Avdelingsingeniør Norges veterinærhøgskole
Telefon: 402 02 752
E-post: kristine.von.krogh@gmail.com

Arbeidsområde: antiepileptika, fiskens hjernefunksjon 
Faglig interessefelt: Dyrevelferd, stressforskning

Medlem av NENT 1.1.2006-31.12.2009