Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Helsinkideklarasjonen revidert

  Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. ... Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. Dette er ett

  /Aktuelt/Nyheter/Helsinkideklarasjonen revidert/

 2. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske retningslinjer ... beslutter om vi skal godkjenne endringene, sier han. Helsinkideklarasjonen Utformet av Verdens legeforening (WMA) i 1964 og er

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 3. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere ... Etisk krav om å rapportere resultater I siste versjon av Helsinkideklarasjonen står det at ”All forskning som involverer mennesker

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 4. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... ganske strenge krav til åpenhet. Bruusgaard forteller at Helsinkideklarasjonen også begrenser seg til å kreve at eventuelle interessekonflikter

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 5. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ankemulighet. ... tre var lekfolk fra politikken. Da arbeidet de etter Helsinkideklarasjonen som var og er internasjonal praksis. Senere, i 1999

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 6. UtReferat070427

  Barn i forskning: Barn av innsatte og barn i asylmottak Referat fra rundebordshøring 27. april ... Hun pekte aktuell lovgivning, NESHs retningslinjer, og Helsinkideklarasjonen som til en viss grad regulerer forskning på barn. Samtykkeproblematikk

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat070427/

 7. Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum Årets Forskningsetiske forum hadde 150 påmeldte. Temaet ... ulikt mer generelle retningslinjer, som CIOMS, UNESCO og Helsinkideklarasjoner. – De gir lite veiledning til bruk i praksis. For eksempel

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum/