Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden ... forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 2. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens ... legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av Helsinkideklarasjonen Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 3. Helsinkideklarasjonen revidert

  Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. ... Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. Dette er ett

  /Aktuelt/Nyheter/Helsinkideklarasjonen revidert/

 4. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale ... internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker er med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 5. REK/skjemaer/2005/Etikkom/retningslinjer/helsinkideklarasjonen

  /REK/skjemaer/2005/Etikkom/retningslinjer/helsinkideklarasjonen/

 6. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske retningslinjer ... beslutter om vi skal godkjenne endringene, sier han. Helsinkideklarasjonen Utformet av Verdens legeforening (WMA) i 1964 og er

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 7. Tvilsom livredning

  Tvilsom livredning [Den følgende ... pasienter? Er dette forskning som kommer inn under §32 av Helsinkideklarasjonen? Skal de pasientene som overlever ha informasjon om ... har vært inkludert i et forsøk? Les mer i artikkel om Helsinkideklarasjonen 

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Tvilsom livredning/

 8. Placebo

  ikke får noe medikament. Et forskningsetisk dilemma Helsinkideklarasjonen om placebo Alternative design Placeboforskning som eget ... på overlevelse eller sykdomsplager. Helsinkideklarasjonen om placebo Helsinkideklarasjonen slår fast at det er tillatt å bruke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Placebo/

 9. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical ... etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Vancouveranbefalingene/

 10. UtNEM060509

  forelå, synes heller ikke å ha bidratt til klargjøring. I Helsinkideklarasjonen sies det at forskning også omfatter forskning på identifiserbare ... heller ikke av Helsinkideklarasjonen. Mandatet foreslås endret i tråd med formuleringen i Helsinkideklarasjonen, med et tillegg

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060509/

 11. Placebo- et eksempel

  legemiddelfirma er i sving med å finne en vaksine. Det står i Helsinkideklarasjonen at det er tillatt å bruke placebostudier der ingen kjent ... strenge kriterier enn firma A. De kjenner til kravene i Helsinkideklarasjonen, men vurderer nå pga. den spesielle situasjonen å kjøre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Placebo- et eksempel/

 12. UtNEM030618

  Høring – rapport fra Granskningskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen Uttalelse ... bemannede dykk skulle ”etisk klareres i henhold til Helsinkideklarasjonen”. Det fremkommer at en av hensiktene med en slik klarering

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM030618/

 13. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere ... Etisk krav om å rapportere resultater I siste versjon av Helsinkideklarasjonen står det at ”All forskning som involverer mennesker

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 14. Referat fra møte i NEM 2008-02-06

  6. februar 2008 Sakene var blant andre revisjon av Helsinkideklarasjonen og sammensetning og oppnevning av de regionale komiteene ... avvises. REKs vedtak opprettholdes. SAK 4 Revisjon av Helsinkideklarasjonen Brev fra den norske lægeforening DoH Review Consultation

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2008-02-06/

 15. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... ganske strenge krav til åpenhet. Bruusgaard forteller at Helsinkideklarasjonen også begrenser seg til å kreve at eventuelle interessekonflikter

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 16. Medisin og helsefag

  forskning utarbeidet av Verdens legeforening, den såkalte Helsinkideklarasjonen, og Europarådets tilleggsprotokoll for biomedisinsk ... særlig aktsomhet og beskyttelse. I Oviedokonvensjonenog Helsinkideklarasjonen finnes nesten likelydende kriterier for hvordan disse

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 17. Referat møte i NEM 4. september, 2018

  Referat fra møte i NEM 4. september, 2018 Sted og tid: Saltstraumen hotell, kl. 09.30-15.00. Til stede: ... retningslinje på området var Helsinkideklarasjonen (1964 med senere revisjoner). Sentrale momenter i Helsinkideklarasjonen er at forskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 4. september, 2018/

 18. UtNEM060511

  andre lover, så vel som etiske retningslinjer, så som Helsinkideklarasjonen, peker i samme retning som deres egen fortolkning, mener ... Det er helsepersonell som i hovedsak skal observeres. Helsinkideklarasjonen gjør også unntak fra samtykke, når risiko er liten og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060511/

