Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden ... forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 2. Tvilsom livredning

  Tvilsom livredning [Den følgende ... pasienter? Er dette forskning som kommer inn under §32 av Helsinkideklarasjonen? Skal de pasientene som overlever ha informasjon om ... har vært inkludert i et forsøk? Les mer i artikkel om Helsinkideklarasjonen 

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Tvilsom livredning/

 3. Placebo

  ikke får noe medikament. Et forskningsetisk dilemma Helsinkideklarasjonen om placebo Alternative design Placeboforskning som eget ... på overlevelse eller sykdomsplager. Helsinkideklarasjonen om placebo Helsinkideklarasjonen slår fast at det er tillatt å bruke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Placebo/

 4. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical ... etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Vancouveranbefalingene/

 5. Placebo- et eksempel

  legemiddelfirma er i sving med å finne en vaksine. Det står i Helsinkideklarasjonen at det er tillatt å bruke placebostudier der ingen kjent ... strenge kriterier enn firma A. De kjenner til kravene i Helsinkideklarasjonen, men vurderer nå pga. den spesielle situasjonen å kjøre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Placebo- et eksempel/

 6. Medisin og helsefag

  forskning utarbeidet av Verdens legeforening, den såkalte Helsinkideklarasjonen, og Europarådets tilleggsprotokoll for biomedisinsk ... særlig aktsomhet og beskyttelse. I Oviedokonvensjonenog Helsinkideklarasjonen finnes nesten likelydende kriterier for hvordan disse

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 7. Legemiddelutprøving

  bedre enn etablert behandling. Klinikere med støtte av Helsinkideklarasjonen er mer opptatt av om ny behandling er bedre enn etablert ... Legemiddelmyndighetenes krav til placebokontrollerte studier og Helsinkideklarasjonens krav til beste behandling kan komme i konflikt med hverandre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Legemiddelutprøving/

 8. Metoder for etisk vurdering

  viktig. REK-enes arbeid bygger på Verdens legeforenings Helsinkideklarasjon. (NESH og NENT har utviklet egne retningslinjer.) Retningslinjene ... belastninger som forskningen innebærer for forsøkspersonen’ (Helsinkideklarasjonen § 18). Denne balanseringen er en av komiteenes viktigste

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Metoder for etisk vurdering/

 9. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. ... (for eksempel profesjonsforeningenes etiske regler og Helsinkideklarasjonen), følge av enkeltavgjørelser fattet av profesjonsforeningenes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 10. Forskningsetikkens historie

  forskning på mennesker, Genèveerklæringen (1947) og Helsinkideklarasjonen (1964). Men verken rettsoppgjør eller retningslinjer ... hensynet peker mot et prinsipp, som senere blir nedfelt i Helsinkideklarasjonen, om at man skal begynne med friske voksne før man inkluderer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 11. Personer med begrenset levetid

  Personer med begrenset levetid Pasienter med begrenset levetid finnes i det meste av medisinen. Begrepet innebærer ... allmenne prinsipper slik de er nedfelt i blant annet Helsinkideklarasjonen. Det er likevel diskutert hvorvidt forskning på mennesker

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med begrenset levetid/

 12. Xenotransplantasjon

  Xenotransplantasjon Transplantasjon av grisehjerter til mennesker har en sterk ”æsj-faktor”. Men er det uetisk? ’Xeno’ ... Er det greit med tilbaketrekning av samtykke? Ifølge Helsinkideklarasjonen har forsøkspersoner full adgang til når som helst og

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Xenotransplantasjon/

 13. Forskningsetikkens politikk

  Forskningsetikkens politikk Hva er forskningsetikk? Hvilke spørsmål om forskning er “etiske”, hvilke er “rent ... så er nok dette mer politiske enn etiske spørsmål. Helsinkideklarasjonen sier ingenting om slike ting, og det gjør heller ikke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Forskningsetikkens politikk/

 14. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag ... tråd med deres alder og behov. Det samme poengteres i Helsinkideklarasjonen, som regulerer medisinsk forskning. Avveiningen av nytte

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 15. Personer med psykisk lidelse

  Personer med psykisk lidelse Psykiske lidelser kan komme til uttrykk i et spenn fra mild angst og moderat depresjon ... på kravet at forskningen skal medføre minimal risiko (Helsinkideklarasjonen 2013), det vil si at deltakelse i forskningen ikke skal

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 16. Forskningens verdier

  Forskningens verdier Moderne vitenskap oppstod under den vitenskapelige revolusjon (ca 1550 - 1750). Det er ikke helt ... utviklet klare standarder for dette, for eksempel i Helsinkideklarasjonen. Ser vi altså på forskningspraksis under ett, forstått

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningens verdier/