Hopp til innhold

Meny

 1. Grønli, Kristin S.

  Kristin S. Grønli

  /Grønli, Kristin S./

 2. Helland, Dag E.

  Dag E. Hellend Helland, Dag E. Arbeider til daglig som professor ved molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Telefon: 55 58 45 19 E-post: helland@mbi.uib.no Faglig kompetanse: Genteknologi, bioteknologi, virologi (spesielt

  /Helland, Dag E./

 3. Gamlund, Espen

  Espen Gamlund Gamlund, Espen Førsteamanuensis Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Universitetet i Bergen http://www.uib.no/personer/Espen.Gamlund Vikar  desember 2009-juni 2010 sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske

  /Gamlund, Espen/

 4. Gjelsvik, Anne

  Anne Gjelsvik Gjelsvik, Anne Arbeider til daglig som professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU E-post: anne.gjelsvik@ntnu.no Faglig kompetanse:  Filmvitenskap og medieetikk (dr. art.). Jeg har særlig arbeidet

  /Gjelsvik, Anne/

 5. Feiring, Eli

  Eli Feiring Eli Feiring har en doktorgrad i statsvitenskap og er ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Feiring, Eli Hun underviser i helsepolitikk og forsker på helsepolitiske

  /Feiring, Eli/

 6. Larsen, Trine Anikken

  Trine Anikken Larsen Larsen, Trine Anikken Trine Anikken Larsen jobber i dag som førstekonsulent i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest). Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet

  /Larsen, Trine Anikken /

 7. Loge, Jon Håvard

  Jon Håvard Loge Loge, Jon Håvard Dr.med.; Forskningsrådgiver/Professor II Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft, Oslo universitetssykehus/Institutt for medisinsk basalfag,

  /Loge, Jon Håvard/

 8. Giertsen, Johan Randulf Petter

  Johan Giertsen Giertsen, Johan Randulf Petter Professor, dr. juris Arbeidssted: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Tlf: 55 58 95 46/412 56 081 E-post: Giertsen@jur.uib.no Faglig kompteanse: Rettsvitenskap Leder av

  /Giertsen, Johan Randulf Petter /

 9. Høyer, Georg

  Georg Høyer Høyer, Georg Professor Arbeidssted: Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø Medlem av NEM fra 1.1.1997- 31.12.2005.

  /Høyer, Georg/

 10. Myhr, Anne Ingeborg

  Anne Ingeborg Myhr Myhr, Anne Ingeborg Arbeider til daglig som direktør i GenØk - Senter for Biosikkerhet, en forskningsstiftelse i Tromsø. Faglig kompetanse: genteknologi og anvendt etikk. E-post: Anne.Myhr@genok.no

  /Myhr, Anne Ingeborg/

 11. Nagel, Anne-Hilde

  Anne-Hilde Nagel Nagel, Anne-Hilde Professor Arbeidssted:  Historisk institutt, Universitetet i Bergen Telefon:  55 58 23 13 E-post:  Anne-Hilde.Nagel@hi.uib.no Medlem av NESH fra 1.1.2003-31.12.2009.  Leder fra og med

  /Nagel, Anne-Hilde /

 12. Myskja, Bjørn K

  Bjørn K Myskja Bjørn K. Myskja, professor i etikk og politisk filosofi, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Myskja, Bjørn K

  /Myskja, Bjørn K/

 13. Middelthon, Ingrid M.

  Ingrid M. Middelthon Middelthon, Ingrid M. Seniorrådgiver REK Sør-Øst D

  /Middelthon, Ingrid M./

 14. Melinder, Annika

  Annika Melinder Professor, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Melinder, Annika

  /Melinder, Annika/

 15. Mejdell, Cecilie Marie

  Cecilie Marie Mejdell Veterinærinstituttet

  /Mejdell, Cecilie Marie/

 16. Magnus, Per

  Per Magnus Magnus, Per Divisjonsdirektør Arbeidssted: Folkehelseinstituttet

  /Magnus, Per/

 17. Monsen, Tor H.

  Tor H. Monsen Monsen, Tor H. Journalist, På høyden Epost: tormonsen@gmail.com Lekrepresentant i NESH fra 1.1. 2014-31.12.2017

  /Monsen, Tor H. /

 18. Kjellevold, Alice

  Alice Kjellevold Kjellevold, Alice Arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Intitutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Telefon:  51 83 42 78 E-post: alice.kjellevold@uis.no  Medlem i NEM fra juli 2011-des 2013

  /Kjellevold, Alice/

 19. Kolset, Tove

  Tove Kolset Kolset, Tove Tidligere informasjonsdirektør, CICERO Senter for klimaforskning Medlem i NENT 1.1.2006-31-12.2013.

  /Kolset, Tove/

 20. Krüger, Øystein

  Øystein Krüger Forskningssjef, Helse Sør-Øst RHF Krüger, Øystein

  /Krüger, Øystein/

 21. Kjølberg, Kamilla

  Kamilla Kjølberg Kjølberg, Kamilla Tidl. forsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Storbyprogrammet

  /Kjølberg, Kamilla/

 22. Hultgren, Tora

  Tora Hultgren Hultgren, Tora Arbeider til daglig som direktør ved Svalbard museum. Telefon: 79026494 E-post: tora@svalbardmuseum.no

  /Hultgren, Tora/

 23. Klepp, Knut-Inge

  Knut-Inge Klepp Assisterende direktør, Helsedirektoratet Klepp, Knut-Inge

  /Klepp, Knut-Inge/

 24. Førde, Reidun

  Reidun Førde Førde, Reidun Professor Arbeidssted:  Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

  /Førde, Reidun/

 25. Gulbrandsen, Elisabeth

  Elisabeth Gulbrandsen Gulbrandsen, Elisabeth Spesialrådgiver Arbeidssted: Divisjon for store satsninger, Norges forskningsråd

  /Gulbrandsen, Elisabeth/