Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale ... internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker er med

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 2. Historisk riss

  omfattet mennesker på foreningens generalforsamling: Helsinkideklarasjonen. Retningslinjene fikk raskt status som førende for utførelse ... i 2006. Den medisinske komiteen har hele tiden hatt Helsinkideklarasjonen som sin rettesnor, men har gitt retningslinjer for spesifikke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Historisk riss/

 3. Rethinking informed consent in bioethics

  Rethinking informed consent in bioethics Forfattere: Neil C. Manson og Onora O’Neill Forlag: Cambridge ... forsøkspersonen må gis en så fullstendig informasjon som mulig. I Helsinkideklarasjonen (§ 22) står det for eksempel at forsøkspersonen må informeres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Rethinking informed consent in bioethics/

 4. Bok - etiske utfordringer

  Etiske utfordringer i praksisnær forskning ETISKE UTFORDRINGER I PRAKSISNÆR FORSKNING REDAKTØRER: ... grunnleggende kjennskap til forskningsetiske prinsipper og Helsinkideklarasjonen. Det kunne kanskje vært en fordel med noen konkrete

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 5. Vi skal forske på sårbare grupper

  Vi skal forske på sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i ... sårbare og har behov for særlig beskyttelse”, står det i Helsinkideklarasjonen. Men hva er egentlig en sårbar gruppe? Tilhører alle

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 6. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. ... for alle typer av internasjonale samarbeidsprosjekter. Helsinkideklarasjonen Forskningsetiske retningslinjer som brukes innen medisinsk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 7. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også ... retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og Helsinkideklarasjonen, som til en viss grad regulerer forskning på barn. Vår

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 8. Forskningsetikk i krig - et essay

  anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen helt strengt, blir resultatet at slike krigsstudier ... eller politikere hjelpe, verken Genevekonvensjon eller Helsinkideklarasjon betyr noe. Krig er en forferdelig handling som innebærer

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 9. Mye arbeid gjenstår

  Mye arbeid gjenstår Forskningsetikken har fått godt fotfeste. Likevel gjenstår mye arbeid, særlig ... å misbruke dem. Allerede i 1964 fikk vi for eksempel Helsinkideklarasjonen, som slår fast ulike etiske prinsipper i medisinsk forskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Mye arbeid gjenstår/

 10. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig Det er rimelig at personer får en godtgjørelse for ... direkte honorering i internasjonale retningslinjer. Helsinkideklarasjonen skriver ikke noe om det i sine punkter, men vi finner

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 11. Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev

  rettigheter i forhold til tilgang til effektiv behandling. Helsinkideklarasjonen sier at personer skal ha tilgang til «den beste av de ... andres villighet til å oppfylle prinsippet. Setningen i Helsinkideklarasjonen kan selvfølgelig også tolkes slik at det beste er det

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev/

 12. Unnlot å gi behandling for syfilis

  Unnlot å gi behandling for syfilis I 1932 ble 399 fattige, fargede arbeidere i USA plukket ut til å delta ... behandling. Prosjektet ble heller ikke stoppet i 1964 da Helsinkideklarasjonen, som setter hensynet til forsøkspersonen foran alt,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2006-3/Unnlot å gi behandling for syfilis/

 13. Lukk opp din celledør

  Lukk opp din celledør Ville du gitt forskere nøkkelen til hjemmet ditt for så å la dem kartlegge ... for at alt er mer enn godt nok i oppstarten. – Siden Helsinkideklarasjonen har den rådende holdningen vært at folk må være fullstendig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Lukk opp din celledør/

 14. Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet

  Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet Bergensbaserte The Evidence-Based Research Network mener det bør ... forskningen dit det mangler kunnskap. Han viser til Helsinkideklarasjonen som slår fast at det ikke skal gjennomføres forskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet/

 15. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling ... respekteres med mindre barnets helsetilstand settes i fare. – Helsinkideklarasjonen forutsetter samtykke fra den som skal inngå i et forskningsprosjekt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 16. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse ... helseministeren, konkluderte med at Pfizer hadde brutt både Helsinkideklarasjonen, nigeriansk lov og FNs barnekonvensjon. Legemiddelfirmaet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/

 17. Ta barnet på alvor – også i forskning

  Ta barnet på alvor – også i forskning Barn som har opplevd vold, overgrep eller ulykke, kan bli psykisk ... Det gjelder uansett hva type forskning vi snakker om. Helsinkideklarasjonen har egne paragrafer som omhandler etiske retningslinjer

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Ta barnet på alvor – også i forskning/

 18. Hva er helseforskning

  Mener forskning som kan løse Alzheimergåten, ikke er helseforskning Hva som er forskning på ... forskningsetisk standard for forskning på mennesker. I 1964 kom Helsinkideklarasjonen, utformet av Verdens legeforening, som danner grunnlag

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 19. Røttingen: Ikke redd for debatt

  – Man skal ikke være redd for debatt John-Arne Røttingen syns det er helt greit med litt debatt på ... Jeg vet at det er snevert, men det slår inn først. Helsinkideklarasjonen, behov for å ivareta autonomi for pasienter, men samtidig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Røttingen: Ikke redd for debatt/

 20. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave Prosesser mellom mennesker kan ikke måles i tall. ... måten å gjøre dette på. Her må komiteene skjele mer til Helsinkideklarasjonens intensjoner enn til sedvaner for samtykkeprosedyrer

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/