Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale ... internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker er med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 2. Historisk riss

  omfattet mennesker på foreningens generalforsamling: Helsinkideklarasjonen. Retningslinjene fikk raskt status som førende for utførelse ... i 2006. Den medisinske komiteen har hele tiden hatt Helsinkideklarasjonen som sin rettesnor, men har gitt retningslinjer for spesifikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Historisk riss/

 3. Rethinking informed consent in bioethics

  Rethinking informed consent in bioethics Forfattere: Neil C. Manson og Onora O’Neill Forlag: Cambridge ... forsøkspersonen må gis en så fullstendig informasjon som mulig. I Helsinkideklarasjonen (§ 22) står det for eksempel at forsøkspersonen må informeres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Rethinking informed consent in bioethics/

 4. Bok - etiske utfordringer

  Etiske utfordringer i praksisnær forskning ETISKE UTFORDRINGER I PRAKSISNÆR FORSKNING REDAKTØRER: ... grunnleggende kjennskap til forskningsetiske prinsipper og Helsinkideklarasjonen. Det kunne kanskje vært en fordel med noen konkrete

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 5. Svenske skandaler under lupen

  Svenske skandaler under lupen Boken er svensk. Og den handler om skandaler i medisinen og forskningen. Kan det dreie seg ... skandalen også norm­utviklende: Nürnberg-kodeksen og Helsinkideklarasjonen etterfulgte de grusomme medisinske forsøkene under 2

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Svenske skandaler under lupen/

 6. Vi skal forske på sårbare grupper

  Vi skal forske på sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i ... sårbare og har behov for særlig beskyttelse”, står det i Helsinkideklarasjonen. Men hva er egentlig en sårbar gruppe? Tilhører alle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 7. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. ... for alle typer av internasjonale samarbeidsprosjekter. Helsinkideklarasjonen Forskningsetiske retningslinjer som brukes innen medisinsk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 8. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også ... retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og Helsinkideklarasjonen, som til en viss grad regulerer forskning på barn. Vår

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 9. Forskningsetikk i krig - et essay

  anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen helt strengt, blir resultatet at slike krigsstudier ... eller politikere hjelpe, verken Genevekonvensjon eller Helsinkideklarasjon betyr noe. Krig er en forferdelig handling som innebærer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 10. Mye arbeid gjenstår

  Mye arbeid gjenstår Forskningsetikken har fått godt fotfeste. Likevel gjenstår mye arbeid, særlig ... å misbruke dem. Allerede i 1964 fikk vi for eksempel Helsinkideklarasjonen, som slår fast ulike etiske prinsipper i medisinsk forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Mye arbeid gjenstår/

 11. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig Det er rimelig at personer får en godtgjørelse for ... direkte honorering i internasjonale retningslinjer. Helsinkideklarasjonen skriver ikke noe om det i sine punkter, men vi finner

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 12. Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev

  rettigheter i forhold til tilgang til effektiv behandling. Helsinkideklarasjonen sier at personer skal ha tilgang til «den beste av de ... andres villighet til å oppfylle prinsippet. Setningen i Helsinkideklarasjonen kan selvfølgelig også tolkes slik at det beste er det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev/

 13. Unnlot å gi behandling for syfilis

  Unnlot å gi behandling for syfilis I 1932 ble 399 fattige, fargede arbeidere i USA plukket ut til å delta ... behandling. Prosjektet ble heller ikke stoppet i 1964 da Helsinkideklarasjonen, som setter hensynet til forsøkspersonen foran alt,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2006-3/Unnlot å gi behandling for syfilis/

 14. Lukk opp din celledør

  Lukk opp din celledør Ville du gitt forskere nøkkelen til hjemmet ditt for så å la dem kartlegge ... for at alt er mer enn godt nok i oppstarten. – Siden Helsinkideklarasjonen har den rådende holdningen vært at folk må være fullstendig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Lukk opp din celledør/

 15. Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet

  Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet Bergensbaserte The Evidence-Based Research Network mener det bør ... forskningen dit det mangler kunnskap. Han viser til Helsinkideklarasjonen som slår fast at det ikke skal gjennomføres forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet/

 16. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling ... respekteres med mindre barnets helsetilstand settes i fare. – Helsinkideklarasjonen forutsetter samtykke fra den som skal inngå i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 17. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse ... helseministeren, konkluderte med at Pfizer hadde brutt både Helsinkideklarasjonen, nigeriansk lov og FNs barnekonvensjon. Legemiddelfirmaet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/

 18. Ta barnet på alvor – også i forskning

  Ta barnet på alvor – også i forskning Barn som har opplevd vold, overgrep eller ulykke, kan bli psykisk ... Det gjelder uansett hva type forskning vi snakker om. Helsinkideklarasjonen har egne paragrafer som omhandler etiske retningslinjer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Ta barnet på alvor – også i forskning/

 19. Hva er helseforskning

  Mener forskning som kan løse Alzheimergåten, ikke er helseforskning Hva som er forskning på ... forskningsetisk standard for forskning på mennesker. I 1964 kom Helsinkideklarasjonen, utformet av Verdens legeforening, som danner grunnlag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 20. Røttingen: Ikke redd for debatt

  – Man skal ikke være redd for debatt John-Arne Røttingen syns det er helt greit med litt debatt på ... Jeg vet at det er snevert, men det slår inn først. Helsinkideklarasjonen, behov for å ivareta autonomi for pasienter, men samtidig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Røttingen: Ikke redd for debatt/

 21. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave Prosesser mellom mennesker kan ikke måles i tall. ... måten å gjøre dette på. Her må komiteene skjele mer til Helsinkideklarasjonens intensjoner enn til sedvaner for samtykkeprosedyrer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/