Hopp til innhold

Meny

 1. GDPR og forskning

  GDPR og forskning: Åpent møte og ny ressurs Nesten 200 personer deltok på åpent møte om personvern og forskning 8. juni. Her finner du presentasjoner og opptak av møtet. I tillegg har FEK laget en ny ressurs med spørsmål

  /Aktuelt/Nyheter/2018/GDPR og forskning/

 2. Ønsker innspill om kunstig intelligens

  Ønsker innspill om kunstig intelligens Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI? Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ønsker innspill om kunstig intelligens/

 3. Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge

  Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første delrapport frem. Hvilken kjennskap har forskerne til forskningsetikk? Hva er

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge/

 4. Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt? I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har skjedd med prøvene fra to beryktede medisinske eksperimenter. I 1932 ble 399 fattige, fargede arbeidere i USA plukket ut til å

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?/

 5. Oppdatert om Genèveerklæringen

  Oppdatert artikkel om legenes Genève-erklæring I 2017 ble Genève-erklæringen fra 1948 betydelig revidert. Målet var å gjøre den anvendelig som et løfte for leger av i dag, skriver Knut Ruyter i en oppdatert

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Oppdatert om Genèveerklæringen/

 6. Statistikklovutvalget understreker behovet for faglig uavhengighet i SSB

  Lovutvalg understreker behovet for faglig uavhengighet Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet, skriver Statistikklovutvalget i sin utredning. Utvalget henviser blant

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Statistikklovutvalget understreker behovet for faglig uavhengighet i SSB/

 7. Ser behov for skjelettveileder

  Ser behovet for skjelettveileder Skjelettutvalget har fått en rekke innspill i høringen av "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Flere ønsker en veileder velkommen, noen etterlyser enda tydeligere råd. I

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ser behov for skjelettveileder/

 8. Felles redelighetsutvalg for HSN og HINN

  Felles redelighetsutvalg for HSN og HINN Da det nye redelighetsutvalget for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Høgskolen i Innlandet (HINN) skulle ha sitt første møte, møttes på midten – hos De nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Felles redelighetsutvalg for HSN og HINN/

 9. Veileder skjelettutvalget

  Hva gjør du hvis du finner et skjelett i skapet? I dag er det De dødes dag (ifølge katolsk tro) – en påminnelse om respekt for de døde. Men mange skjeletter havner i et lovtomt rom. Det viser seg at skolens undervisningsskjelett

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Veileder skjelettutvalget/

 10. Hvor lang er "en armlengdes avstand"?

  Hvor lang er "en armlengdes avstand"? Forskningsetikk handler om å balansere ulike normer og verdier, og det kan være krevende når forskningen er under press. Hvilken rolle spiller forskningsetikken i forskningspolitikken?

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Hvor lang er "en armlengdes avstand"?/

 11. Nye retninglinjer for dyreforsøk

  Nye retninglinjer for dyreforsøk NENT har utarbeidet et forslag til retningslinjer for forsøk med dyr. Nå sendes de på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med interessenter, blant annet gjennom en workshop. 

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Nye retninglinjer for dyreforsøk/

 12. UH-sektoren ville ikke betale for etikkstudie

  UH-sektoren ville ikke betale for etikkstudie Etter å ha fått nei fra departement, forskningsråd og store universiteter, finansierer nå UiB, HiB og De nasjonale forskningsetiske komiteene selv en nasjonal studie av tilstanden

  /Aktuelt/Nyheter/2016/UH-sektoren ville ikke betale for etikkstudie/

 13. Mistenker mørketall på plagiat

  Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier i et intervju med nettavisen Khrono at avslappede holdninger til klipping og liming fra Wikipedia i den videregående skolen

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Mistenker mørketall på plagiat/

 14. Gråsoner i akademisk siteringspraksis

  Gråsoner i akademisk siteringspraksis Ny artikkel i Forskningsetisk bibliotek: Akademisk siteringspraksis fremstilles ofte i sort-hvitt, som noe man kan eller ikke kan, eller i form av eksempler som beskrives som «korrekt» eller «feil»,

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Gråsoner i akademisk siteringspraksis/

 15. Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!

  Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk! Forskningsetisk bibliotek (FBIB) er en nettressurs for undervisning i forskningsetikk og tilbyr mer enn 90 artikler skrevet av eksperter innen alle fagområder. Nå lanserer

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!/

 16. La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere

  La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere Forkastelig og uetisk, mener kritikerne. Offentlig tilgjengelig informasjon, mener studentene som la ut dataene. Universitetet fraskriver seg ansvaret. Artikkel publisert på forskning.no, 20.

  /Aktuelt/Nyheter/2016/La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere/

 17. Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?

  Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter? Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har levert sin vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Kan barn selv samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter?/

 18. - Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata

  - Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata - Vi må legge til rette for at deltakere i forskning kan utøve sine rettigheter for medbestemmelse. Det krever at de får informasjon om hva man ønsker å

  /Aktuelt/Nyheter/2016/- Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata/

 19. Forskningsetiske retningslinjer på engelsk

  Forskningsetiske retningslinjer på engelsk De nye utgavene av forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi og naturvitenskap og teknologi er nå tilgjengelige i engelsk utgave. Engelsk versjon finner

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningsetiske retningslinjer på engelsk/

 20. Hølen med i ny ekspertgruppe om helsedata

  Hølen med i ny ekspertgruppe om helsedata Jacob Hølen, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), er medlem i det nye regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for helsedata. Ekspertgruppen,

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Hølen med i ny ekspertgruppe om helsedata/

 21. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Ny bok om redelighet og uredelighet Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det at forskning er redelig? Hva gjør man ved mistanke om uredelighet – og hva bør konsekvensene bli hvis mistankene viser seg å

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 22. Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016

  Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016 — Institusjonene har et ansvar for å veilede og undervise alle sine studenter og ansatte som forsker, på en slik måte at de gjøres i

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016/

 23. Deling av data: policy, etikk og erfaringer

  Deling av data: policy, etikk og erfaringer Deling av vitenskapelige data er sentralt og viktig, og det er en måte å la forskningen fungere kumulativt. Samtidig er det både praktiske og etiske utfordringer. Dette var tema da NENT,

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Deling av data: policy, etikk og erfaringer/

 24. - Har et særskilt ansvar for åpenhet og deltakelse

  - Har et særskilt ansvar for åpenhet og deltakelse Et forskningsprosjekt om sjødeponering av avfall fra mineralindustrien, som involverte både forskning og næringsliv, har i høst skapt debatt om forskningens uavhengighet.

  /Aktuelt/Nyheter/2015/- Har et særskilt ansvar for åpenhet og deltakelse/

 25. Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken?

  Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken? - Åpenhet i forskning handler om å sikre etterprøvbarhet og at forskningen kommer samfunnet til gode. Patenter kan hindre slik åpenhet, sa Helene Ingierd da HiOA, Bioteknologirådet

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken?/