 19. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt ... fleste fra Google. Mest brukte søkeord i 2012 var: NESH Helsinkideklarasjonen forskningsetikk kvalitativ og kvantitativ metode forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 20. UtNEM010928

  praksis. Imidlertid er det slik at den sist reviderte Helsinkideklarasjonen klart uttrykker at forskning på mennesker "også omfatter ... sikre konfidensialitet (koding, avidentifisering, osv.). Helsinkideklarasjonen kan leses slik at den ikke vil omfatte forskning på

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM010928/

 21. Historisk riss

  omfattet mennesker på foreningens generalforsamling: Helsinkideklarasjonen. Retningslinjene fikk raskt status som førende for utførelse ... i 2006. Den medisinske komiteen har hele tiden hatt Helsinkideklarasjonen som sin rettesnor, men har gitt retningslinjer for spesifikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Historisk riss/

 22. UtNEM060609

  Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin ... såkalte Helsinkideklarasjonen om at det i hvert land burde opprettes forskningsetiske komiteer. Helsinkideklarasjonen var et regelverk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060609/

 23. UtNEM970918

  Forskningsetiske spørsmål knyttet til kreftbehandling Uttalelse gitt av NEM til Statens helsetilsyn Fra: ... refugium ultimum "i håp om å redde liv" (Helsinkideklarasjonen II,1). Helsinkideklarasjonen minner om at "hensynet til forsøkspersonen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM970918/

 24. Rethinking informed consent in bioethics

  Rethinking informed consent in bioethics Forfattere: Neil C. Manson og Onora O’Neill Forlag: Cambridge ... forsøkspersonen må gis en så fullstendig informasjon som mulig. I Helsinkideklarasjonen (§ 22) står det for eksempel at forsøkspersonen må informeres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Rethinking informed consent in bioethics/

 25. Bok - etiske utfordringer

  Etiske utfordringer i praksisnær forskning ETISKE UTFORDRINGER I PRAKSISNÆR FORSKNING REDAKTØRER: ... grunnleggende kjennskap til forskningsetiske prinsipper og Helsinkideklarasjonen. Det kunne kanskje vært en fordel med noen konkrete

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 26. Svenske skandaler under lupen

  Svenske skandaler under lupen Boken er svensk. Og den handler om skandaler i medisinen og forskningen. Kan det dreie seg ... skandalen også norm­utviklende: Nürnberg-kodeksen og Helsinkideklarasjonen etterfulgte de grusomme medisinske forsøkene under 2

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Svenske skandaler under lupen/

 27. Vi skal forske på sårbare grupper

  Vi skal forske på sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i ... sårbare og har behov for særlig beskyttelse”, står det i Helsinkideklarasjonen. Men hva er egentlig en sårbar gruppe? Tilhører alle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 28. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. ... for alle typer av internasjonale samarbeidsprosjekter. Helsinkideklarasjonen Forskningsetiske retningslinjer som brukes innen medisinsk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 29. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ankemulighet. ... tre var lekfolk fra politikken. Da arbeidet de etter Helsinkideklarasjonen som var og er internasjonal praksis. Senere, i 1999

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 30. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også ... retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og Helsinkideklarasjonen, som til en viss grad regulerer forskning på barn. Vår

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 31. Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk

  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk 2004 Rapport/utredning Den nasjonale forskningsetiske komité for ... viktige forskningsetiske retningslinjer, som for eksempel Helsinkideklarasjonen, ikke er utarbeidet med epidemiologisk forskning for

  /Aktuelt/Publikasjoner/Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk /

 32. Forskningsetikk i krig - et essay

  anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen helt strengt, blir resultatet at slike krigsstudier ... eller politikere hjelpe, verken Genevekonvensjon eller Helsinkideklarasjon betyr noe. Krig er en forferdelig handling som innebærer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 33. UtNEM990219

  all medisinsk forskning i tråd med retningslinjene i Helsinkideklarasjonen. I lovutkastets kapittel 4 er det åpnet for at dette ... vurderinger knyttet til slike prosjekt. I henhold til Helsinkideklarasjonen skal alle biomedisinske forskningsprosjekt fremlegges

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM990219/

 34. UtNEM970916

  til forskningsetiske komiteer som ikke fremkommer i Helsinkideklarasjonen og ikke i mandatet for komiteene. Det gjelder bl.a. ... utprøverne strengere krav enn det komiteenes mandat og Helsinkideklarasjonen tilsier. Når det gjelder faser i klinisk utprøving,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM970916/

 35. Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter

  Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter NEM 2017/313, REK sør-øst D 2017/970 Klagesak Christian ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter/

