Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt ... fleste fra Google. Mest brukte søkeord i 2012 var: NESH Helsinkideklarasjonen forskningsetikk kvalitativ og kvantitativ metode forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 2. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse ... helseministeren, konkluderte med at Pfizer hadde brutt både Helsinkideklarasjonen, nigeriansk lov og FNs barnekonvensjon. Legemiddelfirmaet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/

 3. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... ganske strenge krav til åpenhet. Bruusgaard forteller at Helsinkideklarasjonen også begrenser seg til å kreve at eventuelle interessekonflikter

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 4. Bakgrunn

  Retningslinjene er primært utarbeidet med henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske ... forskningsprosjekt. Dette kan det også hentes støtte for i Helsinkideklarasjonen der det heter: «I medisinsk forskning som omfatter mennesker

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 5. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag ... tråd med deres alder og behov. Det samme poengteres i Helsinkideklarasjonen, som regulerer medisinsk forskning. Avveiningen av nytte

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 6. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også ... retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og Helsinkideklarasjonen, som til en viss grad regulerer forskning på barn. Vår

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 7. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig Det er rimelig at personer får en godtgjørelse for ... direkte honorering i internasjonale retningslinjer. Helsinkideklarasjonen skriver ikke noe om det i sine punkter, men vi finner

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 8. Bok - etiske utfordringer

  Etiske utfordringer i praksisnær forskning ETISKE UTFORDRINGER I PRAKSISNÆR FORSKNING REDAKTØRER: ... grunnleggende kjennskap til forskningsetiske prinsipper og Helsinkideklarasjonen. Det kunne kanskje vært en fordel med noen konkrete

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 9. En 6 måneders åpen forlengelse av den 40 ukers randomiserte, dobbeltblind placebokontrollerte, multisenter, effekt- og sikkerhetsstudie med Ritalin® LA hos voksne pasienter med ADHD, med debut i barndommen.

  Senter for terapi og veiledning / Novartis Norge AS. Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95 ... klagesak, se Klagesak 2/2008. Her skriver NEM: Basert på Helsinkideklarasjonens bestemmelser om medisinsk forskning og EMAs CPMP/ICH/291/95

  /Søk i NEMs vedtak/En 6 måneders åpen forlengelse av den 40 ukers randomiserte, dobbeltblind placebokontrollerte, multisenter, effekt- og sikkerhetsstudie med Ritalin® LA hos voksne pasienter med ADHD, med debut i barndommen./

 10. Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

  Klager finner som anført støtte for dette synspunktet i Helsinkideklarasjonen og CIOMSs retningslinjer. Det kan tilføyes at prosjektet ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Søk i NEMs vedtak/Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten/

 11. Forskningens verdier

  Forskningens verdier Moderne vitenskap oppstod under den vitenskapelige revolusjon (ca 1550 - 1750). Det er ikke helt ... utviklet klare standarder for dette, for eksempel i Helsinkideklarasjonen. Ser vi altså på forskningspraksis under ett, forstått

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningens verdier/

 12. Forskningsetikk i krig - et essay

  anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen helt strengt, blir resultatet at slike krigsstudier ... eller politikere hjelpe, verken Genevekonvensjon eller Helsinkideklarasjon betyr noe. Krig er en forferdelig handling som innebærer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 13. Forskningsetikkens historie

  forskning på mennesker, Genèveerklæringen (1947) og Helsinkideklarasjonen (1964). Men verken rettsoppgjør eller retningslinjer ... hensynet peker mot et prinsipp, som senere blir nedfelt i Helsinkideklarasjonen, om at man skal begynne med friske voksne før man inkluderer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 14. Forskningsetikkens politikk

  Forskningsetikkens politikk Hva er forskningsetikk? Hvilke spørsmål om forskning er “etiske”, hvilke er “rent ... så er nok dette mer politiske enn etiske spørsmål. Helsinkideklarasjonen sier ingenting om slike ting, og det gjør heller ikke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Forskningsetikkens politikk/

 15. Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet

  Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet Nem 2017/312, REK sør-øst D 2017/971 Klagesak Christian ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet/

 16. Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet

  Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet Bergensbaserte The Evidence-Based Research Network mener det bør ... forskningen dit det mangler kunnskap. Han viser til Helsinkideklarasjonen som slår fast at det ikke skal gjennomføres forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet/

 17. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. ... (for eksempel profesjonsforeningenes etiske regler og Helsinkideklarasjonen), følge av enkeltavgjørelser fattet av profesjonsforeningenes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 18. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens ... legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av Helsinkideklarasjonen Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 19. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden ... forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 20. Helsinkideklarasjonen revidert

  Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. ... Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. Dette er ett

  /Aktuelt/Nyheter/Helsinkideklarasjonen revidert/

 21. Historisk riss

  omfattet mennesker på foreningens generalforsamling: Helsinkideklarasjonen. Retningslinjene fikk raskt status som førende for utførelse ... i 2006. Den medisinske komiteen har hele tiden hatt Helsinkideklarasjonen som sin rettesnor, men har gitt retningslinjer for spesifikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Historisk riss/

 22. Hva er helseforskning

  Mener forskning som kan løse Alzheimergåten, ikke er helseforskning Hva som er forskning på ... forskningsetisk standard for forskning på mennesker. I 1964 kom Helsinkideklarasjonen, utformet av Verdens legeforening, som danner grunnlag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 23. Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)

  fremkommer mer «indirekte» i Helseforskningsloven og Helsinkideklarasjonen som isteden definerer spesielle krav til forskning på ... av Helseforskningsloven § 18, Oviedo konvensjonen og Helsinkideklarasjonen. Minimal risiko er risiko tilsvarende det enhver av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Hvordan vurdere prosjekter som kan forvolde alvorlig skade? (Saksnr. 2014/16)/

 24. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte ... Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 25. Innspill til Forskningsmelding 2013 fra De nasjonale forskningsetiske komiteer

  Innspill til Forskningsmelding 2013 fra De nasjonale forskningsetiske komiteer (Saksnr. 2012/93) De nasjonale forskningsetiske ... som ble knesatt i Nürnberg i 1947 og seinere utvidet i Helsinkideklarasjonen. Framfor alt gjelder dette kravet om informert samtykke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsmelding 2013 fra De nasjonale forskningsetiske komiteer/