Seniorforsker innen dyrevelferd, Veterinærinstituttet