Hopp til innhold

Meny

Mente du: internett
 1. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden ... forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 2. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens ... legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av Helsinkideklarasjonen Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 3. Helsinkideklarasjonen revidert

  Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. ... Helsinkideklarasjonen revidert Alle kliniske studier skal registreres i en offentlig database før de igangsettes. Dette er ett

  /Aktuelt/Nyheter/Helsinkideklarasjonen revidert/

 4. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale ... internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker er med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 5. REK/skjemaer/2005/Etikkom/retningslinjer/helsinkideklarasjonen

  /REK/skjemaer/2005/Etikkom/retningslinjer/helsinkideklarasjonen/

 6. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske retningslinjer ... beslutter om vi skal godkjenne endringene, sier han. Helsinkideklarasjonen Utformet av Verdens legeforening (WMA) i 1964 og er

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 7. Tvilsom livredning

  Tvilsom livredning [Den følgende ... pasienter? Er dette forskning som kommer inn under §32 av Helsinkideklarasjonen? Skal de pasientene som overlever ha informasjon om ... har vært inkludert i et forsøk? Les mer i artikkel om Helsinkideklarasjonen 

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Tvilsom livredning/

 8. Placebo

  ikke får noe medikament. Et forskningsetisk dilemma Helsinkideklarasjonen om placebo Alternative design Placeboforskning som eget ... på overlevelse eller sykdomsplager. Helsinkideklarasjonen om placebo Helsinkideklarasjonen slår fast at det er tillatt å bruke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Placebo/

 9. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical ... etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Vancouveranbefalingene/

 10. UtNEM060509

  forelå, synes heller ikke å ha bidratt til klargjøring. I Helsinkideklarasjonen sies det at forskning også omfatter forskning på identifiserbare ... heller ikke av Helsinkideklarasjonen. Mandatet foreslås endret i tråd med formuleringen i Helsinkideklarasjonen, med et tillegg

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060509/

 11. Placebo- et eksempel

  legemiddelfirma er i sving med å finne en vaksine. Det står i Helsinkideklarasjonen at det er tillatt å bruke placebostudier der ingen kjent ... strenge kriterier enn firma A. De kjenner til kravene i Helsinkideklarasjonen, men vurderer nå pga. den spesielle situasjonen å kjøre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Placebo- et eksempel/

 12. UtNEM030618

  Høring – rapport fra Granskningskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen Uttalelse ... bemannede dykk skulle ”etisk klareres i henhold til Helsinkideklarasjonen”. Det fremkommer at en av hensiktene med en slik klarering

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM030618/

 13. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere ... Etisk krav om å rapportere resultater I siste versjon av Helsinkideklarasjonen står det at ”All forskning som involverer mennesker

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 14. Referat fra møte i NEM 2008-02-06

  6. februar 2008 Sakene var blant andre revisjon av Helsinkideklarasjonen og sammensetning og oppnevning av de regionale komiteene ... avvises. REKs vedtak opprettholdes. SAK 4 Revisjon av Helsinkideklarasjonen Brev fra den norske lægeforening DoH Review Consultation

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2008-02-06/

 15. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... ganske strenge krav til åpenhet. Bruusgaard forteller at Helsinkideklarasjonen også begrenser seg til å kreve at eventuelle interessekonflikter

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 16. Medisin og helsefag

  forskning utarbeidet av Verdens legeforening, den såkalte Helsinkideklarasjonen, og Europarådets tilleggsprotokoll for biomedisinsk ... særlig aktsomhet og beskyttelse. I Oviedokonvensjonenog Helsinkideklarasjonen finnes nesten likelydende kriterier for hvordan disse

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 17. Referat møte i NEM 4. september, 2018

  Referat fra møte i NEM 4. september, 2018 Sted og tid: Saltstraumen hotell, kl. 09.30-15.00. Til stede: ... retningslinje på området var Helsinkideklarasjonen (1964 med senere revisjoner). Sentrale momenter i Helsinkideklarasjonen er at forskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 4. september, 2018/

 18. UtNEM060511

  andre lover, så vel som etiske retningslinjer, så som Helsinkideklarasjonen, peker i samme retning som deres egen fortolkning, mener ... Det er helsepersonell som i hovedsak skal observeres. Helsinkideklarasjonen gjør også unntak fra samtykke, når risiko er liten og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060511/

 19. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Johanne Severinsen Nettsidene er komiteenes digitale ansikt ... fleste fra Google. Mest brukte søkeord i 2012 var: NESH Helsinkideklarasjonen forskningsetikk kvalitativ og kvantitativ metode forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 20. UtNEM010928

  praksis. Imidlertid er det slik at den sist reviderte Helsinkideklarasjonen klart uttrykker at forskning på mennesker "også omfatter ... sikre konfidensialitet (koding, avidentifisering, osv.). Helsinkideklarasjonen kan leses slik at den ikke vil omfatte forskning på

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM010928/

 21. Historisk riss

  omfattet mennesker på foreningens generalforsamling: Helsinkideklarasjonen. Retningslinjene fikk raskt status som førende for utførelse ... i 2006. Den medisinske komiteen har hele tiden hatt Helsinkideklarasjonen som sin rettesnor, men har gitt retningslinjer for spesifikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Historisk riss/

 22. UtNEM060609

  Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin ... såkalte Helsinkideklarasjonen om at det i hvert land burde opprettes forskningsetiske komiteer. Helsinkideklarasjonen var et regelverk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM060609/

 23. UtNEM970918

  Forskningsetiske spørsmål knyttet til kreftbehandling Uttalelse gitt av NEM til Statens helsetilsyn Fra: ... refugium ultimum "i håp om å redde liv" (Helsinkideklarasjonen II,1). Helsinkideklarasjonen minner om at "hensynet til forsøkspersonen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM970918/

 24. Rethinking informed consent in bioethics

  Rethinking informed consent in bioethics Forfattere: Neil C. Manson og Onora O’Neill Forlag: Cambridge ... forsøkspersonen må gis en så fullstendig informasjon som mulig. I Helsinkideklarasjonen (§ 22) står det for eksempel at forsøkspersonen må informeres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Rethinking informed consent in bioethics/

 25. Bok - etiske utfordringer

  Etiske utfordringer i praksisnær forskning ETISKE UTFORDRINGER I PRAKSISNÆR FORSKNING REDAKTØRER: ... grunnleggende kjennskap til forskningsetiske prinsipper og Helsinkideklarasjonen. Det kunne kanskje vært en fordel med noen konkrete

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/