Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Ritalin/

 25. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse ... helseministeren, konkluderte med at Pfizer hadde brutt både Helsinkideklarasjonen, nigeriansk lov og FNs barnekonvensjon. Legemiddelfirmaet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/