Hopp til innhold

Meny

 1. Nagell, Hilde Wisløff

  Hilde Wisløff Nagell Nagell, Hilde Wisløff Stilling:  Tidligere sekretariatsleder for NESH Utdanning Dr. polit. 2003. Avhandling i statsvitenskap om rettferdig pensjon Just Pension

  /Nagell, Hilde Wisløff /

 2. Niemi, Einar

  Einar Niemi Niemi, Einar Professor Arbeidssted: Institutt for historie, Universitetet i Tromsø

  /Niemi, Einar/

 3. Njølstad, Inger

  Inger Njølstad Njølstad, Inger Professor Arbeidssted:  Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø

  /Njølstad, Inger/

 4. Reed, Wenche

  Wenche Reed Dr. med., seksjonsleder Stab forskning innovasjon og utdanning, Oslo universitssykehus. Reed, Wenche

  /Reed, Wenche/

 5. Rekdal, Ole Bjørn

  Ole Bjørn Rekdal Ole Bjørn Rekdal, Professor, Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen i Bergen

  /Rekdal, Ole Bjørn/

 6. Riise, Ingvill

  Ingvill Riise Riise, Ingvill Kulturviter. Masteroppgave: Den selvfølgelige utnyttingen : om formingen av vårt samfunns forhold til dyr : en analyse av Stortingsmelding nr 12(2002-2003): Om dyrehold og dyrevelferd. Høgskolen i Telemark,

  /Riise, Ingvill/

 7. Rishovd Rund, Bjørn

  Bjørn Rishovd Rund Forskningsdirektør, Vestre Viken HF Rishovd Rund, Bjørn

  /Rishovd Rund, Bjørn/

 8. Robberstad, Anne

  Anne Robberstad Leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) 2011-2013. Robberstad, Anne Arbeider  til daglig som jusprofessor ved  Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultetet, Universitetet

  /Robberstad, Anne/

 9. Simonsen, Sigmund

  Sigmund Simonsen Simonsen, Sigmund Arbeider til daglig som førsteamanuensis i folkerett ved Luftkrigsskolen. I tillegg har jeg en bistilling som førsteamanuensis II ved Intitutt for samfunnsmedisin, NTNU. Telefon: 959 04 343 E-post:

  /Simonsen, Sigmund/

 10. Skagestad, Vidar

  Vidar Skagestad Skagestad, Vidar Seniorrådgiver Avdeling for fremtidsteknologi, Divisjon for store satsinger, Norges forskningsråd

  /Skagestad, Vidar/

 11. Skåre, Janneche Utne

  Janneche Utne Skåre Skåre, Janneche Utne Forskningsdirektør Veterinærinstituttet, Oslo Tlf. 23 21 62 00  E-post: janneche.skaare@vetinst.no Medlem i NENT fra 1.1.2010-31.12.2017. Nestleder i NENT fra

  /Skåre, Janneche Utne/

 12. Smith, Adrian

  Adrian Smith Smith, Adrian Professor Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole

  /Smith, Adrian/

 13. Syse, Aslak

  Aslak Syse Syse, Aslak Professor dr. juris, MD Instituttleder Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Tlf   22859484 E-post: aslak.syse@jus.uio.no  

  /Syse, Aslak/

 14. Sørmoen, Oddbjørn

  Oddbjørn Sørmoen Sørmoen, Oddbjørn Arbeider til daglig som direktør i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Tlf. mob. 419 30 818. E-post: oddbjorn.sormoen@ka.no Leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av

  /Sørmoen, Oddbjørn/

 15. Tande, Knut Martin

  Knut Martin Tande Tande, Knut Martin Prodekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Telefon: 55 58 95 51 E-post: Knut.Tande@jur.uib.no  Medlem av NESH fra 2010-2017.

  /Tande, Knut Martin/

 16. Tennøe, Tore

  Tore Tennøe Tennøe, Tore Historiker og direktør i Teknologirådet. Han  var utredningsleder i Helse-og sosialdepartementet og sekretær for Xenotransplantasjonsutvalget fra 1999-2001. Tennøe er også medforfatter

  /Tennøe, Tore/

 17. Totland, Karin

  Karin Totland Totland, Karin Seniorrådgiver Avdeling for fremtidsteknologi, Divisjon for store satsinger, Norges forskningsråd

  /Totland, Karin/

 18. Tvedt, Morten Walløe

  Morten Walløe Tvedt Morten Walløe Tvedt er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, og forsker på immaterialrett og genressursrett. Tvedt, Morten Walløe Han har skrevet bøkene Beyond Access (2007) (med Tomme Young)

  /Tvedt, Morten Walløe/

 19. Tørresen, Jim

  Jim Tørresen UiO

  /Tørresen, Jim/

 20. Ulleberg, Pål

  Pål Ulleberg Ulleberg, Pål Førsteamanuensis - Psykologisk institutt, UiO Epost: pal.ulleberg@psykologi.uio.no Varamedlem i NESH fra 1.1.2014-31.12.2017.

  /Ulleberg, Pål/

 21. Giertsen, Johan Randulf Petter

  Johan Giertsen Giertsen, Johan Randulf Petter Professor, dr. juris Arbeidssted: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Tlf: 55 58 95 46/412 56 081 E-post: Giertsen@jur.uib.no Faglig kompteanse: Rettsvitenskap Leder av

  /Giertsen, Johan Randulf Petter /

 22. Høyer, Georg

  Georg Høyer Høyer, Georg Professor Arbeidssted: Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø Medlem av NEM fra 1.1.1997- 31.12.2005.

  /Høyer, Georg/

 23. Kirsten Bang

  Kirsten Bang

  /Kirsten Bang/

 24. Kjellevold, Alice

  Alice Kjellevold Kjellevold, Alice Arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Intitutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Telefon:  51 83 42 78 E-post: alice.kjellevold@uis.no  Medlem i NEM fra juli 2011-des 2013

  /Kjellevold, Alice/

 25. Klepp, Knut-Inge

  Knut-Inge Klepp Assisterende direktør, Helsedirektoratet Klepp, Knut-Inge

  /Klepp, Knut-Inge/