Arbeider til daglig som direktør i GenØk - Senter for Biosikkerhet, en forskningsstiftelse i Tromsø.

Faglig kompetanse: genteknologi og anvendt etikk.

E-post: Anne.Myhr@genok.no