Hopp til innhold

Meny

 1. Nagel, Anne-Hilde

  Anne-Hilde Nagel Nagel, Anne-Hilde Professor Arbeidssted:  Historisk institutt, Universitetet i Bergen Telefon:  55 58 23 13 E-post:  Anne-Hilde.Nagel@hi.uib.no Medlem av NESH fra 1.1.2003-31.12.2009.  Leder fra og med

  /Nagel, Anne-Hilde /

 2. Nagell, Hilde Wisløff

  Hilde Wisløff Nagell Nagell, Hilde Wisløff Stilling:  Tidligere sekretariatsleder for NESH Utdanning Dr. polit. 2003. Avhandling i statsvitenskap om rettferdig pensjon Just Pension

  /Nagell, Hilde Wisløff /

 3. Nevøy, Anne

  Anne Nevøy Nevøy, Anne Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS E-post: anne.nevoy@uis.no Medlem i NESH fra 1.1.2014

  /Nevøy, Anne /

 4. Nielsen, Torben Hviid

  Torben Hviid Nielsen Nielsen, Torben Hviid Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Telefon:22 84 16 06/994 19 993 E-post:   t.h.nielsen@sosgeo.uio.no   Medlem av NENT 1.1.2001-31.12.2005

  /Nielsen, Torben Hviid /

 5. Niemi, Einar

  Einar Niemi Niemi, Einar Professor Arbeidssted: Institutt for historie, Universitetet i Tromsø

  /Niemi, Einar/

 6. Njølstad, Inger

  Inger Njølstad Njølstad, Inger Professor Arbeidssted:  Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø

  /Njølstad, Inger/

 7. Reed, Wenche

  Wenche Reed Dr. med., seksjonsleder Stab forskning innovasjon og utdanning, Oslo universitssykehus. Reed, Wenche

  /Reed, Wenche/

 8. Reinertsen, Randi E.

  Randi Eidsmo Reinertsen Reinertsen, Randi E. Forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Helse Professor II i fysiologi ved NTNU Tlf. 930 08 498 E-post: Randi.E.Reinertsen@sintef.no Medlem i NEM 2010-2017.

  /Reinertsen, Randi E./

 9. Rekdal, Ole Bjørn

  Ole Bjørn Rekdal Ole Bjørn Rekdal, Professor, Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen i Bergen

  /Rekdal, Ole Bjørn/

 10. Riise, Ingvill

  Ingvill Riise Riise, Ingvill Kulturviter. Masteroppgave: Den selvfølgelige utnyttingen : om formingen av vårt samfunns forhold til dyr : en analyse av Stortingsmelding nr 12(2002-2003): Om dyrehold og dyrevelferd. Høgskolen i Telemark,

  /Riise, Ingvill/

 11. Rishovd Rund, Bjørn

  Bjørn Rishovd Rund Forskningsdirektør, Vestre Viken HF Rishovd Rund, Bjørn

  /Rishovd Rund, Bjørn/

 12. Robberstad, Anne

  Anne Robberstad Leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) 2011-2013. Robberstad, Anne Arbeider  til daglig som jusprofessor ved  Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultetet, Universitetet

  /Robberstad, Anne/

 13. Sandmo, Erling

  Erling Sandmo Sandmo, Erling Arbeider til daglig som professor og  forskningsleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  ved Universitetet i Oslo.   Telefon: 22 85 84 95  E-post: e.s.sandmo@iakh.uio.no

  /Sandmo, Erling/

 14. Schartum, Dag Wiese

  Dag Wiese Schartum UiO

  /Schartum, Dag Wiese/

 15. Selbekk, Tormod

  Tormod Selbekk SINTEF

  /Selbekk, Tormod/

 16. Simonsen, Sigmund

  Sigmund Simonsen Simonsen, Sigmund Arbeider til daglig som førsteamanuensis i folkerett ved Luftkrigsskolen. I tillegg har jeg en bistilling som førsteamanuensis II ved Intitutt for samfunnsmedisin, NTNU. Telefon: 959 04 343 E-post:

  /Simonsen, Sigmund/

 17. Skagestad, Vidar

  Vidar Skagestad Skagestad, Vidar Seniorrådgiver Avdeling for fremtidsteknologi, Divisjon for store satsinger, Norges forskningsråd

  /Skagestad, Vidar/

 18. Skovlund, Eva

  Eva Skovlund Skovlund, Eva Arbeider til daglig som professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU og og er tilknyttet som forsker ved Folkehelseinstituttet. Varamedlem av NEM fra 1.1.2014 Epost: eva.skovlund@ntnu.no Faglig kompetanse:

  /Skovlund, Eva /

 19. Skærbæk, Eva

  Eva Skærbæk Skærbæk, Eva Eva Skærbæk er teolog og professor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag, der hun er tilknyttet masterprogrammet i psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig

  /Skærbæk, Eva/

 20. Skåre, Janneche Utne

  Janneche Utne Skåre Skåre, Janneche Utne Forskningsdirektør Veterinærinstituttet, Oslo Tlf. 23 21 62 00  E-post: janneche.skaare@vetinst.no Medlem i NENT fra 1.1.2010-31.12.2017. Nestleder i NENT fra

  /Skåre, Janneche Utne/

 21. Smith, Adrian

  Adrian Smith Smith, Adrian Professor Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole

  /Smith, Adrian/

 22. Solberg, Berge

  Berge Solberg Solberg, Berge Nestleder Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Epost: berge.solberg@ntnu.no

  /Solberg, Berge/

 23. Staksrud, Elisabeth

  Elisabeth Staksrud Staksrud, Elisabeth Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO E-post: elisabeth.staksrud@media.uio.no Leder i NESH fra 1.1.2018

  /Staksrud, Elisabeth /

 24. Strand, Roger

  Roger Strand Strand, Roger Arbeider til daglig som professor og senterleder ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen  Medlem i NENT 1.1.2006-31.12.2013. Tlf. 55 58 34 36 E-post: roger.strand@svt.uib.no Faglig kompetanse

  /Strand, Roger/

 25. Strømmen Lile, Hadi

  Hadi Strømmen Lile Høgskolen i Østfold

  /Strømmen Lile, Hadi/