Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: ketil.skogen@nina.no