 36. Mye arbeid gjenstår

  Mye arbeid gjenstår Forskningsetikken har fått godt fotfeste. Likevel gjenstår mye arbeid, særlig ... å misbruke dem. Allerede i 1964 fikk vi for eksempel Helsinkideklarasjonen, som slår fast ulike etiske prinsipper i medisinsk forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Mye arbeid gjenstår/

 37. Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet

  Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet Nem 2017/312, REK sør-øst D 2017/971 Klagesak Christian ... tankekors at REK i dag ikke vurderer alle prosjekter som Helsinkideklarasjonen trolig har ment at skal ha etisk forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Gjengivelse av avstander i en virtuell virkelighet/

 38. UtReferat070427

  Barn i forskning: Barn av innsatte og barn i asylmottak Referat fra rundebordshøring 27. april ... Hun pekte aktuell lovgivning, NESHs retningslinjer, og Helsinkideklarasjonen som til en viss grad regulerer forskning på barn. Samtykkeproblematikk

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat070427/

 39. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig Det er rimelig at personer får en godtgjørelse for ... direkte honorering i internasjonale retningslinjer. Helsinkideklarasjonen skriver ikke noe om det i sine punkter, men vi finner

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 40. Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev

  rettigheter i forhold til tilgang til effektiv behandling. Helsinkideklarasjonen sier at personer skal ha tilgang til «den beste av de ... andres villighet til å oppfylle prinsippet. Setningen i Helsinkideklarasjonen kan selvfølgelig også tolkes slik at det beste er det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev/

 41. Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

  Klager finner som anført støtte for dette synspunktet i Helsinkideklarasjonen og CIOMSs retningslinjer. Det kan tilføyes at prosjektet ... helseforskningen og det støttes ytterligere ved at CIOMS og Helsinkideklarasjonen omtaler utvikling av diagnostikk som helseforskning

  /Søk i NEMs vedtak/Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten/

 42. Legemiddelutprøving

  bedre enn etablert behandling. Klinikere med støtte av Helsinkideklarasjonen er mer opptatt av om ny behandling er bedre enn etablert ... Legemiddelmyndighetenes krav til placebokontrollerte studier og Helsinkideklarasjonens krav til beste behandling kan komme i konflikt med hverandre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Legemiddelutprøving/

 43. Metoder for etisk vurdering

  viktig. REK-enes arbeid bygger på Verdens legeforenings Helsinkideklarasjon. (NESH og NENT har utviklet egne retningslinjer.) Retningslinjene ... belastninger som forskningen innebærer for forsøkspersonen’ (Helsinkideklarasjonen § 18). Denne balanseringen er en av komiteenes viktigste

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Metoder for etisk vurdering/

 44. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag17. juni

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag 17. juni kl. 10.00-15.30 ... orientering. BS 18 Revisjon av Helsinkideklarasjonen Komiteen diskuterte forslaget til revidert Helsinkideklarasjon. Noen komitemedlemmer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag17. juni/

 45. UtNEM990326

  Bruk av blod til forskningsformål ved blodgivning Uttalelse gitt av NEM til Statens helsetilsyn Fra: NEM Til: ... andre personer som deltar i forskningsprosjekter. Etter Helsinkideklarasjonen skal alle biomedisinske forskningsprosjekter fremlegges

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM990326/

 46. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte ... Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 47. Unnlot å gi behandling for syfilis

  Unnlot å gi behandling for syfilis I 1932 ble 399 fattige, fargede arbeidere i USA plukket ut til å delta ... behandling. Prosjektet ble heller ikke stoppet i 1964 da Helsinkideklarasjonen, som setter hensynet til forsøkspersonen foran alt,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2006-3/Unnlot å gi behandling for syfilis/

 48. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. ... (for eksempel profesjonsforeningenes etiske regler og Helsinkideklarasjonen), følge av enkeltavgjørelser fattet av profesjonsforeningenes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 49. UtNEM060509

  Bruk av stedfortredende samtykke Brev til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste fra Den nasjonale forskningsetiske ... grunnlaget. Denne vurderingen har også god forankring i Helsinkideklarasjonen § 24. Komiteen mener at denne etiske vurderingen også

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060509/

 50. UtNEM021104

  Seponering av nevroleptika hos aldersdemente sykehjemspasienter Uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité ... pasienten er minimal. Det vises i denne forbindelse til Helsinkideklarasjonen pkt 24, jf. også pkt 26, og Europarådets konvensjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM021104/