Lene er fungerende sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og sekretær for Skjelettutvalget. Hun har doktorgrad i middelhavsarkeologi fra Universitetet i Oslo.

E-post: Lene.Os.Johannessen@etikkom.no
Tlf.: (+47) 23 31 83 17

Pressebilde

Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

Lene Os Johannessen