Arbeidsområde: Sentralbord, administrasjon av post og publikasjoner.