Seksjonsleder / Seniorforsker, Toksinologi, Veterinærinstituttet