Professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og bistilling som professor ved CICERO Senter for klimaforskning. Tidligere prorektor (1993-1995) og senere rektor for UiO (2002-2005). Ledet utvalget som utredet (og anbefalte) lovfesting av individuell akademisk frihet (2006).

Har hatt offentlige styreverv i Norge, bl.a. som medlem av styret for Norges forskningsråd (to perioder) og medlem av styret for Ullevål universitetssykehus. Utenlands har han ledet bl.a. styret for Stockholm Resilience Centre (i to perioder) og Science Advisory Committee ved International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, to perioder).

E-post: arild.underdal@stv.uio.no
Tlf: (+47) 482 51 353